Sdružení Calla
  Dnes je 3. července 2022  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 11. srpna 2014

Bude pokračovat hledání trvalého úložiště pro jaderný odpad v Jihočeském kraji?

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ministerstvo životního prostředí rozhoduje o stanovení průzkumných území pro vyhledávání hlubinného úložiště vysokoradioaktivních odpadů ve všech státem vybraných lokalitách. Tedy i v Jihočeském kraji v okolí Lodhéřova (lokalita Čihadlo) na Jindřichohradecku a v okolí Jistebnice (lokalita Magdalena) na Táborsku. Ve většině vybraných obcí naráží na nesouhlasy starostů i místních sdružení občanů. Calla jako účastník všech těchto probíhajících správních řízení požaduje zamítnout žádosti o průzkumy. Proces hledání úložiště by měl být zastaven a nejprve nastavena jasná a neměnná pravidla.

Ze strany státu totiž dochází k neustálým změnám ohledně termínů, obsahu prací nebo přístupu k jednotlivým lokalitám tak, jak se mění ministři průmyslu nebo ředitelé Správy úložišť radioaktivních odpadů. Nejsou jasná kritéria, podle kterých mají být již za několik let vybrány lokality do užšího výběru.  Na nevyhovující vývoj v oblasti dlouhodobé jaderné bezpečnosti budoucího úložiště ze strany Správy úložišť radioaktivních odpadů úložiště opakovaně upozornil Státní úřad pro jadernou bezpečnost [1].

Chybí lepší zakotvení práv dotčených obcí v zákonech, který by jim, jako v zahraničí, zajistil skutečně transparentní a účinnou účast při rozhodování o úložišti [2]. Předkládané návrhy připravené Pracovní skupinou pro dialog o hlubinném úložišti [3] byly až dosud odmítány.

To bylo také důvodem, proč starostové 131 měst a obcí a dále zástupci 29 neziskových organizací odeslali v březnu 2013 ministrům a dalším politikům výzvu „K hlubinnému úložišti férově“ [4]. Do dnešního dne není respektována.

Edvard Sequens z Cally řekl: Proč není možné nejprve ve spolupráci s dotčenými obcemi hledat a zakotvit dlouhodobě neměnná pravidla, podle kterých bude úložiště hledáno? Přijmout zákon o posílení práv obcí při hledání úložiště dle již navrženého a prodiskutovaného návrhu? A teprve poté vydávat nemalé peníze na průzkumy v lokalitách a jen tam, kde je odůvodněná šance najít vhodné podmínky pro úložiště a se souhlasem obcí a jejich obyvatel?

 

Další informace Vám může doplnit:

Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel.: 602 282 399

 

Poznámky:

[1] Kritické citace z výročních zpráv SÚJB naleznete v tiskové zprávě Cally z 16. dubna 2014: http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140416.php
[2] Směrnice Rady 2011/70/Euratom v článku 10 Transparentnost, odst. 2 uvádí: „Členské státy zajistí, aby veřejnost měla v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky potřebnou příležitost účinně se účastnit procesu rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.“
[3] Více viz http://www.surao.cz/cze/Pracovni-skupina
[4] Výzva „K hlubinnému úložišti férově“: http://www.temelin.cz/images/PDF/Vyzva_uloziste_ferove.pdf © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz