Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Ďáblík číslo 36 (červen 2006)


Úvodník
Strany se shodují: ne úložišti či spalovně
Aarhuská úmluva v teorii a praxi
Evropská komise: Česká republika musí doplnit Naturu 2000
Co nás čeká a nemine aneb Ignorování Natury?
Deklarace o Boleticích
Prachatické zastavení výstavy Příroda Boletic
Boletický web v provozu
Den pro obnovitelné zdroje zaujal
Fotovoltaická královna blokovaná v autu?
Slunce do Vašeho počítače
Tábor na hraně uhelného dolu
Po sovách se v Podzámčí představily břehule
Květnové mapování pískoven
Ropáci opět v Brně
Další výsledky ankety "Ropák 2005"
Jihočeský Den pro obnovitelné zdroje energie
Pozvánky na akce
Ekologická poradna Sdružení Calla - poradenství pro Vás

 

Úvodník

Milí čtenáři,

nevím, jestli je taktické napsat to právě tady, ale vytáhl jsem rodinu do cirkusu. Program byl (řečeno s Poláčkovým Petrem Bajzou) prvotřídní; artisté uchvacovali svým uměním, cvičená zvířata nevypadala, že by strádala, a ani mě nepřekvapilo, když po pár dnech osmiletá Adélka projevila přání ještě se podívat, jak se cirkus stěhuje. Onoho podvečera jsme pak oba opření o kola sledovali, jak se celý ten stanový svět balí a nakládá na vozy. Největší atrakce, dvě slonice, již byly natlačeny do vysoké maringotky. Její vchod zůstal otevřený a jednoho z tlustokožců jsme mohli sledovat z bezprostřední blízkosti. Slonice byla připoutána za přední nohu řetězem, který byl protažen kovovým okem v podlaze, a vzniklou smyčku zajišťoval nikoli zámek, ale šroub s dvěma matkami. A slonice, která za celý život nepoznala nic jiného než cirkus, strávila celou hodinu tím, že masivním chobotem zkoušela matky vyšroubovat - bez ustání a s výjimečnou vytrvalostí; zvolila dokonce správný směr (ani jednou se nespletla). Samozřejmě neuspěla: šroub byl pro ni příliš drobný a matka zdvojená, ale byl to působivý zážitek; kdyby se ho chopil někdo s darem výstižného slova, našel by tu námět na rozjezd hned několika esejů. O archetypální povaze touhy po svobodě; o tom, že úsilí o svobodu vede spíše přes hodinářsky jemné skutky než humpolácky silácké akce; anebo naopak o tom, jak cesta za svobodou může být v našem světě jen pachtěním se za velkou iluzí - vždyť i kdyby se slonici přece jen bylo podařilo z maringotky uniknout, byla by opravdu volná? A nepřipadal si snad každý z nás někdy jako cirkusové zvíře?

Četbou červnového Ďáblíka načerpáte nejen řádku informací (o událostech souvisejících se soustavou NATURA včetně stále aktuálních Boletic, o mapování i ochraně jihočeských pískoven, o prvním jihočeském Dni pro obnovitelné zdroje energie), ale také se dozvíte obšírněji o zajímavých (vesměs nových) webových stránkách (Boletice, účast veřejnosti podle Aarhuské úmluvy, Solární liga) a propracujete se až k instrukcím, jak dosáhnout také prospěchu hmatatelného: jak si o prázdninách vydělat prací v chráněných územích anebo alespoň kde si obstarat (zdarma!) pozoruhodné cédéčko. No a podle slibu z minula se vracíme k letošním Ropákům. A pokud náhodou čtete občas i jiná periodika, než je Ďáblík, možná jste zaregistrovali, že sedlák Jan Rajter, který lpěním na svých pozemcích bránil tomu, aby se v severních Čechách mohla ještě ke všemu usadit mexická hliníkárna NEMAK, dostal od vlády nabídku na odkup půdy za 260 milionů korun. Sedláku Rajterovi jsme před časem věnovali článek i výstavu a o vyústění celé kauzy Vás budeme samozřejmě informovat. Tvůrci Ďáblíka Vám přejí úspěšný vstup do léta.

Tomáš Malina

Zpět na obsah

 

Strany se shodují: ne úložišti či spalovně

V tuto chvíli už je sice po volbách do Poslanecké sněmovny, ale protože následné rozvržení politických sil se teprve utváří, snad vám přijde vhod pohled na otázky, jež čtyři ekologické organizace z Jihočeského kraje - Calla, Hnutí DUHA, Jihočeské matky a Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí - položily ještě před volbami jihočeským lídrům významných politických stran. KSČM na dotazník nereagovala, odpověděli tedy lidová strana (Miroslav Kalousek), zelení (Dana Kuchtová), ODS (Tom Zajíček) a ČSSD (Vítězslav Jandák).

Další reaktory v Temelíně: Postaví se vaše strana nebo její jihočeští poslanci proti případné stavbě dalších dvou reaktorů v Jaderné elektrárně Temelín?

Strana zelených: "Ano."

ODS: "V současné době výstavbu dalších dvou bloků JE Temelín nepodpoříme."

KDU-ČSL: "K jaderné energetice jsme opatrní. Není dosud vyřešena otázka konce palivového cyklu (uložení vyhořelého paliva) ani životního cyklu elektráren (co s radioaktivním odpadem ze samotných elektrárenských zařízení). Do energetického mixu patří…také stávající jaderné bloky."

ČSSD: "Na rozhodnutí o další orientaci naší elektroenergetiky je…ještě několik let času. Zároveň jde o velmi závažné rozhodnutí, které ovlivní naši ekonomiku na mnoho let dopředu. Je proto nutné pečlivě zvážit všechny okolnosti včetně ekologických, ekonomických i mezinárodních souvislostí a vazeb. K této otázku se proto nemůžeme v této chvíli jednoznačně zodpovědně vyjádřit."

Priority v energetice: Souhlasíte s názorem, že je výhodnější investovat do snižování nadměrné energetické náročnosti české ekonomiky a postupného rozvoje obnovitelných zdrojů energie?

Strana zelených: "Ano."

ODS: "V obecné rovině s touto frází souhlasíme."

KDU-ČSL: "Rozhodně ano."

ČSSD: "Ano."

Úložiště radioaktivních odpadů: Postaví se vaše strana nebo její jihočeští poslanci proti případnému vybudovaní hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v Jihočeském kraji?

Strana zelených: "Ano."

ODS: "Ano."

KDU-ČSL: "Ano."

ČSSD: "Budeme respektovat stanovisko dotčených obcí. Pokud se obyvatelé obcí, na jejichž katastru by mělo být úložiště vybudováno, postaví proti jeho výstavbě, pak je ČSSD podpoří." - komentář ekologických organizací: protože dotčené obce v Jihočeském kraji jsou proti úložišti, znamená to prakticky nesouhlas s projektem.

Odpovědnost za škody při havárii atomové elektrárny: Na území Jihočeského kraje - a tedy i vašeho volebního obvodu - stojí jaderná elektrárna. Také vaši voliči by patřili mezi lidi postižené případnou havárií. Současná legislativa stanoví, že ČEZ a stát by měli povinnost zaplatit případně jen část způsobených škod. Případný rozdíl budou muset uhradit poškození. Stejný účinek mají také krátké termíny vymahatelnosti náhrady za škody. Bude vaše strana nebo její jihočeští poslanci prosazovat zrušení těchto limitů, takže provozovatel ponese plnou finanční odpovědnost za případně způsobené škody, stejně jako je tomu například v chemickém průmyslu?

Strana zelených: "Ano."

ODS: "Na tuto otázku nemohu posloužit zcela jednotným názorem. Jisté je, že většinový názor směřuje k co nejvyšší míře odpovědnosti vlastníka a státu, lišíme se zatím pouze v mechanismech a nástrojích jak tohoto stavu dosáhnout."

KDU-ČSL: "Tuto otázku nemá KDU-ČSL takto podrobně popsánu ve volebním programu. Obecně podporujeme zvýšení odpovědnosti provozovatelů průmyslových - v tomto případě jaderných - zařízení za případné havárie. Problematiku odpovědnosti jaderných zařízení ovšem upravují mezinárodní dohody, které zajišťují podobné podmínky v celém tomto sektoru. Jednostranné zvýšení odpovědnosti českých jaderných zařízení je tedy možné jen do určité míry. Dále je pak třeba usilovat o zvýšení odpovědnosti celého sektoru na mezinárodní úrovni."

ČSSD: "Jsme pro to, aby provozovatel jaderné elektrárny nesl plnou finanční odpovědnost za případně způsobené škody. Má to tak řada států EU a není důvod, aby ČR byla výjimkou."

Spalovna v Mydlovarech: Jaký je názor vaší strany či její jihočeské kandidátky na výstavbu zvažované spalovny komunálního odpadu v Mydlovarech?


Strana zelených: "Jsme proti výstavbě spalovny v Mydlovarech."

ODS: "Záměr vybudovat spalovnu v Mydlovarech zatím nepodpoříme, jsme si jisti, že musí ještě probíhat debata o velikosti a využitelnosti zařízení v navrhovaných parametrech."

KDU-ČSL: "považujeme zvažovanou spalovnu za nevhodnou investici a nesouhlasíme s její výstavbou"

ČSSD: "Schválený Plán odpadového hospodářství ČR říká, že výstavba spaloven nebude podporována z veřejných prostředků. Výstavba spaloven přitom bez veřejné podpory není efektivní. Plán odpadového hospodářství je pro nás závazný. Výstavbu spalovny v Mydlovarech proto nepodporujeme."

Recyklační služby: Bude vaše strana nebo její jihočeští poslanci prosazovat legislativní opatření na zlepšení recyklačních služeb a zvýšení recyklace a kompostování odpadu, a jaká?

SZ: "Ano. Stát by měl ekonomicky zvýhodnit recyklaci a zajistit lepší recyklační služby. Chceme zrušit paušální poplatek za odpad, chceme zavést také pytlový sběr odpadů. Zavedeme vratné zálohované lahve. Prosazujeme separovaný sběr bioodpadů."

ODS: "Ano…"

KDU-ČSL: "Prosadili jsme velmi ambiciózní recyklační cíle a následně tzv. realizační plány, které uvádějí jednotlivá opatření ke zvýšení recyklace. MŽP již zahájilo přípravu příslušných zákonů….Podpořilo také zjednodušení recyklace bioodpadů v příslušném novele zákona. Poslanci KDU-ČSL hodlají nadále podporovat legislativu na podporu recyklace."

ČSSD: "Vláda vedená ČSSD schválila plán postupného zvyšování míry recyklace a kompostování komunálního odpadu na 50 %. Budeme trvat na jeho splnění a vytvoříme pro to podmínky. Za klíčové opatření považujeme lepší recyklační služby, aby třídění odpadků bylo pro domácnosti snadnější. Zavedeme do legislativy pravidlo, že každý musí mít možnost třídit základní druhy odpadu: bioodpad, papír, plasty a sklo. Budeme proto prioritně investovat evropské i národní finance do systémů svozu tříděného sběru od domu."

Společnou tiskovou zprávu upravil Edvard Sequens

 

Aarhuská úmluva v teorii a praxi

Asociace ekologických organizací Zelený kruh spouští nové webové stránky www.ucastverejnosti.cz týkající se Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím a účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí. Mají napomoci zejména správnému výkladu i používání zákonů a otevřené komunikaci mezi veřejnou správou a veřejností. Zelený kruh dlouhodobě monitoruje naplňování závazků Aarhuské úmluvy.

Česká republika ratifikovala Aarhuskou úmluvu v roce 2004 a zavázala se tak zajistit veřejnosti přístup k informacím o životním prostředí, možnost účastnit se rozhodování v oblasti životního prostředí a poskytování právní ochrany v otázkách životního prostředí. Principy Aarhuské úmluvy jsou v praxi často zpochybňovány a její závazky porušovány.

"Smyslem úmluvy je posilovat účast běžných lidí na ochraně životního prostředí a k tomu tito lidé potřebují informace a maximálně otevřenou a pro spolupráci připravenou státní správu. Veřejnost i úředníci najdou na těchto stránkách inspiraci, jak věci dělat lépe," vysvětluje Zuzana Drhová, ředitelka Zeleného kruhu.

Stav životního prostředí ovlivňuje život každého z nás, a není proto soukromou věcí. Úspěšné naplňování Aarhuské úmluvy a všech jejích závazků předpokládá kvalitní zákony, jejich správný výklad i používání a otevřenější komunikaci veřejné správy s veřejností v otázkách životního prostředí.

Webové stránky v první řadě přehledně a srozumitelně vysvětlují obsah jednotlivých pilířů (občanských práv) Aarhuské úmluvy - práva na informace, práva na účast veřejnosti a práva na soudní ochranu. Kromě toho web shromažďuje konkrétní příklady z praxe, kdy došlo ke správné implementaci Aarhuské úmluvy, anebo naopak, kdy závazky této úmluvy nebyly dodrženy. Tyto příklady dobré a špatné praxe vycházejí ze zkušenosti ekologických organizací (tedy odborné veřejnosti), jejichž činnost je často spojena s požadováním informací, účastí ve správních řízeních týkajících se životního prostředí a s poskytováním soudní ochrany. Často také tyto organizace zastupují občany a veřejnost v konkrétních kauzách.

Na webových stránkách www.ucastverejnosti.cz jsou také zveřejňovány zprávy ze ženevského sekretariátu úmluvy, který sleduje proces ratifikace a implementace v signatářských zemích úmluvy. Národním kontaktním místem je Ministerstvo životního prostředí, které dodává informace z oficiálních jednání. Veřejnost se může prostřednictvím dotazníku v sekci "Poradna" obrátit na odborníky z řad MŽP nebo právnických ekologických organizací a získat konkrétní odpovědi na své dotazy týkající se práv na informace, na účast na rozhodování a na právní ochranu. Důležité dotazy budou na stránkách archivovány.

Petra Kušková, Zelený kruh, redakčně kráceno

Zpět na obsah

 

Evropská komise: Česká republika musí doplnit Naturu 2000

Česká republika bude muset doplnit návrh evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Vyplývá to ze závěrů biogeografického semináře, který proběhl v Darové u Plzně. Zástupci Evropské komise, nezávislí odborníci, zástupci vlád České republiky, Polska a Slovinska a zástupci nevládních organizací na semináři společně projednali návrhy území soustavy Natura 2000. České nevládní organizace zde prezentovaly své stanovisko, že vládní návrh je nedostatečný.

Koalice nevládních organizací pro Naturu 2000 na semináři předložila své výtky k vládnímu seznamu lokalit a seznámila Evropskou komisi se svými návrhy na doplnění soustavy Natura 2000. "Česká republika vypracovala kvalitní metodiku pro vymezení stanovišť Natury. Přesto ale považujeme vládní návrh za nedostatečný," říká František Krahulec z České botanické společnosti, který se semináře zúčastnil za nevládní organizace.

"S výsledkem semináře jsme spokojeni. Většina našich výtek byla Evropskou komisí přijata. Ke stávajícím devíti procentům jsme navrhovali doplnit další lokality o celkové rozloze 2 % území republiky, které by výrazně zvýšily ochranu jednotlivých typů stanovišť," uvedl Mojmír Vlašín, druhý zástupce nevládních organizací na semináři.

Ve vládním seznamu chybí několik velmi kvalitních lokalit, přestože zcela odpovídají stanoveným kritériím výběru. "Například kaňon Labe se svou zcela unikátní přírodou byl navržen ve velmi omezené podobě. V tomto případě si myslíme, že šlo o politické důvody, protože toto území v původně navrženém rozsahu by bylo v kolizi s kontroverzním záměrem na výstavbu jezu. Takový postup je ale v rozporu s evropskou směrnicí, podle níž je Natura utvářena.," sdělila Kateřina Hlavatá ze sdružení Arnika.

"Natura 2000 je obrovská příležitost pro přírodu i lidi na celém kontinentu. Bohužel s podobou, ve které byl návrh schválen vládou České republiky nemůžeme souhlasit a Evropská komise nám dala za pravdu," shrnuje stanovisko nevládních organizací Vlašín, který je zároveň jedním z autorů "stínového" návrhu.

Natura 2000 je vyhlašována ve všech zemích Evropské unie. Jejím cílem je zastavit pokles biodiverzity na evropském kontinentě. Natura 2000 je zároveň obrovskou příležitostí nejen pro ochranu přírody, ale i pro regionální rozvoj. Oblasti soustavy Natura 2000 otevírají cestu k mnoha fondům a dotacím jak z Evropské unie tak z České republiky.

Kateřina Hlavatá, katerina.hlavata@arnika.org a Eva Chvojková, eva.chvojkova@sev-ametyst.cz

Zpět na obsah

 

Co nás čeká a nemine aneb Ignorování Natury?

V našem kraji jsme neměli zatím možnost na vlastní kůži zažít projednávání posouzení vlivu stavby na lokality soustavy Natura 2000, konkrétně ptačích oblastí. Není to ale klid před bouří? Na obzoru je několik konfliktních staveb a hlavně, vláda nereaguje na opětovná upozornění České společnosti ornitologické o projednání návrhů ptačích oblastí Českobudějovické rybníky a rybník Dehtář. Takže jaká je situace s projednáváním kolizních staveb s Naturou jinde?

Podle Dětí Země, České společnosti ornitologické a řady státních institucí však silnice vážně ohrozí evropsky chráněnou ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví. Ekologové mají proto obavu, že konfliktní trasu chce urychleně a bez odborných podkladů schválit ještě současné vedení ministerstva, dokud je v rukou KDU-ČSL. "Připadá nám zvláštní, že se Ministerstvo životního prostředí vzácně shoduje s Ministerstvem dopravy na tom, že trasa R55 přes ptačí oblast u Bzence je nejlepší a že se nebude posuzovat varianta mimo tuto oblast. Přitom jsou obě pod palcem KDU-ČSL," podivuje Miroslav Patrik z Dětí Země, jak rychle a snadno probíhá proces posuzování vlivů na životní prostředí na R55. Prosazovaný sporný koridor silnice R55 přes ptačí oblast prochází severozápadně od Moravského Písku, pokračuje východně od Bzence až k Rohatci. Území se skládá z borového lesa a z nivy řeky Moravy s loukami, na němž se nachází téměř dvě stě čtyřicet druhů ptáků. "Pokud MŽP na poslední chvíli nezajistí porovnání s variantou mimo tuto ptačí oblast, lze očekávat podání stížnosti k Evropské komisi a možný postih našeho státu," tvrdí dále Patrik. Posouzení R55 mimo ptačí oblast požaduje kromě obou ekologických sdružení také Správa CHKO Bílé Karpaty, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká inspekce životního prostředí a odbor zvláště chráněných částí přírody MŽP. "Podle nás je lepší vést R55 východně od stávající silnice mezi Strážnicí a Veselím nad Moravou, proto máme na jednání připraveno kolem 40 otázek," říká ještě Patrik. "V ptačí oblasti je evropskou směrnicí chráněno šest druhů jako je čáp bílý, moták pochop, skřivan lesní, strakapoud jižní a prostřední a lelek lesní. Ten má zde naše největší hnízdiště, takže vedení R55 přes jeho biotop by byl pro něj likvidační. Patrně ale i pro další ptáky jako je skřivan lesní či bělořit šedý."

Edvard Sequens, psáno pro Literární noviny

Zpět na obsah

 

Deklarace o Boleticích

24. května t. r. zainteresovaní političtí činitelé vydali deklaraci o budoucím využití vojenského výcvikového prostoru Boletice. Přinášíme text deklarace a naše prohlášení i komentář.

Deklarace o společném postupu civilního využití území Vojenského újezdu Boletice
Vycházejíce z koncepčních a strategických dokumentů České republiky a Jihočeského kraje a ze závěrů mapování biotopů na území Vojenského újezdu Boletice v rámci soustavy Natura 2000 a uvědomujíce si trvající nesoulad při jednání o zapracování záměru rekreačního využití území Smrčiny a Hraničníku do územního plánu Velkého územního celku Jihočeský kraj, vedeni snahou napomoci k řešení strukturálních problémů v této části České republiky a vědomi si mimořádných přírodních hodnot dochovaných na území Vojenského újezdu Boletice

deklarují
společnou vůli prosazovat zpřístupnění části území Špičák Vojenského újezdu Boletice pro veřejnost s cílem přispět k rozvoji cestovního ruchu v jihočeské části Šumavy
a

 1. konstatují, že na základě impulsu Jihočeského kraje a ve shodě s orgány ochrany přírody zpřístupnilo Ministerstvo obrany část současného území Vojenského újezdu Boletice v rámci uplatnění Polyfunkční studie, která byla zpracována podle zadání Ministerstva obrany,
 2. připraví ve vzájemné součinnosti návrh na změnu hranic Vojenského újezdu Boletice v jeho jihozápadní části dle mapy v příloze s cílem umožnit rekreační využití území Špičáku tak, aby mohl být předložen k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,
 3. zváží nutnost pyrotechnické a ekologické očisty uvolněného území Vojenského újezdu Boletice s ohledem na technické provedení a finanční krytí ze zdrojů státního rozpočtu, případně fondů Evropské unie,
 4. vytvoří pracovní skupinu, jejímiž členy budou hejtman, pověření náměstci ministrů a náčelník Generálního štábu Armády České republiky, a zajistí její aktivní působení,
 5. zmocní osoby oprávněné připravovat podklady pro přípravu, projednání a realizaci výše uvedených činností a vést jednání směřující k naplnění uvedených cílů,
 6. vědomi si mimořádných přírodních hodnot dochovaných na území Vojenského újezdu Boletice prohlašují, že nebudou navrhovat další velké rozvojové záměry ve zbývajícím území a podporují budoucí rozšíření Chráněné krajinné oblasti Šumava na celé území Vojenského újezdu Boletice,
 7. zavazují Jihočeský kraj předložit konkrétní návrh záměru rekreačního využití části území Špičáku s vědomím nutnosti posouzení záměru s ohledem k existujícím chráněným územím, evropsky významné lokalitě a ptačí oblasti.

V Praze dne 24. května 2006.
JUDr. Karel Kühnl, ministr obrany České republiky
RNDr. Libor Ambrozek, ministr životního prostředí České republiky
Mgr. Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj České republiky
RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje

Co znamená nebo může znamenat deklarace?

Podepsání deklarace týden před volbami chápeme jako politicky ukvapený krok, který může zavazovat povolební ministry a ovlivnit další postup ve využívání vojenského prostoru a zejména pak hodnocení vlivu konkrétního projektu na životní prostředí. Takovýto projekt stále postrádáme, stejně jako socioekonomickou analýzu potřebnosti lyžařského areálu ve vojenském prostoru.
To zní, jako bychom předem podezřívali úředníky MŽP a budoucího ministra, že svou práci nebudou dělat správně, ale…?

I po podepsání deklarace platí naše březnové stanovisko s ČSO, tj. zejména že veškeré záměry je nutno posuzovat na základě odborných argumentů a v souladu s právními předpisy.
V Deklaraci je výslovně uvedeno, že v souladu s právními předpisy proběhne posuzování konkrétního záměru, který kraj dosud nepředložil, a že se tedy k projektu, až kraj nějaký předloží, budou ještě vyjadřovat odborníci i veřejnost. O projektu tedy rozhodne zákonné posouzení MŽP za účasti veřejnosti a Evropská komise, nikoliv Deklarace. Ta jen vyzvala kraj k předložení projektu a zároveň vyzvala parlament k vynětí části území z vojenského prostoru.

Východiskem pro další využívání VVP bude polyfunkční studie z roku 2005. Lokalita Špičák není pro nás kompromisem za Chlum, ale novým projektem.
Nelze vykládat tak, že Chlum dál platí. Je dobré připomínat veřejně kraji, že se v Deklaraci VZDAL NEJEN CHLUMU, ALE I VŠECH ZÁMĚRŮ V BOLETICÍCH (kromě Špičáku), a bude potřebovat dohled nad tím, aby tento svůj závazek dodržel.

Vzhledem k tomu, že deklarace řeší pouze vojenský prostor, není záruka, že bude upuštěno od záměru využití Smrčiny v I. zóně NP pro sjezdové lyžování.
Deklarace se pochopitelně zabývá jen vojenským prostorem. Avšak říká se v ní, že všichni (i kraj) si jsou "vědomi neshody", a tudíž nemožnosti prosadit Hraničník a Smrčinu. To je užitečný závěr (ve svém původním návrhu Deklarace kraj navrhoval znění opačného významu - že vedle Boletic budou pokračovat také jednání s Smrčině a Hraničníku).

3 730 ha pro vyčlenění z vojenského újezdu nepředstavuje pouze kopec Špičák. Rozsáhlé území, které je součástí ptačí oblasti Boletice a stejnojmenné evropsky významné lokality soustavy Natura 2000, zahrnuje několik tzv. ochranářsky významných ploch navrhovaných k ochraně v rámci polyfunkční studie využitelnosti VVP Boletice. Jedná se např. o lokality Hvězdáře a Bulov se zachovalými porosty suťového lesa, smíšených jedlových bučin a horských květnatých bučin.
Tohle je klíčový bod Deklarace. Tato místa mohou být jen "zpřístupněna", což rozhodně neznamená nějakou výstavbu, sjezdovky, areály apod. Právě proto MŽP trvá na tom, že projekt bude jen na "část území Špičáku". Kraj musí předložit konkrétní záměr pouze pro část hory Špičák - nikde jinde. V žádném případě je nechce se sjezdovkami pustit na Bulov apod. Kraj zatím nemá moc jasno, jak vlastně projekt bude vypadat. A Deklarace mu už teď možnosti výrazně zúžila. Je logické, že se z vojenského prostoru musí vyjmout větší plocha, než je ta, na níž chce kraj stavět areál. MŽP avizovalo kraji, že v projektu nesmí být výstavba žádných hotelů. Zajímavá je otázka jistoty i rizika projektu s takovým omezením a s možností, že neprojde naturovým hodnocením!

Oceňujeme shodu v názoru na přírodovědnou hodnotu Boletic a podporu vyhlášení území v kategorii Chráněné krajinné oblasti. Tato hodnota území tkví ovšem zejména v jeho celistvosti.
Je sice fakt, že Špičák navazuje na Lipensko, kde již hotely stojí. Když už by tedy nějaká sjezdovka měla být někde v Boleticích - tak tady by se celistvost území narušila méně, než kdyby odtud jezdili přes CHKO dál do jejího středu... Na nejvzácnějších místech rozšířené CHKO počítá MŽP s vyhlášením rezervací.

Vladimír Molek

Zpět na obsah  

 

Prachatické zastavení výstavy Příroda Boletic

Díky pomoci Vlasty Kašpara z partnerské Dřípatky jsme výstavu o Boleticích převezli ze zasněžených Volar do Prachatic. Vlasta poskytl nejen fyzickou a organizační pomoc, ale hlavně svoji dodávku, která se statečně vyrovnala s citlivým nákladem i se sněhem. Příjemné prostředí zimní zahrady městského úřadu, ochotná paní z Dolejšová z odboru kultury i zájem úředníků o výstavu dával tušit úspěch akce. Leč ouha! Rozvinutí poutače s dominantním pohledem na Boletice a jeho umístění do čela vchodu na výstavu vzbudilo nejen žádoucí pozornost, ale i zájem členů jedné z komisí zasedajících v den instalace výstavy. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Bohužel, přišla v ten nepravý okamžik, v den vernisáže. Diskrétní, leč důrazné upozornění z městského úřadu na respektování loajality vůči kraji při zahajovacím projevu k výstavě pokazilo do té doby příjemný pocit nejen nám, organizátorům, ale zcela jistě se výhružka o případném zrušení výstavy odrazilo i na účasti při vernisáži. Nakonec odřekl účast na vernisáži i ředitel Národního parku Šumava Alois Pavlíčko a situaci zachraňoval až při podvečerní přednášce. Výstava nakonec v Prachaticích "vydržela" celý měsíc a zápisy v návštěvní knize ukazují, že ne všichni Prachatičtí mají na pořádání obdobných výstav v roce 2006 stejný názor jako starosta města.

Vladimír Molek

Citujeme z návštěvní knihy:
"Díky za ochranu tohoto krásného kraje. Vydržte!"
"Je to prima, že jste udělali takovou výstavu, díky."
"Děkuji sdružení Calla za zajímavou výstavu. Snad zvítězí cit a zdravý rozum nad komercí a zachováme si tuto krásnou část Šumavy."

Zpět na obsah  

 

Boletický web v provozu

Na prvního máje zprovoznil Martin Kolář, náš správce internetových stránek, nový web Boletice: http://www.calla.cz/boletice. Díky trpělivosti Kláry Řehounkové se podařilo shromáždit nezbytné podklady a nyní by již mělo docházet pouze k doplňování a aktualizování. Působivý banner, který stránky otevírá, jsme nabídli i ostatním nevládním organizacím. Po boletické e-mailové konferenci je to další možnost zpřístupnění informací o vojenském újezdu Boletice.

Vladimír Molek

Zpět na obsah

 

Den pro obnovitelné zdroje zaujal

První ročník jihočeského Dne pro obnovitelné zdroje energie se konal ve čtvrtek 25. května. Síly k jeho pořádání sdružily Energy Centre České Budějovice, Calla, Krajská energetická agentura Jihočeského kraje, Jihočeský kraj a SEVEn, o.p.s. Dni udělil záštitu hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník. Program sestával z mozaiky tematických akcí, jejichž cílem bylo informovat veřejnost o možnostech využití obnovitelných energetických technologií: solární, větrné, geotermální, vodní a zpracování biomasy.

Pod organizačním vedením Energy Centre České Budějovice se v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje uskutečnil seminář "Obnovitelné zdroje energie - známé i neznámé?". Na semináři byly pro více než sedmdesát zájemců představeny jednotlivé druhy obnovitelné energie s příklady jejich využití. Účastníci se dozvěděli o možnostech financování zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie. Po teoretické části následovala prezentace úspěšných projektů v Jihočeském kraji.

Calla v rámci dne zorganizovala promítání filmů s tématikou obnovitelných zdrojů v českobudějovickém kině Kotva. Dopoledne na něj byly pozvány základní školy. Nakonec jich přijelo několik a vybrané filmy vidělo přes dvě stovky dětí a jejich učitelů. Odpoledne a večer jsme pak ve dvou blocích promítali pro českobudějovickou veřejnost.

Dnem pro obnovitelné zdroje energie vyvrcholila také výtvarná soutěž "Čistá energie pro modrou planetu", kterou v březnu vyhlásila Calla pro II. ročník základních škol Jihočeského kraje. Soutěž probíhala s podporou Heinrich Böll Stiftung a dalších sponzorů. Umožnila nakreslit dětem vlastní představu různých způsobů výroby energie. Do soutěže se zapojilo celkem 17 škol v kategoriích Výroba čisté energie bez negativních následku pro životní prostředí a Využívání neobnovitelných zdrojů energie s jejich dopady na životní prostředí. Dětská fantazie nás při hodnocení přiměla vytvořit ještě kategorii třetí, která obsáhla obrázky porovnávající různé způsoby výroby energie v rámci jednoho díla.

Výsledkem soutěže byly barevné veselé obrázky s větrnými elektrárnami, solárními kolektory nebo dokonce s nalepenými chomáčky slámy pro znázornění využití biomasy. V prvním květnovém týdnu vyhodnotila odborná komise 128 došlých příspěvků a určila vítěze jednotlivých kategorií. V rámci školního promítání v kině Kotva pak výherci soutěže obdrželi solární rádia, svítilny na sluneční pohon, stavebnice s fotovoltaikou, knížky o životním prostředí a vítězné skupinky žáků dostaly dorty s marcipánovými symboly obnovitelných zdrojů.. Nejlepší díla jsou vystavena od 11. května v předsálí kina Kotva a díky vstřícnosti provozovatele byla výstava ještě prodloužena. Vítězné práce máte možnost shlédnout až do 9. června v odpoledních a večerních hodinách, kdy je kino otevřeno pro veřejnost. Vítězná dílka s uvedením autorů si bez omezení můžete prohlédnout také na internetových stránkách Cally.

Hana Gabrielová a Edvard Sequens

soutez oze07Závislost lidstva na Slunci, Andrea Uhliarová (14 let):
1. místo v kategorii Způsob výroby energie, který považujete za šetrný k životnímu prostředí (jednotlivci)

Zpět na obsah

 

Fotovoltaická královna blokovaná v autu?

Mluví-li se o očekávaném boomu fotovoltaiky u nás, pak je na místě otázka: zaznamenali jste již firmu HiTechMediaSystems, s.r.o., z Uherského Hradiště? Vstupuje na solární pole jako perspektivní nový hráč - nejen 60 kilowattovou (tj. největší naší!) solární elektrárnou v Opatově na Svitavsku (více informací na http://www.solarniliga.cz/fyhitech60.html), ale i rozjetými projekty, které by letos chtěl realizovat - o souhrnném instalovaném výkonu přes 600 kWp. Za zmínku však určitě stojí, že elán dobře našlápnuté firmy, která pro svou "šedesátku" s investičními náklady 9 mil. korun uměla získat úvěr od ČSOB i dotaci z evropského operačního programu Průmysl a podnikání, právě nyní prochází první hořkou zatěžkávací zkouškou. Od cca 20. dubna je zařízení nainstalováno, leč dosud se investor marně snaží docílit jeho připojení na rozvodnou síť. Údajně si - v posledním období i 4 hodiny denně - připadá jako pingpongový míček už mezi 28 pracovníky několika podniků skupiny ČEZ, a přesto se termín připojení zdá být v nedohlednu. Inu, jak vidno, na uplatňování zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE v praxi se lze připravit vskutku dvojím způsobem…

Dodejme, že i tomuto tématu a dalšímu kvasu na poli solární elektřiny se chce věnovat Čestmír Klos nejen v některém příštím publicistickém pořadu Zeměžluč, který vysílá Český rozhlas 6 vždy v úterý od 21.40 na středních vlnách 639 (nejdříve 6.6.), ale i v týdeníku EURO.

Edvard Sequens

Zpět na obsah

 

Slunce do Vašeho počítače

Sluneční modul se dnes stává symbolem doby akcentující ochranu životního prostředí, ovzduší, klimatu Země i symbolem vyšší ekologické odpovědnosti majitele. Ať už jde o modul na střeše, fasádě, stojanu či na zemi, o kolektor teplovodní (termický) k ohřevu vody či k přitápění nebo o panel fotovoltaický, produkující přímo elektřinu. Mnozí jste si toho v Rakousku, SRN i jinde v EU jistě všimli. "Solární image" budují krom jednotlivců i obce, města, firmy, instituce - včetně státních. I se v něm poměřují a dokonce formou bodované ligy! To naše občanské sdružení - Ligu ekologických alternativ (LEA), prosazující uplatňování obnovitelných zdrojů energie 13 let - nemohlo neoslovit. A tak jsme (nejen pro shodné slůvko v názvu) iniciovali i u nás Solární ligu ČR - soutěž sídel ve využití energie Slunce. Když jsme ji, inspirováni úspěchem klání v Německu, vyhlásili, nevěděli jsme, jak zaujme. Informační podhoubí u sousedů, kde montují cca 0,75 mil. m2 kolektorů ročně, je na rozdíl od tuzemska, kde odhadem funguje 60 - 80 tisíc m2, nesrovnatelně širší.

Po dvou ročnících naší osvětové hry o sluneční body a po prvním čtvrtroce ročníku třetího (v ten čas totiž byla uzávěrka CD) však lze říci, že i u nás akce poutá rostoucí zájem - investorů, firem, pedagogů, úřadů, tisku a - pomalu, ale přece - obcí a měst. O jejich probouzení v čase, kdy se solární boom tlačí i k nám, jde především. Sestavujeme žebříčky kategorií, udělujeme tituly "solárních mistrů" a další, rozvíjíme portál http://www.solarniliga.cz/, pořádáme akce i exkurze k soutěži, vydáváme její zpravodaj...

A to vše nyní shrnujeme na CD "Solární liga ČR - ve světle trendů EU", které Vám má usnadnit vstup do světa slunečních kilowattů i orientaci v něm. Jednoduché obrázkové menu nabízí zpravodaje Solárko, web soutěže, zajímavosti, videogalerii a sektor prezentace partnerů. Celkem na 600 grafických obrazovek a 500 obrázků, množství kontaktů, aktivních prokliků na "živé" weby a na 160 minut filmů, šotů i pracovních videozáznamů. Pokud máte o CD zájem, můžete si ho zdarma vyzvednout na Calle nebo Vám jej můžeme poslat. Ozvěte se. Ale je tu i jiná možnost - stát se předplatitelem časopisu Krasec, to pak dostanete CD spolu s pěkným čtením až do poštovní schránky.

Karel Merhaut, Liga ekologických alternativ s doplněním Edvarda Sequense

Zpět na obsah

 

Tábor na hraně uhelného dolu

Severočeské obce Horní Jiřetín a Černice jsou ohroženy. Někteří politici je chtějí zbourat kvůli rozšiřování uhelných dolů. Jejich obyvatelé se s tím nehodlají smířit. Demonstrovali před vládou, uspořádali místní referendum. Hnutí DUHA jejich aktivitu podporuje a dlouhodobě prosazuje zachování územních limitů těžby, které obce chrání.

Přijeďte podpořit obyvatele ohrožených obcí i Vy. Hnutí DUHA ve spolupráci s obcí Horní Jiřetín pořádá "Tábor na hraně uhelného dolu". Koná se 30. 6. až 3. 7. 2006 v Horním Jiřetíně (u Litvínova). Čekají Vás happeningy a veřejné akce (naučně zábavný den na náměstí v Litvínově, exkurze po hraně územních limitů těžby, happening v Litvínově - Janově atd.), koncert za záchranu Podkrušnohoří, besedy se zajímavými hosty, promítání filmů, fotografické výstavy, příležitost pomoci na zámku Jezeří a v přilehlém arboretu. Více informací o táboře, podrobnější program a přihlašovací formulář najdete na http://www.hnutiduha.cz/tabor.

Podle Hnutí DUHA upravil Edvard Sequens

Zpět na obsah

 

Po sovách se v Podzámčí představily břehule

Po úspěšné "soví" přednášce Věry Malátkové se v borovanské klubovně v Podzámčí představil další ohrožený ptačí druh, břehule říční. Ani vytrvalý déšť neodradil dvacet posluchačů, kteří se mohli prostřednictvím poutavého vyprávění Kláry a Jirky Řehounkových dozvědět řadu zajímavostí o pískovnách. Zklamání projevili zejména dětští návštěvníci nad nepřítomností živých ptáků, jako tomu bylo u sov. Tento nedostatek se snažil nahradit zážitky z více jak desetiletého sledování výskytu břehulí další host večera, ornitolog Petr Heneberg. Přítomné zvláště zajímaly pískovny v okolí Borovan a i v tomto směru byli uspokojeni.

Ŕada výsledků pozorování a fotografie byly prezentovány z pískovny u Hluboké u Borovan a z pískovny v Třebči. Ta je několik let díky společnému úsilí Cally a Petra Heneberga chráněna a stěna, kde břehule zakládají své nory pro hnízdění, je pravidelně upravována. V letošním roce jsme o pomoc s penězi na údržbu požádali i Vás, naše členy a přátele. Poděkovat tímto chceme Ivaně Klobušníkové, Marii Molkové, Růženě Šandové a Ludmile Freiové, díky nimž mají třebečské břehule opět kde bydlet.

Příjemné prostředí klubovny v Borovanech vytvořilo spolu s teplým čajem hostitelů ideální prostředí, a tak není divu, že čas pro přednášku uběhl jako voda padající za okny z oblohy. Závěr akce byl ryze pracovní, neboť na místě byl konzultován projekt na těžbu v pískovně Nakolice u Nových Hradů. Je potěšitelné, že přednášky se zúčastnil i investor těžby a využil této možnosti nejen ke konzultaci, ale i k získání názoru botaničky, ornitologa a zoologa na otevírání, rozšiřování a rekultivace pískoven v souladu s požadavky a představami ochrany přírody. Pro Kláru Řehounkovou to byla mimo jiné vhodná příležitost prezentovat svůj projekt o pískovnách podpořený Ministerstvem životního prostředí a premiéra společné přednášky. A nutno podotknout, že dopadla dobře a návštěvníci českobudějovických Zelených čtvrtků se mohou těšit na reprízu v podzimních měsících v galerii Měsíc ve dne.

Vladimír Molek a Edvard Sequens

Zpět na obsah

 

Květnové mapování pískoven

V rámci projektu Význam, využití a ochrana pískoven v Jihočeském kraji probíhá mapování lokalit. Během května se nám podařilo objet pískovny na Strakonicku, Prachaticku, Písecku, Táborsku, Českokrumlovsku a částečně na Českobudějovicku. Zbytek lokalit chceme zmapovat na začátku června.

V každé navštívené pískovně se zatím snažíme udělat základní zoologický a botanický průzkum, najít chráněné, vzácné nebo jinak zajímavé druhy organismů nebo invazní druhy rostlin, které by mohly pískovnu ohrozit. Situaci nám komplikuje fakt, že na mapách je řada pískoven zakreslena nepřesně. U některých těžeben zase není na mapě označeno, zda se jedná o pískovny či lomy.

V létě se chystáme na podrobnější průzkum nejzajímavějších pískoven, které jsme v rámci mapování objevili. Získané informace budeme postupně zveřejňovat na připravovaných webových stránkách i jinými způsoby. První vlaštovkou byla přednáška s besedou v Borovanech: dočtete se o ní na jiném místě Ďáblíka.

I nadále platí, že budeme vděční za jakékoli informace od čtenářů Ďáblíka, které se týkají pískoven. Přivítáme zejména typy na zajímavé pískovny Jindřichohradecka a východní poloviny Českobudějovicka, kam jsme se zatím nedostali.

Klára a Jiří Řehounkovi

Zpět na obsah

 

Ropáci opět v Brně

Využíváme příležitosti a uveřejňujeme reportážní pohled z vyhlášení ankety a přidáváme pořadí na čtvrtém a dalších místech Ropáka a Zelené perly.

Letošní ročník vyhlášení Ropáka roku proběhl 28. 4. v Divadle Bolka Polívky, což bylo samo o sobě zárukou, že se návštěvníci dočkají řady vtipných situací a vět, byť v případě citátů nominovaných na související ocenění Zelenou perlou se jednalo z pohledu autorů výroků o humor nechtěný.

Těžištěm programu pak bylo pochopitelně vyhlášení samotného Ropáka moderované Miroslavem Patrikem z Dětí Země, tentokrát doprovázené dojemnými videozáběry z míst, kde nový nositel ceny žije, z míst, jejichž vzhled vytrvale ovlivňuje podporou další povrchové těžby uhlí v severozápadních Čechách. Ropákem roku 2005 se totiž stal Vlastimil Aubrecht, zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy a poslanec PSP ČR, a to nejen za podporu dolů, ale i za prosazování novely zákona o ochraně přírody a krajiny mající za cíl omezit účast veřejnosti prostřednictvím občanských sdružení. Pan poslanec se bohužel nedostavil a nepřevzal si pamětní plaketu rozměru plakátu zhodnocující jeho význam pro českou přírodu, ani nápaditý dort, v němž byla do šlehačky a jiných barevných cukrářských surovin převedena krajina, která by měla být proměněna v důlní dílo (nemusíte se nicméně bát, že by byl dort ponechán postupnému zkažení - naopak, stal se z něj zlatý hřeb vegetariánského a veganského rautu doprovázeného ochutnávkou vína). Nedostavil se ani ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, který se stal letošním prvním "vice-Ropákem", zato byl dostatečný prostor věnován bronzovému Liboru Ambrozkovi (a všem jeho dětem), který se dostavil, aby si vyslechl za své umístění jak kritiku, tak i pochvalu, že je pořád ještě relativně nejlépe hodnoceným z víceletých ministrů životního prostředí.

Zbytek (tedy vlastně většina) večera pak byla věnována umění. Jak se sluší na divadelní prostředí, byla - v premiéře kombinované s derniérou - provedena hra Mojmíra Vlašína "Perly sviním aneb Oficiální záznam z neoficiálního jednání vlády". V roztomile nehereckém provedení divadelního spolku A.I.D.S. jsme tak mohli znovu vyslechnout plných 160 výroků, jež byly, nebo alespoň mohly být, zelenými perlami předchozích let. Znovu jsme si na jevišti mohli s poslancem Brožíkem pročistit hlavu při střílení tetřevů, uklidnit se pomyšlením, že za 300 000 let bude jaderný odpad z Temelína stejně bezpečný jako popílek, a uvědomit si, že ekologie není věda, ale ideologie a že ekologové neví, kde je pták a kde člověk...

Večer pak ukončili Lubomír Nohavica a Ester Kočičková, která i při zpěvu a komentování svých "spotřebních šansonů" prokázala, že je i na živo stejně sžíravá a sarkastická, jako v mediálních talk-show. Ministru Ambrozkovi tak předala zelené brýle, aby viděl zeleněji, a v závěrečném písňovém pásmu se pokoušela šetrný přístup k životnímu prostředí aplikovat i na partnerské vztahy. Takže nezapomeňte: partnery recyklovat a zbytečně nevyhazovat! A za rok třeba nashledanou v Brně.

Pavel Molek

Zpět na obsah

 

Další výsledky ankety "Ropák 2005"

Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2005 (4. - 11. místo; obdobné pořadí v Zelené perle uveřejníme pro nedostatek místa až v červencovém čísle):

4) Jaroslav Foldyna, zastupitel Ústeckého kraje (ČSSD) - Ústecký kraj (140 bodů)
- za podporu výstavby vodního jezu v Děčíně na dolním Labi v CHKO České středohoří za tři miliardy korun, který může negativně ovlivnit poslední český úsek řeky s přirozeným tokem a s výskytem desítek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a který může předjímat výstavbu druhého jezu, přestože proti stavbě jezů je sedmnácti tisíc signatářů protestní petice a řada ekologických posudků.

5) Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje (ODS) - Moravskoslezský kraj (117 bodů)
- za zodpovědnost v přispění eskalace napětí v obci Nošovice u Frýdku-Místku a za rozdělení místních obyvatel vyděračskou nabídkou na poskytnutí finančního daru ve výši sto tisíc korun každé rodině v obci a v sousedních Nižních Lhotách, pokud se podaří ve stanoveném termínu odkoupit celé území pro výstavbu průmyslové zóny na 260 hektarech pro společnost Hyundai Motor Company, která zde chce vyrábět tři sta tisíc osobních automobilů za rok, přestože se jedná o velmi kvalitní zemědělskou půdu blízko CHKO Beskydy.

6) Ing. Jaroslav Novák, předseda představenstva společnosti HYDROPOWER, a. s. Plzeň - Karlovarský kraj (94 bodů)
- za prosazování výstavby přečerpávací elektrárny Stříbrná v rekreačně cenném Rájeckém údolí na Sokolovsku a na území přírodního parku Přebuz jako veřejně prospěšná stavba se dvěma obrovskými nádržemi na ploše několik stovek hektarů stávajícího lesa za patnáct miliard korun v rámci schvalování územního plánu Karlovarského kraje, přičemž horní nádrž se nachází v evropském území NATURA 2000 Krušnohorské plató; proti stavbě protestují místní občané, starostové několika obcí v okolí a také Svazek měst a obcí Kraslicka.

6) RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS) - Jihočeský kraj (94 bodů)
- za zodpovědnost při prosazování střediska zimních sportů Chlum s mnoha sjezdovkami, běžeckými tratěmi, lanovkami, parkovišti, hotely a dalšími stavbami v části vojenského výcvikového prostoru Boletice a na vyhlášeném ptačím území soustavy NATURA 2000 za téměř dvě miliardy korun, přestože jde o přírodně cennou lokalitu s výskytem téměř padesáti chráněných druhů rostlin, - za prosazování dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic, přestože její průchod přes dolní Posázaví kritizují některé místní obce a občanská sdružení z hlediska trvalého narušení rekreační a přírodně-estetické funkce této krajiny.

7) Ing. Petr Šilar, radní Pardubického kraje (Koalice pro Pardubický kraj) a předseda dozorčí rady EVO Opatovice, a. s. - Pardubický kraj (91 bodů)
- za propagaci výstavby ekonomicky, ekologicky i dopravně rizikové velkokapacitní spalovny komunálních a průmyslových odpadů v Opatovicích nad Labem pro asi sto tisíc tun odpadů ročně (později i dvakrát více) za asi dvě a půl miliardy korun místo prosazení sběru, třídění a recyklaci odpadů a navzdory nesouhlasu řady obcí v okolí, včetně Hradce Králové, a čtyř tisíc signatářů protestní petice.

8) Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje a stínový ministr dopravy (ODS) - Středočeský kraj (85 bodů)
- za podporu výstavby dálnice D3 přes rekreační oblast dolního Posázaví v rámci schvalování územního plánu Benešovska, přestože devět místních obcí a města a řada občanských sdružení doporučují jako alternativu šetrnější výstavbu silnice R3 a modernizaci stávající silnice č. I/3 Mirošovice - Benešov, - za snahu přestat finančně podporovat několik železničních regionálních tratí v kraji.

9) Mgr. Pavel Kučírek, zpracovatel dokumentace SEA pro koncept ÚP VÚC Libereckého kraje - Liberecký kraj (72 bodů)
- za odborně nevěrohodný a metodologicky pochybný způsob vyhodnocení variant rychlostní silnice R35 v úseku Úlibice - Turnov, tzv. severní mezi oběma částmi CHKO Český ráj a tzv. jižní mimo CHKO, v rámci doplněné dokumentace o posouzení jejich vlivů na životní prostředí při schvalování konceptu územního plánu Libereckého kraje ve prospěch krajem prosazované severní varianty, takže Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku jeho výsledek odmítlo a doporučilo mu dokumentaci dopracovat.

10) Ing. Miroslav Kalous, primátor města Plzně (ODS) - Plzeňský kraj (63 bodů)
- za prosazování čtyřpruhového silničního průtahu v blízkosti historického centra Plzně, při kterém má dojít k demolicím více než třiceti převážně obytných domů, ke zničení velké části významného krajinného prvku Lochotínský park a k zavlečení automobilové dopravy do centra města, přestože je možné vést tuto komunikaci alternativní trasou, - za ignorování podnětů k restrikci automobilové dopravy v centru Plzně a neochotu přednostně rozvíjet pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu.

11) Ing. Luboš Grepl, jednatel společnosti MONSANTO ČR, s. s r. o. Brno - Jihomoravský kraj (49 bodů)
- za ignorování ekologických rizik při pěstování Bt-kukuřice a za zodpovědnost při zvýšení osevní plochy pro tuto plodinu v ČR, i když je tato plodina je díky svým rizikům v řadě okolních státech zakázána.

Zpět na obsah

 

Pozvánky na akce

15. 6. 2006 - Sdružení Calla a ROSA Vás všechny zvou na červnovou besedu z cyklu "Zelené čtvrtky" tentokrát na téma: "Existuje šetrná turistika?" s Petrem Ledvinou z Ekologického institutu Veronica Brno. Beseda se koná 15. června opět v galerii Měsíc ve Dne (Nová ul. 3, ČB) od 17:00. Pozvánka ke stažení (doc, 76 kB).

Ekoturistika, agroturistika, přírodní, dobrodružná, vesnická turistika a k tomu masová turistika. Má tato spousta pojmů vůbec nějaký obsah? Jaká je ekologická stopa turisty, který jede na týden do hotelu k moři, a jaká nezávislého cestovatele do dalekých zemí? Může vůbec cestování pomáhat přírodě? Povídání bude doprovázeno obrázky z Himalájí, Karakoramu, And, Patagonie či Karpat.

Příště: 21. 9. - Car-sharing - inteligentní a šetrný způsob využívání automobilů

* * *

25. květen 2006 - Českobudějovický Den pro obnovitelné zdroje energie

5. 6. - 28. 7. 2006 - Výstava fotografií "Příroda Boletic" zahajuje 5. června v Horní Plané. Akce je součástí otevření Významného ptačího území roku 2006, které se uskuteční v sobotu 24. června taktéž v Horní Plané. Více také tisková zpráva.

* * *

Výstava PAMÁTNÉ STROMY
Galerie Tábor - Infocentrum, Žižkovo náměstí 2; 15. 6. - 31. 8.
fotografie Romana Růžičky; vernisáž 14. 6. v 16 hodin.

* * *

Komunitní spolupráce a místní rozvoj - předpoklady, motivace, inspirace

SEMINÁŘ dne 31. května v Českých Budějovicích
9.00 - 13.00 - jednací sál zastupitelstva Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, 2. patro

Seminář se věnuje problematice spolupráce s veřejností na řešení problémů souvisejících s životem a rozvojem obce a regionu. Seminář je zaměřen z podstatné části prakticky. Vedle teoretické průpravy se bude věnovat zejména prezentaci příkladů dobré praxe z České republiky i zahraničí, ale také tomu, kde hledat odbornou a metodickou pomoc pro spolupráci s veřejností a kde hledat zdroje na podporu komunitní spolupráce.
Seminář je určen pro představitele veřejné správy se zájmem o nadstandardní zapojování veřejnosti do řešení místních problémů a Agendu 21, zástupce MAS, neziskové organizace i další zájemce.

Přihlásit se můžete telefonicky (387432030), elektronicky (guthova@rosa.ecn.cz) i osobně v kanceláři Rosy (Senovážné nám. 9 - JIHOKOV, České Budějovice), kontaktní osoby Z. Guthová a M. Zelenková.
Přihlášení je nutné kvůli přípravě materiálů pro účastníky semináře

* * *

Ekovíkend na Táborsku: v Nadějkově a na farmě Mlýnec u Smrkova 16. - 18. 6. 2006

Témata: RADY BABKY KOŘENÁŘKY, výstava EKOLOGICKÉ FARMY - NÁVRAT K ŽIVOTU, DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA FARMĚ MLÝNEC, EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ NENÍ JEN ALTERNATIVA, DOBRÁ ČAJOVNA v marockém stylu S MUZIKOU, DĚTSKÝ DEN NA NAUČNÉ STEZCE: "ZELENOU PĚŠINKOU".

Ubytování: možnost přespání v tělocvičně ZŠ Nadějkov (bez vaření, vlastní spacák, 20 Kč),
Zájem o ubytování oznamte, prosím, nejméně den předem na tel. 606 366 566
Podrobnosti k programu, mapy, aktuální informace: http://www.nadejkov.cz/; http://www.volny.cz/mlynec
knihovna a obecní úřad Nadějkov: tel. 381 272 017, 381 272 117; farma Mlýnec: tel. 606 264 732

* * *

NIDM MŠMT a CEV Dřípatka Prachatice zvou všechny zájemce
na celodenní exkurzi:
"Přírodní zahrady jako možnost zprostředkování kontaktu s živou přírodou"
do Dolního Rakouska v sobotu 17. června 2006

 • atraktivní poznávací celodenní zájezd do přírodních zahrad Dolního Rakouska
 • Ráj motýlů Langschlágský les - více než 500 druhů na čtyřech hektarech
 • Bylinná zahrada kolem celého domu - s povídáním o čajových směsích , koření , octech , olejích...
 • Zahrada jako obývací pokoj nositelocenění ,,Nejkrásnější přírodní zahrada Dolního Rakouska 2002"
 • akce je organizována pro širokou veřejnost; začátek a prezence v 7.00 hod. u CEV Dřípatka, předpokládaný konec v 18.00 hod. u CEV Dřípatka; platné cestovní doklady a svačinu s sebou
 • vstupné do Ráje motýlů hrazené účastníkem činí 3-6 euro, ostatní aktivity včetně dopravy hrazeny z projektu ES, zajištěn odborný tlumočník
 • na akci se přihlašujte telefonicky 388 317 806 p. Janošťáková, e-poštou janostakova@dripatka.cz
 • v případě neúčasti se odhlaste telefonicky nebo e-poštou; cestovní pojištění nezajišťujeme

* * *

Sdílíte názor, že někdy je lépe o vztahu k přírodě méně mluvit a radši pro ni něco udělat?
Jste ochotni přidat na misku vah své nepohodlí, pot a puchýře na rukou?
Pokud ano, čtěte dál: I letos si Vás dovolujeme pozvat na (nejen)

Studentské letní tábory (již od 19. června)

v jihočeských mokřadních přírodních rezervacích,

jejichž hlavní náplní je kosení a úklid trávy. Můžete si tak přivydělat, poznat nové kamarády, skryté kouty jihočeské přírody, masožravé květiny a své fyzické limity.

Pracovní podmínky jsou zpravidla extrémní. Pracuje se cca 7 hodin denně za plat 42 Kč/hod. Kromě práce nabízíme nepracovní program. Ten sestává zejména z celodenních poznávacích cyklistických výletů do přírody a chráněných území CHKO Třeboňska a Přírodního parku Novohradské hory.

Podmínky účasti: Věk od 16 let výše, chuť pracovat a schopnost odolávat nepříznivým podmínkám. Umění kosit není podmínkou, ochota naučit se, to ano. Podmínky na akci: Bydlení ve velkém vojenském stanu (individualisti ve vlastním) na okraji rezervace, vaření společné - náklady rozpočítané mezi účastníky. Počet účastníků max. 10 - 12 osob. Nutné vybavení: kolo !!!, cestovní pas, holínky, pláštěnka, spacák, karimatka, teplé oblečení. Vhodné vybavení: hudební nástroje, dalekohledy, pastelky, plavky.

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY: Písemně nebo e-mailem nejpozději 2 týdny před začátkem tábora na adresu: STROM - Ing. Jiří Marek, Chvalkov 22, 374 01 Čížkrajice. Tel.: 386 323 240, e-mail: marek.chvalkov@worldonline.cz.
Při přihlašování uvádějte nejen mailovou, ale i standardní adresu!!! S přihláškou nečekejte dlouho - bývá plno. Informace o místě a době srazu obdržíte asi týden před akcí. Více informací najdete na www.iSTROM.cz. Na setkání se těší Jirka.

* * *

Zažeňte zimu jarním číslem KRASCE!

Z obsahu čísla 3/1 (jaro 2006):
Chceme vůbec Národní park Šumava?
O smyslu záchranných stanic
Portrét Jana Pokorného
Ještě jednou o smluvě-nesmlouvě
Vaříme s Líbou
Náměty pro děti a mnoho dalšího

Jihočeský čtvrtletník o životním prostředí. … a nejen o něm.

Napište si o KRASEC na rosa@ecn.cz případně na calla@calla.cz. Doručení zaručíme. Ceny čísla je 25 Kč, předplatitelé příště obdrží dárkem CD Solární liga ČR - ve světle trendů EU.

KRASEC - čtivé informace o všem, co se týká životního prostředí do každé poštovní schránky !

Zpět na obsah

Ekologická poradna Sdružení Calla - poradenství pro Vás

Mimo běžná témata ekologické poradny u nás můžete hledat pomoc ve dvou oblastech, na které se specializujeme:

Ochrana přírody a krajiny - metodická i právní pomoc občanům, obcím a občanským aktivitám při rozhodování o stavbách a činnostech ovlivňujících životní prostředí, zapojování veřejnosti do procesů posuzování vlivů staveb na životní prostředí, využívání zákonů o poskytování informací, zakládání občanských sdružení, organizování občanských aktivit, zprostředkování posudků.
Za tuto oblast poradny odpovídá Vladimír Molek, dosažitelný na telefonu 387 311 381, v době nepřítomnosti možno využít druhé tel. linky 387 310 166, která slouží zároveň jako záznamník a fax, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Trvale udržitelná energetika - poradenství občanům, obcím i občanským sdružením v oboru obnovitelných zdrojů energie, jejich možnostech, dostupnosti, podporách pro realizaci, legislativě apod. Poradna spotřebitelům elektřiny při jejich problémech s distributory. Právní a všestranná informační pomoc obcím, u nichž by mohlo být vybudováno konečné úložiště vysoceradioaktivních odpadů, archiv informací k jaderné energetice.
Pro odpovědí z oblasti energetiky se obracejte na Edvarda Sequense na telefon (se záznamníkem i faxem): 387 310 166, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Alternativy pro zemědělství - informace o pěstování technických plodin v zemědělství a jejich dalším využití. Konzultace pro zemědělské podniky v oblasti energetické soběstačnosti: pěstování energetické biomasy, využití biopaliv. Archiv videí, fotografií, publikací a informačních materiálů o pěstování, zpracování a využití konopí setého.
Poradnu v oblasti zemědělství u nás vede Hana Gabrielová, kterou kontaktujte pomocí telefonu (se záznamníkem i faxem): 387 310 166 nebo e-mailu: hana.gabrielova(zavinac)calla.cz

Poradenské hodiny pro veřejnost v kanceláři sdružení - Fráni Šrámka 35, České Budějovice:
Pondělí - 9 až 13 hodin (především energetika)
Úterý - 13 až 17 hodin (především všeobecné poradenství)
Středa - 9 až 13 hodin (především ochrana přírody a krajiny)

Osobní návštěva mimo poradenské hodiny je možná po předchozí domluvě.
Využijte poradenství pomocí e-mailu: poradna(zavinac)calla.cz
Více zde na webu: www.calla.cz/poradna
Písemné spojení: sdružení Calla, P.O. BOX 223, 370 04 České Budějovice.

Ekologické poradenství je podpořeno z prostředků evropského sociálního fondu a Ministerstva životního prostředí v rámci projektu Krajské sítě environmentálních center KRASEC.

Zpět na obsah
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz