Sdružení Calla
  Dnes je 29. září 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Hnutí DUHA a Calla - Sdružení pro záchranu prostředí ze dne 19. října 2021

Zpráva o stavu jaderného průmyslu: Podíl jádra na světové energetice setrvale klesá

               

Hlavní fakta z každoroční uznávané Zprávy o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021 [1] dnes pro české publikum představil Mycle Schneider, její vedoucí autor a nezávislý analytik jaderné energetiky.  Hutná analýza přináší komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách včetně informací o věku, provozu, výrobě, výstavbě, uzavírání a likvidaci reaktorů.  Dokládá, že jaderný průmysl má dobu své největší slávy dávno za sebou a čeká jej postupný útlum, nikoli nová role při náhradě fosilních paliv kvůli ochraně klimatu. Podíl jaderné energie na světové výrobě elektřiny klesl za čtvrt století o více než 40 %.

České zaměření na stavbu nových reaktorů je tak plavbou proti proudu. Zpráva také ukazuje, jak mnoho stavěných projektů trpí zpožďováním a výrazným zdražováním v průběhu výstavby. Není důvod předpokládat, že u nového reaktoru v Dukovanech by tomu bylo jinak.

K závěrům Zprávy patří:

•          V polovině roku 2021 bylo ve 33 zemích v provozu 415 jaderných reaktorů, což je o sedm více než v polovině roku 2020, ale stále méně než v půli roku 2019 a o 23 méně než v roce 2002, kdy počet kulminoval na 438.
•          Na celém světě bylo v roce 2020 spuštěno pět reaktorů, mimo jiné první bloky v Bělorusku a Spojených arabských emirátech. To je o osm méně, než bylo v plánu. Oproti tomu bylo definitivně odstaveno šest bloků.
•          Celkový provozovaný jaderný výkon vzrostl oproti předešlému roku o 1,9 %, takže v polovině roku 2021 dosáhl 369 GW, ale výroba elektřiny z jádra v roce 2020 poklesla o více než 100 TWh.
          Podíl jaderné energetiky na světové hrubé výrobě elektřiny nadále pomalu, ale jistě klesá, a to z maxima 17,5 % v roce 1996 na 10,1 % v roce 2020. Podíl jaderné energetiky na celosvětové primární spotřebě energie zůstává od roku 2014 stabilní okolo 4,3 %.
•          Střední věk reaktorového parku na celém světě se od roku 1984 setrvale zvyšuje a dnes činí zhruba 31 let, přičemž každý pátý reaktor je starší než 40 let.  Pouhých 6 reaktorů je provozováno 51 a více let. Střední věk při ukončení provozu 23 bloků v letech 2016–2020 činil 42,6 roku.
•          Kdyby všechny v současnosti provozované reaktory zůstaly v síti do konce své (i prodloužené) životnosti a byly zprovozněny všechny bloky ve výstavbě, které již měly být v provozu, muselo by být do konce roku 2030 k udržení stávajícího stavu uvedeno do provozu dalších 123 reaktorů, tedy přibližně jeden reaktor každý měsíc. To by obnášelo v současném desetiletí více než zdvojnásobit roční tempo výstavby, které ale vykazuje klesající trend.
•          K 1. červenci 2021 bylo ve výstavbě 53 reaktorů, z nichž 18 je v Číně. Alespoň 31 projektů výstavby je ve skluzu v řádu let. Průměrná doba od zahájení výstavby do připojení k síti u reaktorů zprovozněných v posledním desetiletí činila 10 let.
•          Celkové náklady spojené s výstavbou a provozem jaderné elektrárny vztažené na počet megawatthodin, které zdroj vyrobí za dobu své životnosti (charakteristika LCOE - Levelized Costs of Energy) vzrostly mezi lety 2009 a 2020 o 33 %.

Zprávu o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021 – Stručné shrnutí v českém jazyce si můžete stáhnout zde: https://temelin.cz/images/PDF/wnisr_2021_shrnuti_cz.pdf

Webinář připravila Calla a Hnutí DUHA ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung.

Mycle Schneider, autor zprávy a analytik jaderné energetiky, řekl: “Považuji za znepokojující, že stále roste rozdíl mezi tím, jak široká veřejnost vnímá jadernou energetiku, a skutečným stavem tohoto sektoru. Příspěvek jaderných elektráren k energetickému zásobování klesá v globálním měřítku k bezvýznamnosti. Řada projektů, o kterých se mluví, zůstává pouze v oblasti divoké fantazie."

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl: “Data o stavu jaderného průmyslu ve světě dokládají, že jaderná energetika bude mít i nadále klesající podíl na zajištění energetických potřeb lidstva.  Je drahá, zůstává po ní statisíce let nebezpečný radioaktivní odpad, rizika vážných havárií přetrvávají a nezmizelo ani nebezpečí šíření zneužitelných technologií a materiálů do nestabilních zemí.  Nepřijde-li jaderný průmysl s něčím zásadně novým, nemá šanci podílet se na náhradě spalování fosilních paliv a ochraně klimatu.”

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl: “Při čtení obsáhlé Zprávy o stavu jaderného průmyslu stojí za to vyhledat si pasáže, které se týkají potenciálních dodavatelů výstavby nového bloku v Dukovanech. KHNP je zmiňována hlavně v souvislosti s rozsáhlým korupčním skandálem, informace o Westinghouse se týkají hlavně okolností bankrotu firmy. Francouzská EDF je spojována především s úsilím o dostavbu dlouhodobě zpožděného bloku ve Flamanville, skandál s falšováním dokumentace padá na vrub firmy Areva předtím, než ji EDF převzala. Výběr nebude jednoduchý.”

 

Kontakty:

Mycle Schneider, hlavní autor zprávy a nezávislý energetický konzultant, +33 169 832 379, mycle@worldnuclearreport.org
Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz
Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, 775 778 202, karel.polanecky@hnutiduha.cz
Jan Piňos, zmocněnec Zeleného kruhu pro otázky jaderné energie, 720 552 888, jan.pinos@zelenykruh.cz

 

Poznámka:

[1] Kompletní zpráva World Nuclear Industry Status Report 2021 je v anglickém jazyce přístupná zde: https://www.worldnuclearreport.org

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz