Sdružení Calla
  Dnes je 25. září 2022  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 8. srpna 2013

Zaplatíme uhlí a spalování odpadků namísto čistých zdrojů?
Během týdne rozhodne Sněmovna

    Česká republika by mohla brzy ztratit jeden z klíčových nástrojů podporující potřebnou proměnu české energetiky směrem k čistější, soběstačnější a energeticky bezpečnější podobě. Pokud by Parlament přijal návrh Rusnokovy vlády na novelu zákona o podporovaných zdrojích energie,  ztratí od roku 2014 podporu investoři do nových malých vodních, větrných nebo slunečních elektráren na střechách či zemědělských bioplynových stanic.  Naopak spotřebitelé elektřiny budou nadále platit uhelné elektrárny v případě společné výroby elektřiny a tepla a podporovat spalování komunálních odpadů [1].

   Rusnokův kabinet v Poslanecké sněmovně neuspěl s požadavkem na urychlené schválení během prvního čtení bez rozpravy.  Návrhem novely zákona se budou nejprve zabývat hospodářský výbor a výbor pro životní prostředí.  Mohou tak ještě navrhnout potřebné zásadní úpravy.

    Domácí čisté energetické zdroje posilují nezávislost na dovozu paliv ze zahraničí. Jde o rozptýlené zdroje s výkonem od jednotek wattů po desítky megawattů, které postupně snižují roli velkých uhelných nebo atomových elektráren. Proměňuje se tak celý trh s elektrickou energií, který přestává být ovládán jen několika společnostmi. Přijetím návrhu vlády by však závislost spotřebitelů na dominantních výrobcích elektřiny rostla.

   Podle odborných propočtů [2] může Česko obnovitelnými zdroji pokrýt téměř dvě třetiny současné domácí spotřeby a stát se tak méně závislým na dováženém plynu, uranu a ropě. Pominout nelze výrazně pozitivní dopady na životní prostředí. Zvýhodněná cena elektřiny z obnovitelných zdrojů jen zčásti napravuje situaci, kdy škody ze spalování fosilních paliv nejsou do ceny elektřiny zahrnuty [3].  Jadernému průmyslu zase stát garantuje zaplacení škod po případné jaderné havárii a tím i menší pojištění [4].

   Pokud vláda záměr schválí, půjde o krok v ostrém rozporu s evropským energetickým kurzem. Jeho důsledkem bude mj. nesplnění závazného českého podílu obnovitelných zdrojů energie ve výši 13,5 % konečné spotřeby dané evropskou legislativou [5].

    Záměry ministerstva průmyslu a obchodu jdou ale ještě dále, než je tento návrh.  Připravuje další legislativní změny, které mohou odebrat podporu dnešním provozovatelům malých vodních elektráren, větrných turbín nebo bioplynových stanic [6].  Na druhou stranu chce prosadit garantovanou cenu elektřiny pro nové atomové reaktory, která může znamenat vyšší dopady do ceny elektřiny, než je dnešní podpora čistých obnovitelných zdrojů [7].

    Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Navržené řešení je typicky české nekoncepční „ode zdi ke zdi“. Po nezvládnuté podpoře fotovoltaických elektráren, nyní chce vláda zrušit podporu všem čistým zdrojům. Pokud ale zároveň máme platit vlastníkům  uhelných elektráren a spaloven odpadů, je jasné, že pravým důvodem je likvidace moderní, čisté konkurence.“

 

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 

Poznámky:

[1] Návrh projednávaného zákona: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=1121 . Výjimkou mají být rozpracované projekty, které získají stavební povolení či autorizaci do konce roku 2014.
[2] Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, Úřad vlády ČR, Praha 2008
či „Chytrá energie“, viz: http://www.chytraenergie.info/index.php/chytra-energie/publikace
[3] Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku: http://www.greenpeace.org/czech/cz/externality/
či Měrné externí náklady výroby elektrické energie v uhelných parních elektrárnách v ČR, Centrum pro otázky životního prostředí UK Praha, říjen 2012: http://www.czp.cuni.cz/wp/12/01.pdf
[4] Tisková zpráva ekologických organizací „Jádro – kdo bude ručit?“: http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2013&php=tz130311.php
[5] Směrnice 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
[6] Kritická analýza návrhů na změny zákona o podporovaných zdrojích energie od MPO, Komora obnovitelných zdrojů energie: http://www.komoraoze.cz/Komora_OZE/Aktualne_files/130417_Komora%20OZE%20kriticka%20analyza%20navrhu%20MPO_aktualizace130520_1.pdf [7] Tisková zpráva ekologických organizací „Miliardový tunel pro nové jádro“: http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2013&php=tz130410.php


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz