Sdružení Calla
  Dnes je 29. září 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaTisková zpráva sdružení Calla a Hnutí DUHA z 10. srpna 2010

Jen papírový plán pro obnovitelnou energii nestačí

Plán na podporu zelené energetiky, který má ve středu schválit vláda, sice papírově počítá s pokrytím více než 13 % české spotřeby energie z obnovitelných zdrojů, ale chybí v něm konkrétní opatření, která by umožnila, že se to opravdu stane.
Poukazují na to sdružení Calla a Hnutí DUHA, podle kterých návrh hlavně vůbec neobsahuje nový zákon o podpoře výroby tepla z obnovitelných zdrojů – tedy levných projektů, jako jsou výtopny na biomasu nebo ohřívání vody solárními kolektory.
Vláda by tak snížila dovoz zemního plynu a rozhýbala nová odvětví v domácím průmyslu i na venkově.  
Ekologické organizace plánu, který vládě navrhl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, především vytýkají, že:

  • Vůbec nepočítá se zákonem na podporu tepla z obnovitelných zdrojů – kde má Česká republika mnohem více možností než k výrobě zelené elektřiny a jež jsou levnější.
  • Počítá s tím, že – spolu s novým zákonem o podporovaných zdrojích energie – stanoví roční stropy pro megawatty z jednotlivých technologií, takže ve výsledku stopne všechny, špatné i dobré, projekty solárních nebo malých vodních elektráren.
  • Počítá s větší výrobou energie ze dřeva vykáceného v lesích, která už je na hranici možností, a naopak jen s malým využitím ladem ležící zemědělské půdy k pěstování energetických plodin.
  • Namísto takzvané kogenerace – využití paliva k výrobě elektřiny a tepla zároveň – hodlá energetické plodiny ze zemědělství i dřevo z lesů nasměrovat do méně výhodného použití v elektrárnách.
  • Namísto cíleného energetického využití kuchyňského odpadu, listí nebo trávy v bioplynových stanicích navrhuje, aby byly spalovány ve spalovnách odpadu společně s kvalitními, recyklovatelnými surovinami.
  • Téměř zcela chybí jakákoli opatření, která by zajistila přípravu elektrických sítí na přibývání obnovitelných zdrojů a budování takzvaných chytrých sítí.
  • Nijak neřeší překážky, které investicím do obnovitelných zdrojů energie staví úřady – především ministerstvo průmyslu a obchodu, ČEPS či distribuční společnosti.

Národní akční plán vznikl proto, aby Česká republika splnila dohodu o nastartování investic do zelené energetiky, na které se vláda s ostatními státy EU dohodla před dvěma lety [1].
Ekologické organizace letos představily koncepci Chytrá energie [2]: konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou během čtyř desetiletí proměnit českou energetiku. Pokud se jejich návrh uskuteční, tak český dovoz ropy a zemního plynu klesne na polovinu; exhalace oxidu uhličitého budou o 88 % menší. Kalkulace také potvrzují, že – a jak – lze zajistit dostatek energie pro české domácnosti a průmysl bez rozšiřování uhelných dolů a nových atomových reaktorů.
Chytrá energie ukazuje, že a jak může Česká republika postavit energetiku na obnovitelných zdrojích v kombinaci s masivním využitím potenciálu zvyšování energetické efektivnosti. Předpokládá využití víceméně kompletních možností zelené energetiky, které spočetla Pačesova komise.
Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl:
„Ve využití slunečního tepla na jednoho člověka jsme sotva na čtvrtině průměru Evropské unie a biomasy pro teplo využíváme sedmkrát méně než sousední Rakousko. Přitom existuje řada dobrých důvodů, proč podporovat rychlý nárůst počtu solárních systémů, kotlů i větších výtopen na biomasu případně bioplynu k vytápění. Chce to ale dlouhodobý systém a ten v Národním akčním plánu chybí.“
Martin Sedlák z Hnutí DUHA řekl:
„Program na papíře opravdu počítá s růstem čisté energetiky. Ale chybí v něm opatření, která by umožnila, aby plány nezůstaly jen na papíře. Politici by se měli přestat obnovitelných zdrojů bát a konečně jim uvolnit cestu k podstatnému růstu. Pak může vzniknout nové odvětví, které dá práci českým inženýrům i dělníkům, a snížíme dovoz zemního plynu. Plán na příštích deset let rozhodne, zda se této příležitosti chytíme, nebo zůstaneme skanzenem Evropy.

Kontakty:

Edvard Sequens - Calla, telefon 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Martin Sedlák - Hnutí DUHA, telefon: 737 128 471, e-mail: martin.sedlak(zavinac)hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Evropská směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů plánuje, že EU bude v roce 2020 pokrývat 20 % energie z obnovitelných zdrojů. Česká republika se s ostatními státy dohodla, že z nich pokryje minimálně 13 % své spotřeby. Národní akční plán slíbila odeslat do konce června 2010 Evropské komisi - ale ministerstvo průmyslu a obchodu jej sestavilo až nyní.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz