Sdružení Calla
  Dnes je 3. července 2022  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva sdružení Nechceme úložiště Kraví hora a Calla ze dne 11. srpna 2014

Hledání úložiště na Kraví hoře – skrytá pomoc pro uranový průmysl?

České Budějovice, Habří  –  Ministerstvo životního prostředí opětovně rozhoduje o stanovení průzkumného území pro vyhledávání úložiště v lokalitě Kraví hora na Žďársku. Vloni vydané povolení ministr životního prostředí Tomáš Podivínský na základě odvolání spolků Nechceme úložiště Kraví hora a Calla – Sdružení pro záchranu prostředí zrušil. Oba spolky i nadále stanovení průzkumného území odmítají. Proces hledání úložiště by měl být zastaven a nejprve nastavena jasná a neměnná pravidla.

Ze strany státu totiž dochází k neustálým změnám ohledně termínů, obsahu prací nebo přístupu k jednotlivým lokalitám. Nejsou jasná kritéria, podle kterých mají být již za několik let vybrány lokality do užšího výběru.  Na nevyhovující vývoj v oblasti dlouhodobé jaderné bezpečnosti budoucího úložiště ze strany Správy úložišť radioaktivních odpadů úložiště opakovaně upozornil Státní úřad pro jadernou bezpečnost [1].

Chybí ale i lepší zakotvení práv dotčených obcí v zákonech, který by jim, jako v zahraničí, zajistil skutečně transparentní a účinnou účast při rozhodování o úložišti [2]. Předkládané návrhy připravené Pracovní skupinou pro dialog o hlubinném úložišti [3] byly až dosud odmítány.

Z těchto důvodů žádosti na stanovení průzkumných území pro úložiště naráží na odpor obcí a veřejnosti i ve všech ostatních šesti lokalitách v České republice. Byly také důvodem, proč starostové 131 měst a obcí a dále zástupci 29 neziskových organizací odeslali v březnu 2013 ministrům a dalším politikům výzvu „K hlubinnému úložišti férově“ [4]. Do dnešního dne není respektována.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek při návštěvě GEAM Dolní Rožínka  v minulém týdnu prohlásil, že by bylo dobré co nejdřív započít průzkumné práce v lokalitě Kraví hora, kde si to občané přejí a když průzkumy vyhoví, tak postavit úložiště.

Předseda sdružení Nechceme úložiště Kraví hora Martin Schenk k tomu řekl: „Není pravdou, že by v případě lokality Kraví hora šlo o „výstavbu úložiště tam, kde ho chtějí“. Občané zainteresovaných obcí dali jednoznačně – a v jednom případě i závazně – najevo, že průzkum a úložiště v blízkosti svých domovů nechtějí.  Domníváme se, že zástupce vlády demokratického státu by měl rozhodnutí a vůli dotčených občanů, zejména byla-li vyjádřena v oficiálním referendu, respektovat.”

Dále dodává: ”Pan ministr byl patrně uveden v omyl tvrzením, že si občané v okolí Kraví hory úložiště přejí. Ministr Mládek se na konci měsíce června sešel se zástupci Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti, která sdružuje všechny organizace a instituce reprezentující zájmy lokalit, které přicházejí v úvahu jako potenciální úložiště jaderného odpadu, a má tedy informaci o tom, že v ani jedné ze zvažovaných lokalit neexistuje převažující souhlas veřejnosti s tímto záměrem. Konkrétně v lokalitě Kraví hora se jedná o souhlas pouze některých starostů, mezi obyvateli již takové nadšení pro průzkumy není!“

Zapojení státního podniku DIAMO, přesněji jeho odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka do práce na vyhledávání úložiště připomíná účelové vyvádění prostředků ze státního jaderného účtu na posílení problematické ekonomické situace závodu. Za vedení správních řízení na 4 lokalitách namísto pracovníků Správy úložišť získá GEAM cca 1 milion Kč, za zakázku na vybudování podzemního výzkumného pracoviště Bukov (jehož potřeba se dříve vůbec neobjevovala v plánech práce SÚRAO, které každoročně schvaluje vláda)  získá 68,1 milionu Kč, další nemalé prostředky dostal GEAM od SÚRAO za přípravu podkladů a studií pro úložiště v lokalitě Kraví hora a aktuálně je ohlášena další veřejná zakázka na technickou podporu a koordinaci výzkumných činností v pracovišti Bukov za 6,5 milionu Kč.

Edvard Sequens z Cally řekl: „Tlak na vybudování úložiště právě v lokalitě Kraví hora, která původně byla geology odmítnuta, přináší riziko, že aktuální potřeby uranového průmyslu budou upřednostněny před dlouhodobou bezpečností úložiště.“

 

Další informace Vám mohou doplnit:

Martin Schenk, OS Nechceme úložiště Kraví hora, e-mail: martin.schenk(zavinac)habri.eu, tel.: 777 646 646
Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel.: 602 282 399

 

Poznámky:

[1] Kritické citace z výročních zpráv SÚJB naleznete v tiskové zprávě Cally z 16. dubna 2014: http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140416.php
[2] Směrnice Rady 2011/70/Euratom v článku 10 Transparentnost, odst. 2 uvádí: „Členské státy zajistí, aby veřejnost měla v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky potřebnou příležitost účinně se účastnit procesu rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.“
[3] Více viz http://www.surao.cz/cze/Pracovni-skupina
[4] Výzva „K hlubinnému úložišti férově“: http://www.temelin.cz/images/PDF/Vyzva_uloziste_ferove.pdf © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz