Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdružení Calla

ze dne 20. 6. 2003

"Veřejnost má poslední šanci vyjádřit se k EIA dokumentaci dálnice D3"

 

Dlouho diskutovaná výstavba rychlostní komunikace z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště, v poslední době medializovaná hlavně v souvislosti s nehodou autobusu u Nažidel, se pomalu stává aktuální.

Ministerstvo životního prostředí v minulých dnech zveřejnilo dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA) zpracovanou EIA Servisem, k níž může veřejnost do 15. července podávat své připomínky příslušným správním úřadům. Poté vybraný odborník na základě zaslaných připomínek veřejnosti a dotčených organizací zpracuje posudek, který se bude veřejně projednávat. Na základě odborných vyjádření a výsledku veřejného projednání vydá příslušný správní úřad své stanovisko, ke kterému musí stavební úřad přihlédnout, ale není pro něj závazné.

Do dokumentace vlivu stavby na životní prostředí lze nahlédnou na správních úřadech obcí, již se stavba bezprostředně dotýká (seznam je součástí přílohy). Kromě toho nabízí Sdružení Calla možnost seznámit se s podstatnou částí dokumentu ve své kanceláři (Fráni Šrámka 35, České Budějovice), kde lze po předcházející telefonické domluvě získat i další informace.

Jakou roli budou hrát v dalším procesu tato dvě odlišná hodnocení?

Z dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí návrhu koncepce rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010 zpracované RNDr. Miroslavem Martišem:
"Ekologicky nejzranitelnější úsek je mezi Českými Budějovicemi a Dolním Dvořištěm. Zde je s ohledem na četná křížení s biokoridory a mimořádně cenné přírodní podmínky možno akceptovat vedení trasy jen v co nejtěsnějším souběhu se stávající stopou I/3 a při naplnění odpovídajících zmírňujících, nápravných a kompenzačních opatření. Z důvodu omezené ekologické proveditelnosti i předpokládané dopravní zátěže lze uvažovat jen dvoupruh s potřebnými přídavnými pruhy ( a obchvaty sídel ).
Ekologicky optimální je varianta, jež předpokládá modernizaci silnice I/3 ve zhruba stávající stopě (s obchvaty sídel a potřebnými přídavnými pruhy).
"

Citujeme z EIA dokumentace zpracované RNDr. Vojtěchem Vyhnálkem CSc.:
"Z hlediska posuzování negativního vlivu výstavby a provozu rychlostní silnice R3 na životní prostředí lze konstatovat, že stavba je akceptovatelná ve všech posuzovaných variantách. Žádná z variant nevykazuje tak závažné negativní vlivy na životní propstředí, a zdraví obyvatel, aby bylo nutné její případnou realizaci vyloučit."

Příloha: Seznam správních úřadů s veřejně přístupnou dokumentací.

Další informace:
Markéta Šubrtová, Sdružení Calla, tel. 387 310 166
RNDr. Miroslav Martiš, CSc., Ústav aplikované ekologie LF ČZU, tel. 321 697 500
RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc., EIA Seris s.r.o., tel. 386 354 942

Příloha: Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí je přístupná na následujících úřadech: Magistrát města České Budějovice (Odbor životního prostředí), Krajský úřad Jihočeského kraje, Česká inspekce životního prostředí - OI České Budějovice, OÚ Rudolfov, OÚ Dobrá Voda u Českých Budějovic, OÚ Staré Hodějovice, OÚ Vidov, OÚ Včelná, OÚ Kamenný Újezd, MÚ Český Krumlov, OÚ Dolní Třebonín, MÚ Velešín, OÚ Zubčice, OÚ Netřebice, MÚ Kaplice, OÚ Bujanov a OÚ Dolní Dvořiště.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz