Sdružení Calla
  Dnes je 17. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Nabídka přednášek

Nabídka přednášek

Nabízíme Vám zorganizování přednášek v Jihočeském kraji.
Přesné podmínky a cena jsou odvislé od konkrétní dohody.

Ochrana přírody ve městech
Určeno pro veřejnost, školy všech stupňů i další zájemce
Doba trvání: 45 - 120 minut
Přednáška s dataprojektorem a následná beseda s tématikou ochrany přírody ve městech a přírodě blízké péče o městskou zeleň. Přednášku je možné sestavit s ohledem na přání zájemců. Může se věnovat městským trávníkům, starým stromům, vodě ve městech a dalším tématům, nebo lze témata vzájemně kombinovat.
Kontakt: Jiří Řehounek, rehounekj(zavinac)seznam.cz, tel: 605 066 898

Těžební prostory – příležitost pro ochranu přírody
Určeno pro veřejnost
Doba trvání: 60 – 90 minut
Přednáška s dataprojektorem a následná beseda seznámí účastníky s významem těžebních prostorů pro ochranu přírody a zajímavými druhy organismů, které toto prostředí obývají. Součástí přednášky je také porovnání přírodě blízkých forem obnovy území po těžbě s technickými rekultivacemi.
Kontakt: Jiří Řehounek, rehounekj(zavinac)seznam.cz, tel: 605 066 898

Pískovny za humny - přednáška a beseda
Určeno pro veřejnost
Doba trvání: 60 - 90 minut

Přednáška s dataprojektorem a následnou besedou o pískovnách a životě v nich. Obnova území po těžbě písku a štěrkopísku. Živočichové, rostliny a biotopy v pískovnách. Technické rekultivace vs. obnova s pomocí přirozené sukcese. Živočichové, rostliny a biotopy v pískovnách. Povídání o masožravých rostlinách a ptácích, kteří si hrabou nory.
Kontakt: Jiří Řehounek, rehounekj(zavinac)seznam.cz, tel: 605 066 898Nabídka exkurzí

Nabízíme Vám zorganizování exkurzí "na klíč" v Jihočeském kraji (po dohodě i jinde v ČR). Přesné podmínky a cena jsou odvislé od konkrétní dohody.

Pískovny za humny
Určeno pro 6.-9. ZŠ, SŠ, veřejnost
Délka trvání 120 až 180 min

Terénní exkurze zaměřená na problematiku pískoven. Těžbou písků a štěrkopísků narušená krajina na jedné straně a velmi zajímavé a pestré prostředí, které se stává útočištěm pro různé druhy rostlin a živočichů, na straně druhé. Porovnání různých způsobů obnovy pískoven, ve kterých byla těžba ukončena, různá stadia sukcese a její význam, rostliny a živočichové vázaní na pískovny. Doporučený termín konání je květen až červen. Exkurze budou po dohodě s vámi probíhat na pískovnách ve Vašem regionu, kde byla těžba již ukončena. V případě zájmu může být pro exkurzi zvolen také jiný typ těžebního prostoru, např. kamenolom, hliniště, těžené rašeliniště apod.
Kontakt: Jiří Řehounek, rehounekj(zavinac)seznam.cz, tel: 605 066 898.


nahoru
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz