Sdružení Calla
  Dnes je 24. ledna 2021  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 13. 2. 2004

 

Přerušení prací na přípravě úložiště je nutné, ale nejde jen o mlžení?

 

Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban se nechal slyšet, že zastavuje všechny práce na přípravě úložiště jaderného odpadu v České republice1). K tak radikálnímu prohlášení ministra dotlačil masivní nesouhlas ohrožených obcí a v poslední době i zastupitelstev již celkem tří krajů - Plzeňského, Jihočeského a Ústeckého. O zastavení příprav žádalo i Sdružení CALLA, a to do doby, dokud obce nebudou mít možnost samy rozhodnout o pokračování průzkumu na jejich území a dokud nebude přehodnocena koncepce nakládání s radioaktivními odpady.

O zastavení prací zatím neví Správa úložišť radioaktivních odpadů2). Pro ni platí vládou schválené dokumenty - plán činnosti a koncepce nakládání s radioaktivními odpady, které ji ukládají realizovat konkrétní postup při vyhledávání hlubinného úložiště. Sdružení CALLA se proto domnívá, že ve výše zmíněném prohlášení ministra průmyslu a obchodu jde pouze o rétoriku, která má zastavit propad obliby politiků ČSSD. Jako definitivní ukončení prací je pak vydáváno 5-leté přerušení geologických činností na katastrech obcí, které v prosinci SúRAo nabídlo starostů. Ostatní práce mají pokračovat.

Další práce na přípravě hlubinného úložiště musí být přerušeny, protože:

  1. postup zvolený Radou SÚRAO kritizují i odbornici, kteří se na určení možných lokalit podíleli3). Přerušení prací a přehodnocení postupu by umožnilo ušetřit miliony korun.
  2. náš právní řád zvýhodňuje státní úřady před samosprávou - obce se nemohou účastnit povolovacích řízení o stávajících průzkumech, atomový zákon je vylučuje z účasti na povolování úložiště, nemají ani zákonem zajištěné kompenzace. Situaci částečně napravuje návrh senátní novely atomového zákona, další novely zákonů musí následovat.
  3. musí být připravena a schválena nová koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, která nabídne i jiné cesty, než je vybudování hlubinného úložiště na území České republiky.

Edvard Sequens k tomu říká: "Je možné, že nám nakonec nezbyde nic jiného, než vybudovat domácí hlubinné úložiště, ale musí být hledána i alternativní řešení. V každém případě se v plné nahotě ukazuje bezradnost jaderného průmyslu a jeho politiků v otázce nakladání s vysocenebezpečnými odpady z jaderných reaktorů. Uvažovat zároveň o stavbě dalších, připomíná hazardní víru gamblerů, že jednou to přeci vyjde."

Více informací:
Edvard Sequens, Sdružení CALLA, edvard.sequens@ecn.cz, tel.: 387 310 166, 602 282 399

Poznámky:
1) "Nikdo nemusí mít obavu, že by stát pokračoval v úvahách o vybudování jaderného úložiště kdekoliv v České republice," řekl Urban pro TV Prima 12. února 2004
2) Telefonicky potvrdila mluvčí SŮRAo Věra Šumberová dne 13. února 2004
3) Od postupu SÚRAO se distancoval i RNDr. Pavel Šimůnek z Energoprůzkumu Praha, zpracovatel studie Výběr lokality a staveniště hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v ČR, na základě níž se SÚRAO v dubnu tohoto roku. rozhodovalo o výběru lokalit.

 

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, 384 971 934, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz