Sdružení Calla
  Dnes je 29. září 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaTisková zpráva ze dne 19. 7. 2010

Neukáznění rekreanti mohou ničit hnízdiště chráněných břehulí

Lidská neukázněnost může znamenat vážné ohrožení pro hnízdiště chráněných břehulí. Na některých místech hrozí sesouvání hnízdních stěn s koloniemi těchto ptáků, protože z jejich nezpevněného povrchu rekreanti skáčou do vody.

Břehule říční je chráněným druhem, jehož početnost se v jižních Čechách trvale snižuje. Přesvědčivě to dokázala analýza její hnízdní populace, kterou pro sdružení Calla v loňském roce vypracoval expert na tyto zajímavé ptáky Petr Heneberg. Protože břehulím ubyla původní hnízdiště v březích řek, přizpůsobily se novým okolnostem a hnízdí dnes především ve stěnách pískoven. Ochránci přírody se v poslední době snaží ve spolupráci s těžebními firmami o navýšení početnosti břehulí, aniž by to znamenalo omezení těžby štěrkopísku. Tato opatření však mnohdy znamenají přímé či nepřímé finanční náklady jak pro těžební firmy, tak pro stát či případné dárce.

"V poslední době se na nás začali obracet lidé, kteří byli svědky ničení hnízdních stěn rekreanty. Problém se týká zejména těch stěn, které jsou nad vodní hladinou štěrkopískových jezer. Pokud z takové stěny začnou lidé skákat, hrozí propadání hnízdních nor, ve kterých ještě mohou být mláďata břehulí," vysvětluje Jiří Řehounek, který se ochraně břehulí věnuje ve sdružení Calla.

Pracovníci státní ochrany přírody v těchto dnech podnikají na ohrožených místech namátkové kontroly, při kterých mohou fyzickým osobám udělit za výše popsané chování pokutu 10 - 20 tisíc korun podle závažnosti přestupku. Bohužel však není možné, aby někdo břehule hlídal nepřetržitě.

"Na každém štěrkopískovém jezeru je bezpochyby mnoho míst, ze kterých se dá skákat do vody. Břehulích kolonií je však v celém Jihočeském kraji jen několik desítek. Proto bychom chtěli i touto cestou apelovat na rekreanty, aby se nepodíleli na ohrožování chráněných břehulí," dodává Jiří Řehounek.

Další informace o břehulích naleznete v těchto publikacích:

Další informace o ochraně přírodovědně cenných pískoven naleznete na webu: http://www.calla.cz/piskovny

Kontakt:

Jiří Řehounek (Calla)
- tel. 605 066 898, email: RehounekJ(zavinac)seznam.cz

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz