Sdružení Calla
  Dnes je 29. září 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaSpolečná tisková zpráva sdružení Calla a Hnutí DUHA ze dne 22. listopadu 2010

Úložiště radioaktivních odpadů - jak ze slepé uličky?

Zástupci obcí a veřejnosti z lokalit, kterým hrozí stavba hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, požadují zásadní změnu postupu státu. Chtějí, aby byl respektován jejich názor a stali se pro státní orgány skutečnými partnery. Základní podmínkou dalších jednání je nastavení otevřeného transparentního procesu s nepřekročitelným právem obcí a kraje odmítnout úložiště v daném regionu. Obce i veřejnost, v jejichž katastrálním území má být umístěno jaderné zařízení, dnes nemají možnost o takových záměrech účinně spolurozhodovat.

     Zodpovědným ministerstvům, Parlamentu a Správě úložišť radioaktivních odpadů je dnes odevzdána „Petice za změnu procesu vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů“ s 4.222 podpisy a „Petice proti záměru vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů ve vojenském prostoru Boletice“ se 166 podpisy.

Svůj postoj k současné podobě procesu již daly dotčené obce a lokální iniciativy najevo pomocí:

  • místních referend – od roku 2004 proběhlo 27 místních referend s průměrnou účastí 73 %, jejich výsledkem je jednoznačné odmítnutí úložiště místními občany
  • peticemi a demonstrací před Úřadem vlády (výsledkem moratorium pozastavující práce)
  • memorand: v roce 2007 tři lokality (Pačejov, Božejovice-Vlksice, Lodhéřov) sestavily a odeslaly memoranda vyzývající vládu a poslance ke splnění slibu v programovém prohlášení vlády [2]
  • Božejovické výzvy: v roce 2009 se na společném setkání starostů napříč všemi lokalitami dohodla společná výzva adresovaná politickým představitelům, opět vyzývající ke změně procesu. Výzvu zaštítilo 15 obcí a 11 ekologických a místních organizací

Ekologické organizace zadaly právní analýzu, jejímž úkolem je připravit návrhy na změnu současné legislativy. Analýza zpracovaná EPS navrhuje dva způsoby, kterými lze odblokovat konflikt mezi obcemi a úřady. Prvním řešení zapojení obcí přes projednávání Politiky územního rozvoje. Výhodou tohoto řešení je, že by odpadla nutnost novelizovat další ustanovení stavebního zákona. Druhé řešení pracuje s vložením práva veta do atomového zákona. To by zabránilo Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost vydat povolení k umístění úložiště bez souhlasu dotčených obcí. Právo veta dotčené obce v atomovém zákoně by navíc vyžadovalo jen minimální změny právních předpisů [1].

Martin Sedlák z Hnutí DUHA sdělil: Proces výběru úložiště musí začít respektovat práva obcí a veřejnosti. Zabrání to eskalaci napětí mezi obcemi a státem, tedy situaci kam dospěli v sousedním Německu. Nastavení nových, demokratických pravidel procesu, založených na respektu k názoru obcí a veřejnosti dá dotčeným obcím jistotu, že se na jejich názory bude stát brát zřetel a že jím nemohou být převálcováni.“

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „„Signatáři Petice za změnu procesu vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů také žádají odpovědné orgány, aby nezvyšovaly množství vyhořelého jaderného paliva z reaktorů. Plány na výstavbu nových jaderných bloků jsou bez existence úložiště či jiného proveditelného řešení vysoce nezodpovědné.“

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, Sdružení Calla, tel: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz
Martin Sedlák, Hnutí DUHA, tel: 737 128 471, email: martin.sedlak(zavinac)hnutiduha.cz
Milada Duchanová, starostka obce Hojkov, tel: 607 116 535, email: ouhojkov(zavinac)tiscali.cz
Jana Cihlářová, místostarosta obce Pačejov, tel: 603 831 344, email: cihlarova(zavinac)top.cz
Zdeněk Černý, starosta obce Nadějkov, tel: 603 208 149, email: starosta(zavinac)nadejkov.cz
Lucie Benešová, o.s. Severočeský ocelot, tel: 606 535 353, email: benesova.lucie(zavinac)tiscali.cz
Veronika Kittlová, o.s. Olšina, tel: 606 476 117, email: : veronikakittlova(zavinac)post.cz
Petr Bouda, Ekologický právní servis, tel: 774 182 437, email: petr.bouda(zavinac)eps.cz

Poznámka:
[1] Právní analýza k otázkám zapojení a účasti obcí v procesu vyhledávání hlubinného úložiště vysoceradioaktivního odpadu v ČR a návrh na změnu příslušných zákonů, ke stažení na: http://www.calla.cz/data/energetika/ostatni/pravni_analyza_uloziste.pdf   

V příloze:

  • Petice za změnu procesu vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
  • Informační list Budoucnost zákopové války o úložiště

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz