Sdružení Calla
  Dnes je 25. září 2022  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaSpolečná Tisková zpráva Jihočeských matek, Cally, Hnutí DUHA a Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí ze dne 27. dubna 2010

Otevřený dopis evropskému komisaři pro energetiku

Sdružení Jihočeské matky, Calla, Hnutí Duha a Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí dnes zasílají evropskému komisaři pro energetiku Güntherovi Oettingerovi dopis týkající se plánované dostavby dvou  bloků ve slovenské jaderné elektrárně Mochovce.

V otevřeném dopise komisaře informují o závažných bezpečnostních nedostatcích této elektrárny a žádají ho o  zahájení jednání o tomto sporném projektu na půdě Evropské komise.

Jaderná elektrárna Mochovce, respektive její nedokončené jaderné bloky, které by podle plánu měly být dostavěny v letech 2012 a 2013, však současnému stavu vědy a techniky ani zdaleka neodpovídají. V Evropě bohužel neexistují jednotné právně závazné bezpečnostní standardy pro výstavbu a provozování jaderných elektráren.  Všeobecně však platí, že by jaderné elektrárny měly dosahovat technických a bezpečnostních parametrů odpovídajících stávajímu stavu vědy a techniky.

Při dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce se nepočítá ani s dosažením standardu požadovaného pro reaktory VVER-440/213 (podle klasifikace IAEA)  Na to, že 3. a 4. blok JE Mochovce nemůže dosáhnout jejich úrovně, upozorňuje i slovenský státní dozor nad jadernou bezpečností. Tyto reaktory nejsou vybaveny ochrannou obálkou - kontejnmentem, která má za úkol jednak chránit okolí elektrárny před únikem radioaktivních látek a jednak chránit zařízení před účinky zvenčí (např. pád letadla, tlaková vlna apod.).

Sovětský projekt elektráren s reaktory VVER 440/213, vznikal v sedmdesátých letech, kdy se bezpečnostní standard sovětských reaktorů musel přiblížit standardům uznávaným v západních zemích. Elektrárny byly proto vybaveny bezpečnostními systémy, které mají zvládnout havárii vyvolanou prasknutím hlavního cirkulačního potrubí primárního okruhu - požadavek obvyklý i u dnešních jaderných elektráren. Kontejnment však součástí projektu není.

 

„Není náhoda, že se na vás s tímto dopisem obracíme v den smutného výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl. Jaderná elektrárna Mochovce je sice po technické stránce odlišným zařízením, přesto však s sebou nese riziko možné havárie s únikem radionuklidů. Z důvodu výše zmíněných závažných bezpečnostních nedostatků není toto riziko zanedbatelné. Domníváme se, že v hustě obydlené Evropě by stavba takového zařízení neměla dostat zelenou,“ uvádějí zástupci nevládních organizací.

Kontakty:

Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky, tel. 603 516 603
Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, tel. 602 282 399
Martin Sedlák, Hnutí DUHA, tel.: 737 128 471
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, tel.: 777 006 241


Přílohy:

Otevřený dopis evropskému komisaři pro energetiku

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz