Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva ze dne 2. listopadu 2009

Sedm nových tůní pro obojživelníky v pískovnách

Ve třech jihočeských pískovnách skončily tento týden zemní práce, jejichž cílem bylo zlepšit podmínky pro chráněné druhy obojživelníků. Během zásahů bylo obnoveno či nově vytvořeno celkem sedm tůní v pískovnách u Třebče a Hluboké u Borovan na Českobudějovicku a pískovně Borkovice - Jitra na Táborsku. Všechny tři pískovny jsou významné z hlediska rozmnožování i zimování obojživelníků (podrobnější informace v příloze této tiskové zprávy).

Přestože zásahy obojživelníkům prospívají, bylo pro ně nezbytné získat výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny a splnit několik podmínek. Především musely proběhnout po období rozmnožování a před obdobím zimování obojživelníků, aby chráněné živočichy spíše nepoškodily.

"Projekty Cally v oblasti ochrany a obnovy přírodovědně cenných pískoven mají již delší tradici. Věnujeme se např. obnově hnízdních stěn pro chráněné břehule říční a dlouhodobě mapujeme přírodovědně cenné pískovny jižních Čech. Calla se také dlouhodobě zabývá prosazováním ekologické obnovy těžebních prostorů a poskytuje v této oblasti ekoporadenství," říká Jiří Řehounek, který se v Calle zabývá ochranou přírody a obnovou území po těžbě nerostných surovin.

Více informací o ochraně a obnově pískoven získají zájemci na specializovaném webu Jihočeské pískovny.

Kontakty:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla) - tel. 605 066 898, e-mail RehounekJ(zavinac)seznam.cz (informace o projektech, ekologická obnova po těžbě, ekoporadenství)

Mgr. Olga Dvořáková (Calla) - tel. 606 171 795, e-mail olga.dvorakova(zavinac)calla.cz (terénní práce na pískovnách)

Aktivity sdružení Calla na ochranu břehulí říčních podporuje EOG - Association for conservation.
eog
Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
eea-grants norway-grants.jpg pros.jpg

Příloha tiskové zprávy:
Chránění obojživelníci v lokalitách zásahů:

Pískovna Hluboká u Borovan:
čolek velký, čolek obecný, čolek horský, skokan štíhlý, skokan menší, skokan zelený, rosnička obecná, ropucha obecná, kuňka ohnivá

Pískovna Třebeč:
blatnice skvrnitá, kuňka ohnivá, ropucha obecná, ropucha zelená, zelení skokani, rosnička zelená

Pískovna Borkovice - Jitra:
čolek velký, čolek obecný, čolek horský, blatnice skvrnitá, skokan ostronosý, skokan menší, ropucha obecná

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz