Sdružení Calla
  Dnes je 14. října 2019  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Anglická vlajka

Ochrana přírody a krajiny

Aktuality:

  6. 10. 2019 - Na říjnový Zelený úterek s názvem "Patří do naší přírody oheň?" se můžete těšit 15. října. O ohni jako přirozené součásti středoevropské přírody, pozitivech i negativech řízeného vypalování v rezervacích přijede diskutovat biolog Ondřej Sedláček (PřF UK & Ochrana fauny ČR). Sejdeme se v českobudějovickém klubu Horká vana v 18 hodin. Další informace najdete v pozvánce.
  6. 10. 2019 - Vloni jsme v Pískovně Ledenice vytvořili dvě tůně a obnovili písčiny. Nyní máme k dispozici biologický průzkum Tomáše Ditricha zaměřený na obojživelníky, plazy a vodní hmyz. Díky němu víme, že v nových tůních se již v první sezóně rozmnožily dva druhy čolků. Letos na podzim se do pískovny vrátíme s těžkou technikou a budeme pokračovat v ochranářském managementu.
Leucoagaricus americanus
  3. 10. 2019 - Calla srdečně zve všechny zájemce na přírodovědnou vycházku "Za houbami do Stromovky", která se koná v sobotu 12. října v budějovickém parku Stromovka. Jak už název napovídá, budou se na vycházce hledat a určovat podzimní druhy hub. Vycházku povede mykolog Jiří Souček, sraz účastníků bude na zastávce MHD Stromovka v 9:00. Další informace se dozvíte z pozvánky.
Leucoagaricus americanus
  3. 10. 2019 - Calla právě vydala skládačku "Břehule - mizející druh jihočeské krajiny", která shrnuje výsledky letošního monitoringu a porovnává je se situací před deseti a dvaceti lety. Skládačka Petra Heneberga, Olgy Dvořákové a Jiřího Řehounka je zájemcům zdarma k dispozici v kanceláři Cally. A budeme ji využívat též při jednání s úřady, těžebními firmami či vlastníky pozemků. Ke stažení zde.
Břehule
  26. 9. 2019 - Letošní sčítání břehulí ukázalo, že početnost tohoto ohroženého ptáka se v jižních Čechách setrvale a rychle snižuje. Hnízdní populace břehulí byla letos odhadnuta na 454 párů, zatímco v roce 2009 to bylo 2070 párů a v roce 1999 dokonce 4875 párů. Navíc jsou břehule zcela závislé na hnízdištích vytvořených lidskou činností. Pokud vás zajímají podrobnosti, přečtěte si analýzu Petra Heneberga nebo v aktuální tiskové zprávě.
  17. 9. 2019 - V pátek 20. září se koná celospolečenská stávka za ochranu klimatu. Podpořit jí můžete i v Českých Budějovicích na Náměstí Přemysla Otakara II. mezi 9 a 11 hodinou. Stránka o akci. Podrobnosti o stávkách v dalších městech hledejte na Fridays For Future. Zapojit se můžete také do akcí Týdne pro klima, od 20. - 27. září viz www.tydenproklima.cz.
  17. 9. 2019 - První poprázdninová beseda z cyklu Zelené úterky se jmenovala "Vrbenské rybníky - perla jihočeské přírody". Ornitolog Jiří Bureš z AOPK ČR povídal nejen o významu této unikátní lokality pro ochranu přírody, ale také o chystaném odbahnění rybníků Domin a Bažina. Cyklus našich besed, jak už napovídá změněný název, se od září z organizačních důvodů přesunul na úterní večery.
  14. 9. 2019 - Přírodovědná exkurze s názvem "Výprava do Pískovny Ledenice" proběhla v sobotu 14. 9. 2019. Její součástí bylo kroužkování ptáků a poznávání vodního i suchozemského hmyzu. Exkurzi vedli ornitolog Petr Veselý a entomologové Tomáš Ditrich a Jiří Řehounek. Asi nejvíce účastníky zaujal a potěšil odchycený ledňáček. Více informací o pískovně najdete v tiskové zprávě.
 

6. 9. 2019 - Calla a Cassiopeia uspořádaly první poprázdninovou přírodovědnou vycházku s názvem "Za nočními savci do přírodní zahrady". Proběhla v prostorách ekocentra Cassiopeia a lektorovali ji zooložka Lucie Pleštilová, Nikol Mrázková z ČNFV Třeboň a Jiří Řehounek z Cally. Jako speciální hosté se zúčastnili také vydrák Žolík, netopýrři Ocásek a Oliver, několik odchycených myšic a jeden norník. Součástí vycházky byla ukázka určování netopýrů bat detektorem.

hedvábnice
  2. 9. 2019 - Třetím rokem běží v Českých Budějovicích projekt tzv. květnatých pásů v parku Stromovka a vědeckém kampusu. Pásy sledují také entomologové z Biologického centra AV ČR a Cally. Zajímají je především motýli a samotářské včely, ale i jiné skupiny hmyzu. Výsledky průzkumu ukazují, že květnaté pásy jsou pro hmyz velice atraktivní, a to včetně ohrožených druhů. Více informací najdete v tiskové zprávě a na webu Příroda ve městě.
Celkový pohled na hnízdní stěnu břehulí a samotářských včel
  21. 8. 2019 - V letošním roce Calla realizuje projekt zaměřený na vyhledání a propagaci zajímavých a vzácných geologických fenoménů v jihočeských pískovnách. Spolupracujeme na něm se studentem a geologem Jakubem Váchou, který pískovny mapuje po geologické stránce a bude se podílet i na vytvoření nové stránky v rámci webu "Objevte svou pískovnu", kde nově přibude sekce zaměřená právě na geologické zajímavosti. Více informací najdete v aktuální tiskové zprávě.
  29. 7. 2019 - Pískovna Cep II se stala již před časem doslova terénní laboratoří přírodě blízké obnovy. I proto se ve spolupráci s dalšími kolegy dlouhodobě snažíme o poznání její biodiverzity, ale také se zajímáme o další směřování rekultivace dobývacího prostoru. O další etapě rekultivace jsme v červenci jednali se zainteresovanými subjekty přímo na místě. Kromě toho jsme letos provedli také monitoring a odstranění některých druhů invazních rostlin.
Páchník hnědý
  29. 7. 2019 - Sázet bez rozmyslu stromy na každou bezlesou plochu nemusí být vždycky to pravé. A stejně důležité, ne-li důležitější než sázení mladých stromků je také náležitá péče o stromy staré. O úskalích spojených se sázením a kácením si přečtěte na Ekolistu článek Jiřího Řehounka a Lukáše Čížka "Vysadit strom na každou volnou plochu není univerzální dobro".
Platforma proti úložišti
  18. 7. 2019 - V červenci proběhl monitoring přírodovědně zajímavých pískoven v jižních Čechách, ve kterých Calla realizuje svoje projekty na podporu biodiverzity. Výsledky monitoringu dlouhodobě využíváme při plánování ochranářského managementu "našich" pískoven. V letošním roce jsme se vedle tradičních lokalit zaměřili i na Pískovnu Ledenice, kde jsme v loňském roce vytvořili dvě nové tůňky a na podzim budeme v zásazích pokračovat. Více o zajímavých pískovnách najdete na webu "Objevte svou pískovnu".
včela
  21. 6. 2019 - V Českých Budějovicích vznikla nedávno neformální skupina občanů, která si vytkla za cíl měnit přístup města k péči o městskou zeleň. Na činnosti skupiny se podílí také Calla. Prvními vlaštovkami oné změny se staly některé městské trávníky, kde letos ubudou seče, případně na nich firmy pečující o zeleň vyzkouší tzv. mozaikovou seč. Více se dozvíte z tiskové zprávy. tiskové zprávě.
sova
  16. 6. 2019 - Šest nevládních organizací podalo připomínky v rámci procesu EIA ke komplexu staveb, který chce postavit podnikatel Roman Kreuziger na místě zaniklé osady Zhůří nedaleko Horské Kvildy, přímo v srdci Národního parku Šumava. Na opuštěných, přírodně cenných loukách by podle jeho plánu vyrostlo patnáct nových staveb. Podrobnější informace najdou zájemci v aktuální tiskové zprávě.
  2. 6. 2019 - Červnová přírodovědná vycházka s Callou se jmenovala "Výprava na Vyšenské kopce". S botaničkou Terezou Rejnkovou, ornitologem Petrem Veselým, entomology Zdeňkem Hančem a Jiřím Řehounkem se účastníci vydali do unikátní rezervace u Českého Krumlova v neděli 2. června. A dorazil i modrásek pumpavový.
  23. 5. 2019 - I letos pokračuje náš projekt "Geocaching ve službách ochrany přírody". Od loňska máme novou ochranářskou kešku v Pískovně Hroznějovice, tak se můžete U Hněvkovické přehrady stavit. A série Borovanské pískovny má novou finálku. Více o tom, jak můžete geocachingem chránit ohrožené druhy, se dozvíte na našem webu Objevte svou pískovnu v sekci Geocaching.
  23. 5. 2019 - V Českých Budějovicích se letos objevily plochy městských trávníků, na kterých se bude sekat jinak, než bylo dosud zvykem. Může jít např. o snížení počtu sečí nebo dokonce tzv. mozaikovou seč. Na některých místech najdou kolemjdoucí také vysvětlující tabulky, které zdůrazňují důležité funkce vzrostlejších trávníků - zlepšení mikroklimatu, zadržování vody a ochranu biodiverzity. Pokračuje také projekt květnatých pásů ve Stromovce a vědeckém kampusu. Více o trávnících a dalších tématech se dozvíte na našem webu "Příroda ve městě".
  8. 5. 2019 - Calla a ZOO Hluboká uspořádaly přírodovědnou vycházku "Kroužkování u ZOO", která proběhla ve středu 8. 5. 2019. Kromě kroužkování lektoři přichystali také netradiční vycházku po ZOO za volně žijícími druhy živočichů. Vycházku vedli ornitolog Petr Veselý, zooložka Markéta Jariabková a entomolog Jiří Řehounek.
  17. 4. 2019 - Ekolog a hydrobiolog David Pithart, předseda Koalice pro řeky, byl hostem další besedy z cyklu Zelené středy s názvem "Krajina, sucho a povodně". Povídali jsme si o koloběhu vody, extrémech počasí nebo možné nápravě současného stavu, zejména v zemědělské krajině a říčních nivách.
  16. 4. 2019 - Calla zahájila dva projekty, v nichž bude letos pracovat na ochraně biodiverzity v pískovnách a v městském prostředí. První z nich se věnuje ochraně vzácných stanovišť a ohrožených druhů v pískovnách nebo mapování břehulí v jižních Čechách. Druhý projekt je zaměřený na ochranu přírody ve městech a přírodě blízkou péči o městskou zeleň. Oba projekty získaly podporu v grantovém programu Ministerstva životního prostředí. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě.
sova
  11. 4. 2019 - Krajský úřad vydal závěr zjišťovacího řízení v procesu EIA na lyžařský areál Houbový vrch u Horní Plané. V souladu se stanoviskem Cally poslal záměr do celého procesu EIA, protože by mohl mít významný vliv na životní prostředí. Dokumentace EIA se musí zaměřit na nejasné body záměru, především na zdroj vody pro umělé zasněžování, změny vodního režimu lokality nebo vliv na lesní porosty a zvláště chráněné druhy. Lyžařský areál je posuzován již podruhé, protože první oznámení EIA bylo zpracováno naprosto nedostatečně.
sýkorka
  11. 4. 2019 - Na základě seriálu "Malý opravník biologických omylů", který píše už mnoho let Jiří Řehounek pro Ďáblík, vzniká miniseriál pro televizní pořad Chcete mě? V televizní verzi "Opravník zoologických omylů" se bude Jiří Řehounek střídat s Petrem Veselým z PřF JU. Miniseriál poběží od posledního březnového vydání do prázdnin. A pokud jste zvědaví na originál, napište nám na calla@calla.cz a Ďáblík vám bude pravidelně chodit E-mailem.
  6. 4. 2019 - Letošní sezónu přírodovědných vycházek s Callou zahájila "Výprava do údolí Rudolfovského potoka" s geologem Petrem Rajlichem (Jihočeské muzeum) a botanikem Petrem Kouteckým (PřF JU). Mezi potoční meandry a staré lomy se s námi vydalo neuvěřitelných 125 zájemců o přírodu. Museli jsme je proto rozdělit do dvou skupin, které si lektoři střídali. Vycházka byla zaměřená především na geologické jevy a jarní rostliny.
  5. 4. 2019 - V anonymních letácích rozvěšovaných v okolí Vrbenských rybníků kdosi vyhrožuje, že jsou v této unikátní lokalitě položeny otrávené návnady proti "přemnožené škodné". Jakékoli kladení otrávených návnad je u nás přitom trestným činem už přes padesát let. Více informací k tomuto podivnému případu i k problematice nelegálního trávení zvířat v ČR najdete v tiskové zprávě Cally a České společnosti ornitologické.
Páchník hnědý
  28. 3. 2019 - Za loňské vykácení silniční aleje u Blatné dostalo Ředitelství silnic a dálnic pokutu 200 000 korun. Ve stromech žily chráněné druhy brouků - páchník hnědý a kovařík rezavý. ŘSD nepožádalo pro kácení o výjimku ze zákona, přestože na stejném místě se před deseti lety výjimka řešila (Calla se tehdy účastnila řízení). Výjimku nepožadoval ani Městský úřad Blatná, který kácení povolil.
  20. 3. 2019 - Na besedě z cyklu Zelené středy s názvem "Naše lesy a klimatická změna" povídal lesník Petr Obleser o tom, co přinese českým lesům klimatická změna, zda bude kůrovcová kalamita znamenat konec hlavních dřevin v ČR nebo jestli jsme vůbec schopní provést potřebné změny v lesním hospodaření. Beseda proběhla tradičně v českobudějovickém klubu Horká vana a provázela ji bohatá diskuse.
  10. 3. 2019 - Jedenáctý ročník přírodovědných vycházek s Callou už klepe na dveře. V tom loňském jsme si ke kulatému výročí nadělili devět vycházek, na které se přišlo podívat 476 zájemců o přírodu. Také letos budeme kroužkovat ptáky a mávat síťkami, pozorovat a určovat zajímavé druhy nebo poznávat známá místa z trochu jiného úhlu pohledu. Pozvánky na vycházky budeme průběžně zveřejňovat na webu.
  1. 3. 2019 - Calla ve spolupráci s Pardubickým krajem uspořádala ve čtvrtek 28. února odborný seminář "Přírodě blízká péče o městskou zeleň". Seminář byl zaměřen na péči o městské trávníky, vytváření květnatých pásů, vodu ve městech, staré stromy, mrtvé dřevo a na ně vázanou biodiverzitu, městské ovocné sady aj. Zúčastnilo se jí asi 80 zájemců.
tuhyk
  16. 1. 2019 - Novou sezónu Zelených střed otevřela 16. ledna v 18 hodin beseda "Ptáci vojenských prostorů" s ornitologem Petrem Veselým z Přírodovědecké fakulty JU. V českobudějovickém klubu Horká vana byla řeč o unikátních ptačích společenstvech vojenských prostorů, jejich ohrožení a možnostech ochrany.
Skryj starší aktuality » Zobrazit starší aktuality »
saranče blankytná
  28. 12. 2018 - I v roce 2018 Calla chránila vzácná stanoviště ohrožené druhy v jihočeských pískovnách. Proběhlo celkem pět zásahů na podporu biodiverzity v pískovnách, instalace nové "ochranářské cache" a údržba pěti stávajících cachí. Pokračoval také biologický průzkum vybraných přírodovědně zajímavých pískoven. Více se dozvíte v bilanční tiskové zprávě, zajímavé lokality pak můžete objevovat prostřednictvím webu "Objevte svou pískovnu".
  23. 12. 2018 - V pohádkově zimní atmosféře proběhl poslední letošní ochranářský management, tentokrát vyřezávání náletu na písčinách a kolem tůní v Pískovně u Žemličky nedaleko Hluboké u Borovan. Jeho cílem bylo udržet v dobrém stavu pískomilná a mokřadní společenstva v pískovně, kde se vykytují i ohrožené druhy obojživelníků, vážek nebo blanokřídlého hmyzu. Více o ochraně Pískovny u Žemličky se dozvíte ve zprávě.
Hygrocybe ceracea
  15. 12. 2018 - Poslední letošní přírodovědnou vycházku s názvem "Ke krmítku v Branišovském lese" vedl ornitolog Petr Veselý a pomáhali mu také jeho studenti z Přírodovědecké fakulty JU. Akce v mrazivém sobotním ránu byla zaměřená především na odchyt, kroužkování a určování ptáků v zimním období.
bagr
  6. 12. 2018 - Na konci listopadu jsme ve spolupráci s Tomášem Ditrichem (PF JU & BC AV ČR) vytvářeli nové tůně v Pískovně Ledenice. Už příští rok na jaře by je měli ocenit čolci a další vodní či mokřadní živočichové. Na příští sezónu plánujeme také další průzkum lokality, podle kterého budeme plánovat další zásahy. Více si můžete přečíst v tiskové zprávě.
pískovna
  4. 12. 2018 - V Pískovně Lžín jsme první prosincový víkend vyřezali nálet před písčitou stěnou, kde se to v létě hemží samotářskými včelami, kutilkami, zlatěnkami a mravkolvy. A neplánovaně jsme vylovili z houští a odvezli do sběrného dvora také "zapomenuté" autodíly. I v zimě se dá právě v této pískovně ulovit ochranářská "keška" - více na webu "Objevte svou pískovnu". Informace o ochraně Pískovny Lžín získáte ve zprávě.
Hygrocybe ceracea
  24. 11. 2018 - Calla a Krasec uspořádaly přírodovědnou vycházku "Za mechy do okolí Třebína". Vycházku vedli bryoložka Jitka Štěrbová a entomolog Jiří Řehounek. Lesy mezi Mokrým a Třebínem poskytly účastníkům dobrou možnost, jak se zorientovat v málo známé skupině rostlin.
Hygrocybe ceracea
  21. 11. 2018 - Poslední letošní Zelená středa nesla název "Tma jako ohrožený druh" a proběhla 21. listopadu. O světelném smogu, hvězdné obloze a správném svícení vyprávěl v Horké vaně Pavel Suchan z České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR. Po besedě následovala ještě procházka městem a hodnocení místního osvětlení.
  17. 11. 2018 - Calla společně s Magistrátem hlavního města Prahy uspořádala seminář "Přírodě blízká péče o městskou zeleň", který proběhl ve čtvrtek 18. října v pražské Nové radnici. Seminář byl zaměřen na přírodě blízkou péči o městskou zeleň a ochranu biodiverzity ve městech, konkrétně na péči o městské trávníky, tvorbu květnatých pásů, staré stromy a mrtvé dřevo, vodu ve městech, městské ovocné sady aj. Prezentace lektorů z tohoto semináře jsou nyní ke stažení na webu Příroda ve městě.
  24. 10. 2018 - Chráněné vlhy pestré zahnízdily v jižních Čechách i v letošním roce. Pět párů se vrátilo do pískovny na Českobudějovicku, kde hnízdily i vloni, a úspěšně vyvedlo mláďata. Ornitologové a ochránci přírody vyzývají veřejnost, aby vlhy nerušila při hnízdění a nezasahovala do jejich hnízdišť. Další informace se dozvíte z tiskové zprávy.
Hygrocybe ceracea
  22. 10. 2018 - V sobotu 20. října jsme pozvali zájemce o přírodu na přírodovědnou vycházku "Za houbami do zámeckého parku Hluboká". Světem podzimních hub nás provedl mykolog Jiří Souček z Mykologického klubu Jihočeského muzea a přes nebývalé podzimní sucho nám ukázal velké množství různorodých, mnohdy i vzácných a ohrožených druhů hub. Největšímu zájmu se zřejmě těšily různobarevné voskovky.
Sysel
  18. 10. 2018 - Calla uspořádala besedu "Sysly si nesyslíme, ale vypouštíme je" s Markétou Jariabkovou ze ZOO Hluboká nad Vltavou, která proběhla 17. října v rámci cyklu Zelené středy. Účastníci se dozvěděli, jak probíhá český záchranný program syslů a jejich chov v zajetí, kde se nimi můžete potkat v přírodě a kde se vypouštějí. A také mnoho zajímavostí ze života těchto ohrožených hlodavců. Další informace najdete v tiskové zprávě.
Sýkořice vousatá
  8. 10. 2018 - V neděli 7. října uspořádala Calla přírodovědnou vycházku "Za rákosním ptactvem k Velkému vávrovskému rybníku". Součástí akce byly především ukázky odchytu a kroužkování ptáků. Vycházku vedli ornitolog Petr Veselý a entomolog Jiří Řehounek. Kromě běžných druhů se podařilo odchytit a okroužkovat i moudivláčka lužního nebo dva druhy rákosníků, pro které už jde o dosti pozdní výskyt.
  25. 9. 2018 - Cyklus Zelené středy pokračoval po prázdninách besedou "Příroda do města!" s Jiřím Řehounkem z Cally. Mluvilo se o ochraně rostlin a živočichů ve městě i na zahradě nebo přírodě blízké péči o městskou zeleň nebo o tom, co by pro budějovickou přírodu mohla udělat radnice. Besedu provázela bohatá diskuse účastníků.
  24. 9. 2018 - V cyklu přírodovědných vycházek proběhla v sobotu 15. září "Výprava do kampusu", tedy do areálu Přírodovědecké fakulty JU a Biologického centra AV ČR. Účastníci mohli objevovat zdejší tůňky, květnaté trávníky, písečnou dunu i spoustu zajímavých živočichů a rostlin. Průvodci jim byli botanici Milan Štech a Klára Řehounková i zoologové Miloslav Jirků a Jiří Řehounek.
  23. 9. 2018 - Calla s Hvězdárnou a planetáriem České Budějovice uspořádala přírodovědnou vycházku "Výprava na hvězdárnu", která proběhla v pátek 7. září večer v areálu hvězdárny. Vycházka byla zaměřená především na pozorování noční oblohy, astronomickou techniku či pozorování nočních živočichů. Účastníky provázeli astronomové Radek Stránský a Jana Nevrklová, zooložka Lucie Pleštilová, Zuzana Štětková z ČNFV Třeboň, entomologové Otomar Adam a Zdeněk Hanč a další lektoři, potkali se také s živými sovami, netopýry a ježkem ze záchranné stanice.
Sýkořice vousatá
  20. 9. 2018 - I v letošním roce pokračuje náš dlouhodobý projekt "Geocaching ve službách ochrany přírody". K dosavadním "keškám" v přírodovědně zajímavých pískovnách přibyla nová v Pískovně Hroznějovice nedaleko Hněvkovické přehrady. Cílem projektu je zajistit pravidelné narušování vzácných stanovišť písčin a suchých trávníků a zachovat tak dobré podmínky pro pískomilné druhy rostlin a živočichů. Více informací se dozvíte z tiskové zprávy nebo na webu Objevte svou pískovnu.
  30. 8. 2018 - V údolí Rudolfovského potoka byl díky několika fotografiím a videozáznamům potvrzen výskyt mloka skvrnitého, který je jinak v jižních Čechách velice vzácný. Ochránci údolí tak získali další argument pro zachování údolí v současném stavu. Kritizují zejména záměr nové výstavby a s tím souvisejícího zvýšení automobilové dopravy. Více se dočtete ve společné tiskové zprávě Cally a rudolfovského spolku Náš domov.
  27. 8. 2018 - V Jivně se opět rozhoduje o budoucnosti údolí Rudolfovského potoka. Probíhá proces schvalování změny územního plánu, která se týká některých jeho dříve zrušených částí. Ochránci přírody a místní občané se zasadí především o zachování údolí v současném stavu bez nové zástavby, což jejich zástupci deklarovali již dříve ve svých připomínkách. Další informace najdete ve společné tiskové zprávě Cally a rudolfovského spolku Náš domov.
  27. 8. 2018 - Calla s Hvězdárnou a planetáriem České Budějovice uspořádala přírodovědnou vycházku "Výprava na hvězdárnu", která proběhla v pátek 7. září večer v areálu hvězdárny. Vycházka byla zaměřená především na pozorování noční oblohy, astronomickou techniku či pozorování nočních živočichů. Účastníky provázeli astronomové Radek Stránský a Jana Nevrklová, zooložka Lucie Pleštilová, Zuzana Štětková z ČNFV Třeboň, entomologové Otomar Adam a Zdeněk Hanč a další lektoři, potkali se také s živými sovami, netopýry a ježkem ze záchranné stanice.
  23. 8. 2018 - Již druhým rokem oživují českobudějovický park Stromovka a univerzitní kampus tzv. květnaté pásy, které byly založeny z iniciativy pracovní skupiny Ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU. Květnaté pásy jsou plochy oseté směsí dvouděložných rostlin, jejichž smyslem je podpořit jak biodiverzitu, tak i estetiku veřejných prostranství. Na jejich monitoringu a propagaci se podílejí také entomologové z Cally a Entomologického ústavu AV ČR. O tom, jak to letos na pásech kvetlo a bzučelo, se dočtete v aktuální tiskové zprávě. Více také na webu Příroda ve městě.
Mapka lokalit
  5. 8. 2018 - U přírodní památky Pískovna na cvičišti na okraji Jindřichova Hradce jsme ve spolupráci se spolkem Hamerský potok instalovali novou informační tabuli, která seznamuje návštěvníky s její přírodní hodnotou. Také zde mohou zájemci získat ve schránce skládačku "Objevte svou pískovnu". Podrobnosti se dočtete v tiskové zprávě. A pokud vás zajímá, kde byste v jižních Čechách našli u zajímavých pískoven další informační tabule, podívejte se na náš web.
skládačka
  29. 7. 2018 - Calla vydala novou skládačku "Objevte svou pískovnu", která populární formou představuje pískovny jako zajímavá místa důležitá pro ochranu ohrožených druhů. Publikaci si můžete stáhnout v elektronické podobě, tištěná verze bude k dispozici v kanceláři Cally a v blízké době i v některých přírodovědně zajímavých pískovnách jižních Čech. Brzy vás budeme informovat, kde a jak ji mohou zájemci získat. Skládačka navazuje na stejnojmennou webovou stránku.
Netopýr
  2. 7. 2018 - Přírodovědné vycházky s Callou si dávají prázdninovou přestávku. Od září se však můžete těšit na jejich pokračování, a to včetně jedné větší akce, kterou uspořádáme v pátek 7. září společně s Hvězdárnou a planetáriem České Budějovice přímo na hvězdárně a v jejím okolí. A protože letos slavíme deset let od první přírodovědné vycházky s Callou, můžete se na podzim těšit na více vycházek, než bývá obvyklé. Pozvánky se budou průběžně objevovat na webu "Přírodovědné vycházky".
louka
  28. 6. 2018 - Aktuální čísla dvou časopisů se věnují tématům blízkým Calle. Bedrník má téma čísla "Obnovujeme přírodu" a píše i o řadě jihočeských projektů, včetně geocachingu ve službách ochrany přírody. V poslední Veronice si zase můžete počíst o městské divočině, mimo jiné o přírodě blízké péči o městské trávníky a zakládání květnatých pásů v Českých Budějovicích.
cvičák
  9. 6. 2018 - V sobotu 9. června proběhla přírodovědná vycházka "Za rostlinami a ptactvem na Cvičák", kterou vedli botanička Tereza Rejnková, ornitolog Petr Veselý a entomolog Jiří Řehounek. Vycházka, jejíž součástí byl také odchyt a kroužkování ptáků, vedla do nové přírodní památky Cvičák na okraji Českého Krumlova. Největšímu zájmu přítomných se těšil odchycený krutihlav.
Břehule
  3. 6. 2018 - V neděli 3. června uspořádala Calla s Blatským muzeem exkurzi "Za břehulemi na Veselské pískovny", kterou vedli ornitolog Petr Heneberg a entomolog Jiří Řehounek. Součástí akce byl také odchyt a kroužkování břehulí. Účastníkům jsme představili také další zajímavé živočichy a rostliny, jež našly v pískovnách útočiště.
kamion
  21. 5. 2018 - Tzv. "Zóna obchodu a služeb Hrdějovice" projde celým procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Rozhodl o tom krajský úřad, když vyslyšel požadavky veřejnosti, okolních obcí i některých státních orgánů. Projekt počítá s výstavbou devíti velkých hal na současných polích a loukách u Pražské třídy. Nesouhlasí s ním především obyvatelé Borku, Úsilného a Nemanic, kterým by výrazně zhoršil životní prostředí. Připomínky k záměru zpracovala i Calla a případu se bude nadále věnovat. Podrobnější informace najdete v Informačním systému EIA.
Vlha
  21. 5. 2018 - Chráněné vlhy pestré vloni poprvé zahnízdily v jižních Čechách na dvou místech, na jednom z nich zároveň poprvé v kolonii čtyř párů. Tito pestrobarevní ptáci se tedy šíří do jižních Čech a jako hnízdiště si zatím vybírají pouze opuštěné pískovny. Ornitologové a ochránci přírody proto žádají veřejnost, aby je informovala o případných dalších hnízdištích v Jihočeském kraji a aby vlhy zbytečně nerušila při hnízdění. Více informací najdete v tiskové zprávě.
Zelená středa
  16. 5. 2018 - Květnová beseda z cyklu Zelené středy nesla název "Češi na Kamerunské hoře". O kamerunských projektech českých vědců a ochraně pralesů v jedné z nejzkorumpovanějších zemí světa vyprávěl entomolog Robert Tropek (PřF UK & BC AV ČR). Beseda proběhla tradičně v českobudějovickém klubu Horká vana.
pobřežní linie
  9. 5. 2018 - Science Café Jindřichův Hradec uspořádalo přednášku "Pískovny za humny". O ochraně a obnově pískoven a jejich významu pro ochranu přírody diskutoval v prostorách Muzea Jindřichohradecka Jiří Řehounek z Cally.
sojka
  1. 5. 2018 - V úterý 1. května proběhla přírodovědná vycházka s názvem "Kroužkování ve Stromovce". Akce ve známém budějovickém parku byla spojená především s odchytem a kroužkováním ptáků, byly na ní však představeny i tzv. květnaté pásy. Vycházku vedli ornitolog Petr Veselý a entomolog Jiří Řehounek a našla si na ni cestu téměř stovka zájemců o přírodu.
Rosnička
  26. 4. 2018 - Jako každoročně začíná v přírodovědně cenných jihočeských pískovnách sezóna ochranářských zásahů a biologických průzkumů. Kromě obnovy hnízdní stěny v Pískovně Lžín začínáme vybírat kandidáty na podzimní obnovu tůní a prořezávky náletu. Letošní suché jaro se podepsalo zejména na vysychání mnoha tůní - více čtěte v tiskové zprávě. A nemáte-li program na víkend, podívejte se na web "Objevte svou pískovnu".
bagrování
  10. 4. 2018 - Calla i letos obnovila s pomocí těžké techniky hnízdní stěnu pro břehule a samotářské včely v Pískovně Lžín na Soběslavsku, a to díky díky projektu podpořenému ministerstvem životního prostředí a také díky drobným dárcům z projektu "Adoptujte břehuli". Chcete-li si prohlédnout zajímavé druhy v pískovnách na vlastní oči nebo si třeba najít ochranářskou "kešku", inspiraci můžete najít na našem webu "Objevte svou pískovnu".
České Budějovice
  7. 4. 2018 - Jubilejní desátý ročník přírodovědných vycházek s Callou otevřela v sobotu 7. dubna vycházka "Za geologií a historií centrem Budějovic" s geologem Petrem Rajlichem a historikem Václavem Kabíčkem se vydáme. Účastníci vyšli od Bludného kamene Bludného kamene na Náměstí Přemysla Otakara II a přes Senovážné náměstí a Lannovu třídu se nakonec dostali k Černé věži. A určitě poznali svoje město z jiné perspektivy.
Zelená středa
  21. 3. 2018 - Březnová Zelená středa proběhla 21. 3. a jmenovala se "Na návštěvě u mořských želv". Zooložka Martina Karásková z Přírodovědecké fakulty JU vyprávěla o tom, co ohrožuje mořské želvy a jak je můžeme chránit. Přidala také informace o záchranném programu z Egypta a s některými želvami vás seznámí i jmenovitě. Beseda se konala od 18 hodin v českobudějovickém klubu Horká vana.
Špičák
  16. 2. 2018 - Na webových stránkách České televize můžete shlédnout aktuální dokument z cyklu "Nedej se!" pod názvem "Držte se, jedeme z kopce!" Jeho tématem se staly lyžařské areály a vliv umělého zasněžování sjezdovek na přírodu. Mimo jiné se hovořilo i o zkušenostech Cally s kampaní na záchranu unikátní přírody Boletic před lyžařskými areály Chlum a Špičák nebo o prozatím pozastaveném projektu sjezdovky na Smrčině.
pobřežní linie
  10. 1. 2018 - V aktuálním čísle časopisu Minerální suroviny si můžete přečíst článek Jiřího Řehounka (Calla) a Milana Boukala (KÚ Pardubického kraje), který se jmenuje "Existují legální varianty přírodě blízké obnovy po těžbě na zemědělských pozemcích?". Článek shrnuje aktuální možnosti využití těžebních prostorů pro ochranu přírody, které umožňuje po posledních novelách zákon o ochraně zemědělského půdního fondu.
Sýkořice vousatá
  8. 12. 2017 - Sedmi přírodovědných vycházek s Callou se v letošním roce zúčastnilo celkem 408 zájemců o přírodu všech věkových kategorií. S odborníky různých oborů se podívali nejen na českobudějovické lokality, ale třeba i do Blanského lesa. Podrobnosti o vycházkách najdete na jejich webové stránce nebo ve fotogalerii. Naše vycházky, které příští rok oslaví desetileté výročí, můžete i podpořit.
Břehule
  5. 12. 2017 - I letos můžete (nejen) před vánoci adoptovat břehuli. Všichni adoptivní rodiče dostanou certifikát, na který vyplníme jméno podle přání dárce, takže může sloužit i jako originální vánoční dárek. Pokud netrváte konkrétně na břehulích, ale chcete pomoci i dalším ohroženým druhům, můžete přispět na ochranu pískoven (rozhoduje variabilní symbol). Budeme tak mít v péči o cenné lokality volnější ruku a můžeme pracovat i v pískovnách bez břehulí. Co se dá v pískovnách pozorovat a chránit se dozvíte také na webu "Objevte svou pískovnu".
kytka
  17. 11. 2017 - Může se stát městský trávník kvetoucí loukou? Patří staré stromy do města, nebo do kamen? Jak vytvořit ve městě tůňku, hmyzí hotel nebo dokonce písečnou dunu? Právě na takové otázky hledá odpovědi náš web "Příroda ve městě", který nedávno prošel rozšířením. Přibyla ny něm nová rubrika "Silniční okraje" o využití liniových staveb v ochraně biodiverzity nebo články a publikace v rubrice "Ke stažení". Další informace k tématu nejdete také v nedávné tiskové zprávě.
Otakárek fenyklový
  3. 11. 2017 - Náš loňský projekt "Nové přístupy k ochraně urbánních a postindustriálních stanovišť" zvítězil v Jihočeské ratolesti, soutěži projektů na ochranu životního prostředí v jižních Čechách. Základní informace o projektu najdete v naší tiskové zprávě, prohlédnout si můžete také web Příroda ve městě, který v rámci projektu vznikl. Vůbec nejlepší však bude, kdybyste se na webu inspirovali ke konkrétním počinům podporujícím biodverzitu ve městech.
Na Flusárně
  3. 11. 2017 - Calla připravila besedu s fotografem šumavské přírody Pavlem Ouředníkem pod názvem "Šumavská divočina magická". Pavel Ouředník se zaměřuje na fotografování krajiny, vod, mokřadů a slatí. Na besedě představil možná neznámou podobu míst Vám známých, ale i krásu dalších částí šumavské divočiny. Uskutečnilo se 1. listopadu od 18 hodin v klubu Horká vana v České Budějovice. Plakátek k akci.
  23. 10. 2017 - Ochránci přírody dlouhodobě upozorňují na nástrahy, které způsobují zbytečná zranění volně žijícím živočichům. Ve středu 18. října se jim věnovala i beseda z cyklu Zelené středy s názvem "Pasti, pasti, pastičky", na níž Zuzana Štetková z Českého nadačního fondu pro vydru vyprávěla o možnostech řešení tohoto málo diskutovaného problému. Více informací se dozvíte také z tiskové zprávy.
  23. 10. 2017 - Letošní sezónu přírodovědných vycházek s Callou uzavřela v sobotu 21. října akce s názvem "Za ptáky a vodním hmyzem na tankodrom". Odchyt a kroužkování ptáků proběhl pod vedením ornitologa Petra Veselého, zatímco část programu zaměřenou na vodní živočichy vedl entomolog Vojtěch Kolář. A nikdo z padesáti účastníků snad sobotního dopoledne nelitoval, protože v sítích uvízly mimo jiné i dvě vzácné sýkořice vousaté.
ježek
  23. 10. 2017 - Říjnová beseda z cyklu Zelené středy, nesla název "Pasti, pasti, pastičky". Zuzana Štětková z Českého nadačního fondu pro vydru vyprávěla o pastech, které vytváříme divokým zvířatům a možnostech jejich omezení. Účastníci se také setkali s živými zvířaty z třeboňské záchranné stanice - ježkem Bodlinou a netopýry Růženou a Ocáskem.
  23. 9. 2017 - Třicet zájemců o přírodu vyrazilo s Callou na přírodovědnou vycházku "Co nám roste za humny". Branišovským lesem z Haklových Dvorů k sídlišti Máj účastníky provázeli botanik Petr Koutecký a entomolog Jiří Řehounek, kteří po celou cestu dokazovali, že i z kraje podzimu se dá leccos zajímavého v přírodě najít. Kromě určování kapradin a hálek mohli účastníci nakonec pozorovat i krkavce nebo orla mořského.
pobřežní linie
  19. 9. 2017 - Na Ekolistu.cz si můžete přečíst velký rozhovor "Někteří těžaři už vědí, že do řádků vysázené borovice nejsou tou nejlepší rekultivací". Jiřího Řehounka v něm zpovídal redaktor Ekolistu Radomír Dohnal. Další informace k tématu najdete také na našem webu, např. v sekci Příklady dobré praxe nebo v aktuální tiskové zprávě.
  8. 9. 2017 - V pátek 8. září se do Českých Budějovic po prázdninové pauze vrátily přírodovědné vycházky s Callou. Tentokrát jsme se vydali na "Večerní výpravu k Arpidě", kterou vedli entomologové Otomar Adam a Zdeněk Hanč a také ornitolog Petr Veselý. Vycházka byla zaměřena na večerní odchyt různých živočichů, především ptáků a nočních motýlů. Nenechalo si ji ujít 92 zájemců o přírodu.
louka
  5. 9. 2017 - I městské trávníky nebo zahrádky se mohou stát barevnými rozkvetlými loukami, které lákají motýly a včely. Stačí o ně začít pečovat trochu jinak, než je u nás prozatím zvykem. Dobrým příkladem takové změny přístupu je areál Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích, kde se iniciativy chopili zaměstnanci a studenti. Více se dozvíte v naší tiskové zprávě nebo na webu Příroda ve městě.
borová monokultura
  18. 8. 2017 - Zatímco vědci a ochránci přírody přinášejí další a další důkazy o tom, že přírodě blízká obnova funguje, rekultivační praxe se mění jen pomalu. Borové monokultury, které na místech opuštěných pískoven, kamenolomů či výsypek často vznikají, stále za velké peníze degradují vzácná stanoviště a likvidují biodiverzitu, včetně mnoha ohrožených druhů. Více se dozvíte z aktuální tiskové zprávy.
divočina
  16. 8. 2017 - Připojte se k výzvě DIVOČINA VŠEMI DESETI požadující více divoké přírody! Měla by dostat šanci i mimo dnešní národní parky. Nejlépe na 3 % území České republiky, tedy 10x více, než jí je nyní. Je to mnoho? Deset důvodů, proč je to třeba najdete tu. Výzvu můžete podepsat také v kanceláři Cally.
Celkový pohled na hnízdní stěnu břehulí a samotářských včel
  26. 7. 2017 - U lžínské pískovny Calla instalovala obnovenou a aktualizovanou informační tabuli, která návštěvníkům této lokality přibližuje zajímavé rostliny a živočichy i význam opuštěných pískoven pro ochranu přírody. Pískovna Lžín je přechodně chráněnou plochou, především díky hnízdění břehulí a samotářských včel. Více informací najdete v tiskové zprávě, další tipy na výlety do zajímavých pískoven pak na webu "Objevte svou pískovnu".
  23. 7. 2017 - Senát právě velkou většinou odmítl rozumný návrh senátora Ladislava Kose na změnu novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Novela jde zpět na stoly poslancům, ale nevrací práva občanům, které jim vzala nedávno schválená novela stavebního zákona, jež šla proti Ústavě ČR. Neopravená novela naopak ještě více omezuje veřejnost v právu chránit přírodu a své okolí. Více se dozvíte v tiskové zprávě.
potápník dvojčárý
  23. 7. 2017 - V tůních na pískovně Cep II byl nalezen kriticky ohrožený a celoevropsky chráněný potápník dvojčárý. Nález potvrzuje, že přírodě blízká obnova těžebních prostorů může fungovat jako reálná alternativa lesnických a zemědělských rekultivací, která vytváří stanoviště pro ohrožené druhy a navíc šetří finanční prostředky. Více si přečtěte v tiskové zprávě.
  18. 7. 2017 - Senátoři a senátorky hlasují o novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), která dál omezuje právo veřejnosti hájit životní prostředí a přírodu ve svém okolí. Pokud by návrh novely ministra Richarda Brabce prošel, znásobilo by to problém v kombinaci s nedávno schválenou novelou stavebního zákona. Ta zrušila občanská práva u většiny stavebních projektů a šla proti Ústavě ČR. Novela zákona EIA porušuje už nejspíš i pravidla EU garantující účast občanů na ochraně životního prostředí. Zodpovědnost by padla na prvního vicepremiéra a ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), který novelu předkládá. Podrobnosti v tiskové zprávě.


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadací VIA a Ministerstvem životního prostředí.

logo VIA logo Nros logo nadace partnerství logo MŽP
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, 384 971 934, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz