Sdružení Calla
  Dnes je 25. září 2022  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaSpolečná tisková zpráva sdružení Calla a Jihočeské matky ze dne 7. ledna 2010

Protnou krajinu další dráty pro nukleární proud?

Občanským sdružením Calla a Jihočeské matky se nelíbí úvahy na další drátování krajiny v souvislosti s projektem nových reaktorů v Temelíně. Kvůli vyvedení výkonu je připravována stavba nového dvojitého vedení elektrického napětí 400 kV mezi rozvodnou Kočín u Temelína a rozvodnou Mírovka nedaleko Havlíčkova Brodu. Česká republika má i jiné možnosti k řešení svých energetických potřeb, než je stavba nových reaktorů. S budováním menších decentralizovaných zdrojů vyplývá potřeba rozvíjet pružné a bezpečné přenosové a distribuční sítě - tzv. inteligentní sítě. Právě sem by měly směřovat miliardy, které mají být utraceny za vyvedení nadměrného elektrického výkonu z Temelína.

Krajinu jižních Čech a Vysočiny přes katastry 93 měst a obcí má podle projektu protnout 120 km dlouhé přenosové vedení. Investorem stavby, jež se má začít v roce 2015, je provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. V případě, že by ČEZ prosadil pro Temelín reaktory 2x1700 MW, stavěly by se další 41-45 metrů vysoké stožáry s vedením směrem na západočeské Přeštice a muselo by být zdvojeno dnešní přenosové vedení mezi Havlíčkovým Brodem a Tišnovem.

Záměr nového vedení 400 kV Kočín - Mírovka nyní prochází hodnocením vlivů na životní prostředí (EIA). Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo závěry zjišťovacího řízení procesu EIA, ve kterém zohlednilo také připomínky sdružení Calla a Jihočeské matky. ČEPS v něm tedy bude muset mj. vyhodnotit možné varianty mimo zastavěná území, mimo chráněná území soustavy Natura 2000 a možnost podzemního vedení. Bude muset být předloženo důsledné posouzení vlivů na zdraví dotčených obyvatel. Samostatně pak bude předloženo hodnocení vlivů na krajinný ráz a ochranu ptáků i dalších částí přírody. Veřejnost bude mít příležitost se ke všem těmto dokumentům vyjádřit, podat k nim písemné připomínky či se osobně zúčastnit veřejného projednání.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: "Překvapilo nás, že přestože plánovaná stavba představuje cirka 720 nových vysokých stožárů v krajině, Krajský úřad Vysočina, který důsledně odmítá stavby větrných a fotovoltaických elektráren na svém území, nemá k záměru žádné připomínky a nepožaduje ani kompletní hodnocení vlivů na životní prostředí.".

"Na potřebnost modernizace energetiky poukazuje i návrh Státní energetické koncepce, který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Výstavba nových reaktorů a elektrického vedení Kočín - Mírovka však spolykají finanční prostředky, které budou potom chybět na modernizaci energetiky v České republice." říká Monika Machová Wittingerová z Jihočeských matek.


Další informace mohou poskytnout:
Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky
telefon: 603 516 603 , email: jihoceske.matky(zavinac)ecn.cz
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz