Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody  Doprava  Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  Atlas OZE 
 • » Aktuality
 • » Akce
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Připravované akce

  Archiv akcí

  Seminář "Terestričtí živočichové v pískovnách: ochrana a management"

  30. 1. 2012 09:30

  Calla uspořádala v Českých Budějovicích 30. ledna 2012 odborný seminář zaměřený na praktickou ochranu terestrických živočichů v pískovnách a dalších těžebních prostorech. Součástí semináře byly prezentace týkající se hlavních skupin terestrických živočichů, pro které poskytují pískovny významná náhradní stanoviště v naší krajině (rovnokřídlý hmyz, brouci, žahadloví blanokřídlí, ptáci hnízdící v norách, ptáci otevřených ploch), doporučení vhodného managementu jejich společenstev a populací a představení příkladů dobré praxe. Lektoři semináře často upozorňovali na skutečnost, že současná podoba rekultivací škodí biodiverzitě a likviduje stanoviště ohrožených druhů v krajině.


  Workshop ve Vodňanech

  6. 12. 2011 13:30

  V úterý 6. prosince uspořádala Rybářská škola Vodňany pro studenty Vyšší odborné školy workshop "Rekultivace a revitalizace". V rámci workshopu vystoupil z příspěvkem "Management postindustriálních ploch z pohledu nevládní organizace" Jiří Řehounek z Cally.


  Přednáška "Management postindustriálních území z pohledu nevládní organizace"

  6. 10. 2011 15:30

  Na pozvání katedry biologie ekosystémů přednášel Jiří Řehounek z Cally o ekologické obnově a ochranářském managementu pískoven a dalších postindustriálních lokalit. Přednáška pro magisterský seminář katedry přilákala 25 studentů a pedagogů a byla zakončena diskusí.


  Workshop "Přírodě blízká obnova těžbou narušených území"

  4. 10. 2011 13:00 - 5. 10. 2011 17:00

  Pracovní skupina Ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU uspořádala ve dnech 4. - 5. října 2011 workshop, na kterém její zástupci společně s kolegy ze sasko-anhaltské univerzity v Bernburgu představili výsledky svých výzkumů týkajících se ekologické obnovy po těžbě. Workshop se v prvním dnu věnoval přednáškám o výsypkách, kamenolomech, pískovnách a těžených rašeliništích. Na závěr vystoupil zástupce Cally s příspěvkem o legislativních problémech spojených s ekologickou obnovou po těžbě. Druhý den patřil exkurzi na lokality s konkrétními příklady ekologické obnovy.


  Calla: Prvních dvacet

  4. 4. 2011 15:00 - 29. 4. 2011 15:00

  O historii Cally se můžete dozvědět z chystané výstavy, jež mapuje, někdy i humornou formou, činnost, důležité mezníky a lidi, kteří sdružením "prošli", od doby založení až po současnost. Jak se výstava zdařila, posuďte sami po jejím zhlédnutí až do 29. dubna 2011 ve 2. patře Jihočeské vědecké knihovny, Lidická 1, České Budějovice v otvíracích hodinách pondělí až pátek od 8:30 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 12:00. Pozvánka ke stažení zde.


  Workshop "Ekologická obnova po těžbě a legislativa"

  24. 1. 2011 10:00

  V pondělí 24. ledna uspořádala Calla ve spolupráci s katedrou botaniky PřF JU pracovní workshop s tématikou ekologické obnovy po těžbě nerostných surovin a na ni vázané legislativy. Do Českých Budějovic přijeli odborníci z nevládních organizací, státní správy, akademické sféry i těžebních firem, aby diskutovali o možnostech zrovnoprávnění ekologické obnovy s ostatními rekultivačními postupy. Během příštích měsíců by tato diskuse měla přinést konkrétní návrhy. Více informací v tiskové zprávě: tz-workshop.doc.


  Bagrem za ochranu přírody?

  21. 10. 2010 18:00

  Českobudějovická sdružení Calla a Rosa pořádají každý třetí čtvrtek  měsíci tradiční cyklus besed "Zelené čtvrtky". Ten říjnový dostal název "Bagrem za ochranu přírody?". Miroslav Hátle ze Správy CHKO Třeboňsko a Jiří Řehounek z Cally budou mluvit o ekologické obnově krajiny po těžbě nerostných surovin a ochraně přírodovědně cenných těžebních prostorů, zejména pískoven. Zelený čtvrtek začíná v českobudějovické galerii Měsíc ve dne 21. října od 18 hodin. Více informací v pozvánce zde: zcbagrem.doc.


  Exkurze na bzenecké pískovny a Váté písky

  17. 7. 2010 08:30

  Exkurze Cally a Klubu českých turistů Hodonín do oblasti Národní přírodní památky Váté písky a bzeneckých pískoven se v sobotu 17. července zúčastnilo 20 zájemců o přírodu. Mohli si prohlédnout unikátní společenstva vázané na písčitý podklad podél železniční trati mezi Bzencem a Rohatcem, velkou hnízdní kolonii břehulí, ale i odstrašující příklady technicky pojatých rekultivací na borovou či topolovou monokulturu.                    img_0135.jpg dsc02556mensi.jpg img_0179.jpg img_0059mensi.jpg img_0144.jpg


  Exkurze po nejkrásnějších pískovnách Třeboňska

  22. 5. 2010 09:00

  Exkurze Cally po nejkrásnějších pískovnách Třeboňska přilákala v sobotu 22. května 41 účastníků. Postupně shlédli pískovnu Záblatí, biocentrum v dobývacím prostoru Cep I, Přírodní památku Pískovna u Dračice a malou pískovnu u obce Cep. Mezi pozorovanými skupinami organismů tentokrát vynikli zejména obojživelníci, kterých se na účastníky exkurze přišlo podívat neobvykle velké množství. Exkurzi bylo možné realizovat především díky podpoře EOG Association for conservation.                                                                                                  p1010052mensi.jpg p1010195mensi.jpg p1010155mensi.jpg p1010228mensi.jpg p1010218mensi.jpg


  Co se děje v pískovnách na Borovansku?

  24. 3. 2010 18:00

  Celkem osm borovanských obyvatel si našlo 24. března cestu do místního Podzámčí na přednášku a besedu "Co se děje v pískovnách?". Biolog Jiří Řehounek představil zajímavé pískovny Borovanska a aktivity Cally na jejich ochranu. Mluvilo se o tvorbě hnízdních stěn pro břehule, tůní pro obojživelníky a další vodní živočichy, významu pískoven v krajině a jejich ekologické obnově. Více informací též v plakátku: plakat-borovanyfinal.doc

                                                                                                                                                                                                 brehule1mensi.jpg sand-pit-hluboka-u-borovanmensi.jpg zabka.JPG


  Jsou těžební prostory šancí pro ochranu přírody?

  13. 3. 2010 10:00

  V sobotu 13. 3. proběhla v Jihočeském muzeu přednáška a beseda "Těžební prostory - šance pro ochranu přírody". Jiří Řehounek, který se v Calle věnuje ochraně a obnově přírodovědně cenných pískoven, představil 18 zájemcům zajímavé těžební prostory v jižních Čechách. Vzhledem k tomu, že přednáška byla součástí cyklu Entomologického klubu Jihočeského muzea a jihočeské pobočky České společnosti entomologické, věnoval zvláštní pozornost ochraně hmyzu vázaného na území po těžbě. Závěrečná diskuse se točila především kolem ekologické obnovy po těžbě.                                                                                                                                                                                                                                                            pict0003mensi.jpg dscn2102.jpg


  Pískovny na Třeboňsku - rána nebo přínos pro krajinu?

  7. 10. 2009 17:30

  Přednášku o ochraně a obnově pískoven uspořádala Calla a Český nadační fond pro vydru v Krčínově domě v Třeboni. Dvacet šest návštěvníků vyslechlo příspěvky Jiřího Řehounka z Cally, Miroslava Hátleho a Josefa Hláska ze Správy CHKO Třeboňsko. Po přednášce následovala diskuse o možnostech přírodě blízké obnovy pískoven či ochraně břehulí říčních.                                                                                                              piskovny-trebon.jpg


  Exkurze pro žáky ZŠ Veselí nad Lužnicí

  19. 6. 2009 08:00

  V pátek 19. června proběhla přírodovědná exkurze, kterou Calla organizovala pro žáky ZŠ z Veselí nad Lužnicí. Cílem exkurze byla soustava veselských pískoven a kromě poznávání místní flóry a fauny došlo i na několik her z přírodovědnou tématikou. Calla podobné exkurze "na klíč" pro žáky a studenty nabízí dlouhodobě - stačí se ozvat na náš kontaktní e-mail.                                                                                             p6190254mensi.jpg p5080005mensi.jpg p6190275mensi.jpg


  Exkurze do těžebních prostorů na Táborsku

  10. 6. 2009 09:30

  Ve středu 10. června uspořádala Calla  ve spolupráci s CEGV Cassiopeia exkurzi pro pedagogy. Cílem bylo seznámení se zajímavými těžebními prostory na Táborsku a možnostmi jejich využití ve výuce přírodovědných předmětů a ekologické výchově. Oproti původnímu plánu prošli účastníci celou "Blatskou stezku" v Přírodní rezervaci Borkovická blata, kde se věnovali rašeliništní flóře a fauně i těžbě rašeliny a následné obnově krajiny. Dalšími zastávkami byly pískovna u Borkovic a vápencový lom v Přírodní rezervaci Kladrubská hora. Jako závěrečné překvapení připravili organizátoři návštěvu lžínské pískovny, kde byla díky projektu Cally vytvořena hnízdní stěna pro břehule - aktuálně se 130 norami.            dscn9974mensi.jpg dscn0020mensi.jpg brehule1mensi.jpg


  V Záblatí o pískovnách

  23. 3. 2009 17:00

  V pondělí 23. 3. se uskutečnila přednáška a beseda "Pískovny za humny" v Záblatí na Třeboňsku. Jednalo se o součást projektu na ochranu břehulí v Jihočeském kraji. Právě v pískovně nedaleko Záblatí bude v rámci tohoto projektu upravena hnízdní stěna pro břehule. Po přednášce o ochraně a obnově pískoven v jižních Čechách a prezentaci projektu následovala ještě diskuse o ochraně a využití pískoven. Za pomoc při organizaci děkujeme Obecnímu úřadu Záblatí a záblatskému hostinci a penzionu "Na Návsi".                                                                                         p3230033mensi.jpg p3230035mensi.jpg p3230021mensi.jpg


  Ve Lžíně o pískovnách

  16. 3. 2009 17:00

  V pondělí 16. března uspořádala Calla další přednášku a besedu z cyklu "Pískovny za humny", tentokrát v obci Lžín na Táborsku. Kromě ochrany a obnovy pískoven se mluvilo také o konkrétní pískovně, která leží u Lžína. V rámci nového projektu Cally, který nese název "Stabilizace populace břehule říční v Jihočeském kraji", bude totiž ve lžínské pískovně upravena hnízdní stěna pro břehule. Projekt, který se právě rozbíhá, podpořilo grantem Ministerstvo životního prostředí ČR.                                                                                                                                                             p3160046mensi.jpg p3160034mensi.jpg


  Odborníci diskutovali o zásadách ekologické obnovy těžbou narušených území

  27. 1. 2009 09:00

  Třicet tři odborníků se dnes sešlo na katedře botaniky PřF JU, aby formulovali zásady přírodě blízké obnovy území narušených těžbou surovin a deponiemi. Výsledky své práce prezentovaly pracovní skupiny zaměřené na výsypky, lomy, pískovny, těžená rašeliniště, odkaliště a hliníky s těžebnami kaolínu. Závěr semináře patřil obsáhlé diskusi nad obecnými zásadami obnovy. Tyto zásady zveřejníme, jakmile bude dopracováno jejich konečné znění.                                                                                                                                                                                                p1270007mensi.jpg p1270010mensi.jpg


  O pískovny byl v Jindřichově Hradci zájem

  19. 1. 2009 17:00

  Třicet osm zájemců o biologii a ochranu přírody si přišlo do městské knihovny v Jindřichově Hradci poslechnout přednášku "Pískovny za humny", kterou uspořádala občanská sdružení Calla a Hamerský potok. Biologové Olga Dvořáková, Petr Hesoun a Jiří Řehounek jim představili pískovny jako přírodovědně zajímavá místa, která poskytují vhodné podmínky pro život celé řadě ohrožených a vzácných organismů. Mluvili také o praktické péči o pískovny, kterou obě sdružení realizují. Na závěr také odpovídali na dotazy účastníků.                                                                                                 1jhradec.jpg 4jhradec.jpg


  O pískovnách na pedagogické konferenci ve Vlašimi

  5. 11. 2008 14:00

  Josef Janošťák z CEGV Cassiopeia a Jiří Řehounek z Cally přijeli 5. listopadu představit do Vlašimi šanon "Pískovny za humny". Se svou dílnou se zúčastnili ekopedagogické konference "Výchova a vzdělávání pro život", kterou každoročně pořádá Podblanické ekocentrum ČSOP. Zájemci z řad středočeských pedagogů se mohli seznámit s využitím šanonu ve výuce přírodovědných předmětů a na chvíli se také při hře vžili do role rosnatek.                                                                                                                                                                                                                                  vlasim.jpg


  Biologové provedli zájemce přírodou Veselských pískoven

  29. 6. 2008 09:15

  V neděli 29. června proběhla přírodovědná vycházka "Příroda veselských pískoven". Na začátku místní naučné stezky se ráno sešlo 18 zájemců o přírodu, které až do pozdního odpoledne provázeli botanik Daniel Abazid z Blatského muzea v Soběslavi a zoolog Jiří Řehounek ze sdružení Calla. Seznámili je s vzácnými i běžnými druhy organismů, které našly v místním těžbou narušeném území vhodné prostředí pro život. Jednou se zastávek exkurze se stala také Přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova.

                                                                                                                         p6290006.jpg p6290021.jpg p6290072.jpg


  Exkurze ukázala možnosti přírodě blízkých forem obnovy štěrkopískoven

  26. 5. 2008 00:00

  V pondělí 26. května uspořádala Calla ve spolupráci se Správou CHKO Třeboňsko terénní exkurzi "Biologická obnova štěrkopískoven v praxi", které se zúčastnilo 37 zájemců z veřejné správy, soukromých firem a nevládních organizací. Cílem exkurze bylo ukázat konkrétní příklady k přírodě šetrné obnovy území narušeného těžbou štěrkopísku. Exkurze proběhla ve čtyřech vybraných pískovnách - v malé pískovně Lesů ČR u Cepu, v rozsáhlých dobývacích prostorech Cep I a Cep II a v Přírodní památce Pískovna u Dračice. Lektoři ze Správy CHKO Třeboňsko, Cally a firmy Hanson ČR seznámili účastníky s možnostmi přírodě blízkých způsobů obnovy i s komplikacemi, na které taková obnova naráží. p5260263mensi.jpg p5260308mensi.jpg p5260365mensi.jpg


  Účastníci semináře se shodli na vyšším využití přírodě blízké obnovy po těžbě

  14. 4. 2008 00:00

  V pondělí 14. dubna proběhl v prostorách Ministerstva životního prostředí v Praze odborný seminář "Obnova těžbou narušených území a legislativa". Zúčastnilo se ho 40 pracovníků státní správy, akademické sféry a nevládních organizací. Referáty přednesli Karel Prach (PřF JU, AV ČR), Jiří Řehounek (Calla), Petra Konvalinková (PřF JU, Daphne ČR), Miroslav Hátle (Správa CHKO Třeboňsko), Tomáš Gremlica a Jiří Sádlo (Ústav pro ekopolitiku) a Ondřej Tošner (Ateliér pro životní prostředí). Po některých referátech a hlavně v závěru semináře se rozvinula živá diskuse o překážkách, které brání většímu uplatnění přírodě blízkých forem obnovy těžbou narušených území (spontánní sukcese, řízená sukcese apod.). Účastníci se shodli, že by bylo do budoucna vhodné tyto překážky odstraňovat a ponechat pro ně alespoň 20 % těžbou narušeného území . Další informace též v tiskové zprávě: tzseminarpraha.doc


  Úspěšná přednáška ve Veselí nad Lužnicí

  12. 2. 2008 00:00

  Celkem 75 zájemců o život v pískovnách navštívilo přednášku a besedu Pískovny za humny ve Veselí nad Lužnicí, kterou uspořádala Calla ve spolupráci s místní Střední odbornou školou pro ochranu a tvorbu životního prostředí. O obnově území narušených těžbou štěrkopísku, rostlinách a živočiších pískoven přednášeli Petr Heneberg a Jiří Řehounek. Studenti SOŠ, jejich pedagogové i občané Veselí se v následné diskusi zajímali především o břehule říční.


  Pískovny na pedagogické konferenci

  13. 11. 2007

  V úterý 13. listopadu prezentoval zástupce Sdružení Calla projekty na ochranu přírodovědně cenných pískoven na jihočeské krajské konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, kterou uspořádalo CEGV Cassiopeia. Účastníci prezentace z řad pedagogů obdrželi nedávno vydaný materiál "Pískovny za humny".


  "Pískovny za humny" v Soběslavi

  11. 10. 2007 00:00

  Celkem 31 zájemců o jihočeskou přírodu přilákala přednáška ?Pískovny za humny?, kterou Calla pořádala společně s Blatským muzeem pořádala v Rožmberském domě v Soběslavi. Po přednášce následovala živá diskuse, ve které autoři Klára Řehounková, Jiří Řehounek a Petr Heneberg reagovali na dotazy publika.


   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2019 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel.: 384 971 934, fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist