Sdružení Calla
  Dnes je 17. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Nabídka našich publikací

Nabídka našich publikací

Energetika Ochrana přírody
Boletice Další publikace

Pokud budete mít zájem o některý z nabízených titulů, napište nám.

Energetika

Radioaktivní odpad: Kam s ním?

obálka

Naše jaderné elektrárny vytvoří v průběhu svého plánovaného provozu nejméně čtyři tisíce tun vyhořelého jaderného paliva. Při prodloužení provozu a stavbě nových reaktorů bude množství problematického odpadu ještě výrazně vyšší – možná deset tisíc tun, ba i více. Česká vláda prosazuje jeho definitivní pohřbení do zemských hlubin. Státní Správa úložišť radioaktivních odpadů hledá místo pro budoucí hlubinné úložiště u Pačejova v Pošumaví, pod Čeřínkem na Jihlavsku, u Budišova na Třebíčsku a nedaleko Temelína na Českobudějovicku. V čem je problém vyhořelého jaderného paliva, jaká jsou rizika hlubinného úložiště a existují vůči němu alternativy? To se dozvíte v informační skládačce, kterou vydala Calla. Stáhnete si ji ZDE.
Skládačku také najdete v papírové podobě v kanceláři Cally nebo vám ji můžeme poslat.


Perspektivy malých modulárních reaktorů v České republice

obálka

Studie profesora Stephena Thomase Greenwichské univerzity s více než pětadvacetiletou zkušeností s výzkumem v oblasti energetických politik přináší odborný pohled a soubor nejdůležitějších poznatků o malých modulárních reaktorech (Small Modular Reactors - SMR). Studii vydala pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Callou a Hnutím DUHA. Pro české čtenáře byla studie doplněna speciální kapitolou o aktuálním vývoji v České republice a konceptech modulárních reaktorů, které jsou vyvíjeny v tuzemsku.

Stáhněte si publikaci zdarma. Pokud budete mít zájem o tištěnou verzi, napište na calla@calla.cz.


Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě v roce 2022 - Stručné shrnutí

obálka

Publikace hodnotí stav a trendy jaderného průmyslu na mezinárodní úrovni. Poskytuje komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách, včetně informací o provozu, výrobě, výstavbě a vyřazování z provozu. Pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Callou a Hnutím Duha nabízí ke stažení zkrácenou verzi, která na 36 stranách přibližuje zprávu v českém jazyce. Pro stručné shrnutí zprávy autoři vybrali několik částí významných zejména v českém kontextu. Naleznete zde proto kapitoly, které se věnují Francii, Jižní Koreji a Spojeným státům. Jedná se o země, ze kterých pochází firmy přihlášené do tendru na výstavbu nového jaderného reaktoru v Dukovanech. Další z kapitol je věnována nasazení jaderných a obnovitelných zdrojů energie - nabízí srovnání nákladů, instalovaný výkon a výrobu elektřiny. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu vyzdvihuje zpráva také otázku energetické bezpečnosti, neboť jsme v této souvislosti byli poprvé v historii svědky ostřelování jaderné elektrárny a její okupaci nepřátelským vojskem. Tato část tak mapuje rizika, kterým jsou vystavena jaderná zařízení během války.Soustředí se především na nebezpečí možných velkých úniků radioaktivity do okolního prostředí z jaderných elektráren a skladů vyhořelého paliva.


Kdo chce stavět Dukovany?

obálka

Česká vláda plánuje vypsat tendr na nový atomový reaktor v Dukovanech, v němž osloví francouzskou EDF, kanadsko-americký Westinghouse a jihokorejskou KHNP. Analýza energetického experta prof. Stephena Thomase varuje, že všechny v poslední době stavěné reaktory těchto firem jsou minimálně o čtyři roky, ale také o více než deset let zpožděné. V případě, že jsou spolehlivě známy náklady (EDF a Westinghouse), stály všechny spuštěné či téměř dokončené reaktory minimálně dvojnásobek ceny předpokládané při zahájení výstavby a mnohem více než v době, kdy byly tyto projekty poprvé představeny. Firmy EDF a KHNP pak nemají žádný tlakovodní reaktor s limitem výkonu 1 200 MW, který je požadován pro Dukovany, jenž by byl někde stavěn, objednán nebo získal licenci. Analýzu profesora Stephena Thomase Kdo chce stavět Dukovany? vydala pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci se sdružením Calla a Hnutím DUHA v listopadu 2021. Můžete si ji stáhnout zde.


Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021 - Stručné shrnutí

obálka

Zpráva přináší komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách včetně informací o věku, provozu, výrobě, výstavbě, uzavírání a likvidaci reaktorů. Dokládá, že jaderný průmysl má dobu své největší slávy dávno za sebou a čeká jej postupný útlum, nikoli nová role při náhradě fosilních paliv kvůli ochraně klimatu. Hlavními autory zprávy, jejíž úplný anglický originál najdete na www.worldnuclearreport.org jsou Mycle Schneider a Antony Froggatt. Stručné shrnutí zprávy v češtině společně v říjnu 2021 vydaly pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí a Hnutí DUHA. Stahujte zde.


Zpráva o jaderném odpadu ve světě: zaměřeno na Evropu

obálka

Zpráva o jaderném odpadu ve světě je dokladem toho, jak vlády po celém světě dlouhá desetiletí usilují o vytvoření a realizaci komplexních strategií nakládání s jaderným odpadem. Velká část tohoto úkolu připadne budoucím generacím. Zpráva je společným projektem skupiny expertů a expertek z různých zemí, kteří chtějí upozorňovat na radioaktivní odpad coby podstatnou a rostoucí výzvu, jež dosud nemá žádné dlouhodobé řešení. Projekt iniciovala Rebecca Harms a původní osnovu vytvořili Wolfgang Neumann, Mycle Schneider a Gordon MacKerron. Kapitolu věnovanou České republice napsal Edvard Sequens z Cally. Vyšlo v listopadu 2019. Zpráva je on-line na www.worldnuclearwastereport.org. Plná zpráva ke stažení v češtině a v angličtině. Shrnutí v češtině Vám můžeme v případě zájmu poslat i vytištěné, pište na: calla(zavinac)calla.cz.


Ruský program vývozu jaderných technologií

obálka

Vzhledem ke slabé kondici ruské ekonomiky si lze jen těžko představit, že by Rusko v nejbližším desetiletí zvládlo financovat výstavbu 35 v zahraničí rozjednaných jaderných reaktorů. Lze však očekávat, že bude upřednostňovat zakázky s nízkým obchodním rizikem (Finsko) anebo takové, které zajistí posílení jeho politického vlivu (jako v zemích střední a východní Evropy). To jsou jedny ze zjištění emeritního profesora Stephena Thomase (University of Greenwich, Velká Británie) ve studii, jejíž český vydaly Calla a pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung v říjnu 2018. Najdete v ní aktuální přehled ruských jaderných projektů se zaměřením na ty zahraniční.

Ke stažení v pdf. Tištěnou verzi si můžete objednat mailem: calla(zavinac)calla.cz.


Slabiny uchazečů o výstavbu nových reaktorů v ČR

obálka

Aliance pro energetickou soběstačnost, Calla a pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung vydaly analýzu emeritního profesora Stephena Thomase (University of Greenwich, Velká Británie), která přináší unikátní přehled stavu aktuálně rozestavěných jaderných elektráren po světě. Publikace se zaměřuje především na technologie, které mohou být ve hře pro uvažovanou výstavbu nových jaderných reaktorů v České republice. Srovnáním situace na reaktorových staveništích profesor Thomas dochází k závěru, že naprostou většinu projektů v Evropě, USA, Číně nebo Rusku provází zásadní zpoždění, technologické problémy a růst konečné ceny.

Ke stažení v pdf. Tištěnou verzi ve formátu 20 stran A4 si můžete objednat mailem: calla(zavinac)calla.cz.


Dopady těžby a zpracování uranu na lidské zdraví

Těžba uranu

Těžba a zpracování uranu může představovat nebezpečí pro zdraví lidí a životní prostředí. Největšímu riziku jsou logicky vystaveni lidé, kteří se bezprostředně na těžbě uranu podílejí. Konečně 78 % nádorových onemocnění uznaných v České republice od roku 1991 jako nemoci z povolání, jde na vrub práci v radioaktivním prostředí, 77 % takto postižených osob pracovalo v uranovém průmyslu. Nicméně rizikům mohou být vystaveni i lidé žijící v okolí uranových zařízení. Podrobnosti přibližuje MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví v informačním listu vydaném Callou. Vychází jako varování v době, kdy jsou činěny kroky směřující k otevření nového uranového dolu u Brzkova.

Ke stažení v pdf. Tištěné verze ve formátu 4 stran A4 si můžete objednat mailem: calla(zavinac)calla.cz.


Radioaktivní odpady za našimi humny?

Drahé jaderné plány

Možný rozsah a dopady uvažovaného konečného hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů na třech místech v Kraji Vysočina, které si vybrala státní Správa úložišť vyhořelého jaderného paliva, představujeme místním obyvatelům na informačních letácích pod shrnujícím názvem "Radioaktivní odpady za našimi humny?".

Letáky vyšly v červenci 2015 díky projektu Cally "Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště", který byl je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Můžete si objednat tištěné verze anebo si letáky stáhněte v pdf:
lokalita Horka, lokalita Hrádek a lokalita Kraví hora.


Atom není řešení: Jaderná energetika může zablokovat účinná řešení na ochranu klimatu

Chytrá energie

Vydalo Hnutí DUHA ve spolupráci s Callou v prosinci 2011 díky podpoře Grassroots Foundation.
Autoři textu: Martin Sedlák a Edvard Sequens

Informační list přináší odpovědi na úvahy, zda jaderná energetika může být tím správným nástrojem pro předcházení globálním klimatickým změnám.

Tiskovinu si můžete stáhnout (PDF 452 kB), v papírové podobě již byla rozebrána.


Jaderná energetika: jen problémy a žádné řešení

Chytrá energie

Vydala Calla v prosinci 2010. Autor textu: Edvard Sequens

Informační brožura formátu A4, která se dívá kriticky na možnosti jaderné energetiky zajistit naše energetické potřeby, posílit energetickou bezpečnost nebo předejít problému globální změny klimatu. Vyvrací hlavní argumenty propagátorů stavby atomových reaktorů o čistotě, bezpečnosti nebo ekonomické výhodnosti těchto zdrojů.

Publikaci si můžete stáhnout (PDF 2,9 MB) nebo Vám ji můžeme poslat poštou.


Výroba energie a její dopady na životní prostředí

Chytrá energie

Autor: Hana Gabrielová
Formát: 24 stran formátu A4 + desky
Vydala Calla v červnu 2010 díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

Soubor informačních listů které se věnují jednotlivým oblastem výroby energie a souvisejícím vlivům na životní prostředí. Součástí listů jsou dokumentující obrázky a otázky vztahující se k daným kapitolám.

Tištěná podoba souboru je bohužel rozebrána. Můžete si jej ale stáhnout zde (PDF 16,7 MB).


Chytrá energie - studie

Chytrá energie - studie

Autoři: Karel Polanecký, Martin Mikeska, Martin Sedlák a Vojtěch Kotecký (Hnutí DUHA), Edvard Sequens (Calla), Klára Sutlovičová, Jiří Jeřábek (Centrum pro dopravu a energetiku, Jan Hollan (Ekologický institut Veronica)

Vydalo Hnutí DUHA se sdružením Calla, Greenpeace ČR, Centrem pro dopravu a energetiku a Ekologickým institutem Veronica v dubnu 2010.

Konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky - a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii.

Brožuru Vám pošleme poštou nebo si ji včetně podkladových studií můžete stáhnout na www.chytraenergie.info.


Chytrá energie - skládačka

Chytrá energie - skládačka

Skládací letáček shrnující podstatné informace ze studie Chytrá energie v graficky zajímavém provedení - přehledně, stručně, jasně.

Vydalo Centrum pro dopravu a energetiku ve spolupráci se sdružením Calla, Hnutím DUHA, Greenpeace ČR a Ekologickým institutem Veronica v lednu 2011.

Skládačku Vám již zaslat nemůžeme, ale stáhněte si ji zde (PDF 1,23 MB).


Čisté teplo

ciste teplo náhled

Autor: Karel Polanecký, Jan Rovenský, Edvard Sequens, Martin Sedlák a Vojtěch Kotecký. 
Vydalo  Hnutí DUHA se sdružením Calla, Greenpeace ČR a Centrem pro dopravu a energetiku v listopadu 2009.

Návrh, jak Státní energetická koncepce může (a měla by) zajistit vytápění českých domů a přitom srazit spotřebu uhlí i plynu - a snížit tak dovoz z Ruska, exhalace skleníkových plynů, rodinné účty za energii
i devastaci země.

Publikace již není v tištěné podobě. Můžete si ji ale stáhnout zde (PDF 1,39 MB)


Výstava fotografií - Václav Vašků: TVÁŘE URANU - skládací leták

leták náhled

Autor: Hana Gabrielová
Vydala Calla v srpnu 2009.

Informační skládačka k fotografické výstavě Václava Vašků o dopadech těžby uranu a jejím vlivu na životní prostředí a krajinu. Za podporu při vydání skládačky děkujeme Nadaci partnerství.

K dispozici ke stažení zde (PDF 4,96 MB) nebo Vám ji pošleme za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč.


Informační listy "Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí"

Infolisty náhled

Autor: Edvard Sequens
Formát: 3 x 4 strany formátu A4
Vydala Calla v červnu 2009 díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

Tři informační listy věnované radám, jak minimalizovat potenciální konflikty investorů a provozovatelů bioplynových stanic a malých vodních i větrných elektráren s ochranou přírody a krajiny.

Listy již nejsou v tištěné podobě. Můžete si je ale stáhnout zde:
Bioplynové stanice a životní prostředí (PDF)
Malé vodní elektrárny a životní prostředí (PDF)
Větrné elektrárny a životní prostředí (PDF)


URAN - bude se u nás znovu těžit?

URAN - bude se u nás znovu těžit?

Autoři: Michal Bernard, Hana Gabrielová, Jaroslav Klusák, Karel Polanecký, Dalibor Stráský, Václav Vašků
Vydala Calla, květen 2008.

Ojedinělá brožura formátu A5 s barevnými fotografiemi fotografa Václava Vašků o historii, enviromentálních dopadech i současné situaci těžby uranu v České republice. Právnická část spolu s přehledem doporučené literatury a kontakty je určena obyvatelům lokalit ohrožených těžbou uranu. Za podporu vydání brožurky děkujeme Nadaci Partnerství

Brožuru již nemáme v tištěné podobě, ale můžete si ji stáhnout v pdf zde.


Čisté teplo: příležitost leží ladem

studie Čisté teplo: příležitost leží ladem

Zpracoval Jan Motlík a kol. z Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie.
Vydaly Calla a Hnutí DUHA, duben 2008.

Výsledky studie potenciálu výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie prokazující velmi dobré podmínky v České republice. Analyzuje jednotlivé zdroje, jako je sluneční záření, biomasa a geotermální energie. Vyšla díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

Tištěná forma publikace je rozebrána, pouze ke stažení zde (PDF 1,2 MB)


Nepotravinářské využití zemědělské půdy

infolist, Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Autorka: Hana Gabrielová
Formát: barevný infolist o osmi stranách A4
Vydala Calla, prosinec 2007.

Význam zemědělské produkce k nepotravinářským účelům. Infolist shrnuje význam pěstování energetických plodin a poskytuje přehled o jednotlivých rostlinách, možnostech zpracování a využití včetně kontaktů na poradenství v této oblasti. K dispozici je tato brožurka online zde na našem webu, nebo si ji můžete stáhnout (PDF, 323 kB).poskytuje přehled o jednotlivých rostlinách, možnostech zpracování a využití včetně kontaktů na poradenství v této oblasti. Vyšla díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

Infolist je v tištěné podobě rozebrán, stáhněte si jej zde (PDF 547 kB)


Ochrana přírody

Stromy a hmyz - Praktický rádce pro ochranu hmyzu vázaného na staré stromy ve správních řízeních

Stromy a hmyz

Autoři: Jiří Řehounek, Pavla Matějková, Zdeněk Kletečka, Milan Boukal, Lukáš Čížek, Jakub Horák, Michal Perlík & Martin Škorpík

Editor: Jiří Řehounek

Vydala Calla, říjen 2022

Barevná publikace o ochraně ohroženého hmyzu vázaného na staré stromy a mrtvé dřevo v nelesní zeleni. Zájemci v ní najdou informace o chráněných a ohrožených druzích hmyzu vázaných na staré stromy, včetně řady fotografií. Další kapitoly se zaměřují na právní zakotvení ochrany stromů a hmyzu, možné alternativy k úplnému kácení stromů, rozpoznávání biologicky cenných stromů nebo náhradní výsadbu a vytváření náhradních stanovišť pro ohrožené druhy hmyzu.

Publikaci si můžete stáhnout nebo ji dostanete zdarma v naší kanceláři.


Květnaté pásy ve městech

Květnaté pásy

Autoři: Jiří Řehounek & Klára Řehounková

Vydala Calla, říjen 2020

Barevná skládačka o tzv. květnatých pásech ve městech. Jak je zakládat a jak o ně pečovat. Skládačka obsahuje několik fotografií z květnatých pásů v Českých Budějovicích.

Publikaci si můžete stáhnout nebo ji dostanete zdarma v naší kanceláři.


Ochrana motýlů v zahradě, ve městě a v krajině

Ochrana motýlů

Editoři: Jiří Řehounek & Zdeněk Hanč
Autoři: Jiří Řehounek, Zdeněk Hanč, Jana Lipárová, Klára Řehounková, Jiří Rom & Miloslav Jirků

Vydala Calla, prosinec 2019

Barevná publikace o ochraně motýlů, zejména v zahradách a ve městech. Čtenáře seznámí s příčinami ohrožení motýlů a možnostmi, jak jim pomoci v městském prostředí, na soukromé zahradě nebo i na balkóně. Božura je doplněna více než padesátkou barevných fotografií, které dokumentují nejen motýly typické pro různá stanoviště, ale i ukázkové příklady opatření pro jejich ochranu.

Publikaci si můžete stáhnout nebo ji dostanete zdarma v naší kanceláři.


Břehule - mizející druh jihočeské krajiny

Břehule

Autoři: Petr Heneberg, Olga Dvořáková & Jiří Řehounek
Vydala Calla, září 2019

Barevná skládačka o vývoji populace břehulí v Jihočeském kraji v posledních dvaceti letech a příčinách ohrožení tohoto ptačího druhu.

Publikaci si můžete stáhnout nebo ji dostanete zdarma v naší kanceláři.


Objevte svou pískovnu

Objevte svou pískovnu

Autor: Jiří Řehounek
Vydala Calla, červenec 2018

Skládačka o přírodních zajímavostech v jihočeských pískovnách a významu těchto míst pro ochranu přírody. Obsahuje 26 fotografií zobrazujících typická stanoviště, rostliny a živočichy obývající písčiny a mokřady v pískovnách.

Publikaci si můžete stáhnout zde (PDF 12,8 MB), tištěná verze je k dispozici v kanceláři Cally a také ve schránkách na informačních tabulích u vybraných pískoven v jižních Čechách.


Ekologická obnova území narušených těžbou surovin a průmyslovými deponiemi - 2. vydání

Ekologická obnova území

Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková, Robert Tropek & Karel Prach
Vydala Calla, listopad 2015

Druhé, výrazně přepracované a doplněné vydání unikátní publikace, která představuje poznatky českých odborníků v oboru ekologie obnovy. Na textech kapitol se podílelo celkem 43 vědců i praktiků, dalších 50 kolegů poskytlo pro vydání data, konzultace a fotografie. Hlavní kapitoly představují postupně obnovu výsypek, kamenolomů, pískoven, těžeben jílů, těžených rašelinišť a odkališť. Další kapitoly informují o ekologii obnovy jako vědním oboru, ekologické obnově v ČR, místech bývalé těžby jako objektech ochrany přírody a zásadách ekologické obnovy po těžbě.

Publikaci si můžete stáhnout zde (PDF 9,18 MB).


Pískovny za humny

Pískovny

Autoři: Klára Řehounková, Jiří Řehounek, Josef Janošťák
Vydala Calla, říjen 2007

Šanon plný informací o pískovnách a jejich využití v ekologické výchově. Těžba písku, obnova území po těžbě, organismy vázané na aktivní i opuštěné pískovny, aktivity a hry o pískovnách a v pískovnách, zajímavé pískovny jižních Čech. Obsahuje 76 originálních ilustrací Lenky Pužmanové, 148 fotografií a 13 leteckých snímků.

Publikace je beznadějně rozebrána. Náhled v pdf je k dispozici zde. Vážným zájemcům můžeme zaslat publikaci v tiskové kvalitě k vytištění.


Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management

Sborník

Editoři: Robert Tropek, Jiří Řehounek
Vydal Entomologický ústav AV ČR a Calla, leden 2012

Kniha přináší poprvé v České republice ucelené informace o významu postindustriálních stanovišť (těžební prostory, průmyslové deponie, dopravní náspy a zářezy) pro ochranu bezobratlých živočichů. Kromě obecných kapitol v úvodu a závěru knihy je její hlavní část věnována kapitolám představujícím důležité skupiny bezobratlých vázaných na tato stanoviště, konkrétně denním motýlům, žahadlovým blanokřídlým, suchozemským a vodním broukům, rovnokřídlým, vážkám, suchozemským plžům, vodním měkkýšům a pavoukům.

Publikaci si můžete stáhnout zde, nebo je vážným zájemcům zdarma k dispozici v kanceláři Cally.


Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech republic

Sborník

Editoři: Klára Řehounková, Jiří Řehounek, Karel Prach
Vydala Jihočeská univerzita ve spolupráci s Callou, prosinec 2011

Překlad podstatné části sborníku "Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi", který vydala Calla v roce 2010. Publikace je doplněna také kapitolou o německých zkušenostech s ekologickou obnovou.

Pro vážné zájemce je k dispozici v kanceláři Cally zdarma nebo ke stažení zde.


Vytvořte si zahradní broukoviště

ekob

Autor: Jiří Řehounek.
Spolupráce na textu: Jakub Horák, Milan Boukal, Lukáš Čížek.
Vydala Calla 2011.

Barevná skládačka A4 složená na třetiny seznámí zájemce s poměrně novou formou ochrany hmyzu vázaného na staré stromy a mrtvé dřevo. Vedle několika fotografií broukovišť najdete uvnitř také informace o jejich vytváření, výhodách a nevýhodách.
Skládačku si lze stáhnout zde, nebo je v tištěné verzi zdarma k dispozici v kanceláři Cally.

 


Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi

ekob

Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková, Karel Prach
Vydala Calla, duben 2010

Unikátní sborník představuje současné poznatky z oboru ekologie obnovy území po těžbě nerostných surovin a průmyslových deponií. Na jeho vytvoření se podílely desítky osborníků z celé ČR. Hlavní kapitoly představují postupně obnovu výsypek, kamenolomů, pískoven, těžeben jílů, těžených rašelinišť a odkališť. Další kapitoly informují o ekologii obnovy jako vědním oboru, současném stavu ekologické obnovy v ČR, zvláště chráněných územích vzniklých v těžebních prostorech a zásadách ekologické obnovy po těžbě.

Publikaci si můžete stáhnout zde, tištěná verze je již rozebrána.

 


Chaos, mozaika a trocha nepořádku... aneb pohled na péči o krajinu

Autoři: Jakub Horák, Lenka Šafářová, Jiří Řehounek, Milan Boukal, Miroslav Svoboda Vydala Calla a Lesák, České Budějovice, únor 2010

Barevná brožura představuje hlavní typy ekosystémů, které se u nás vyskytují, a věnuje se možnostem ochrany biodiverzity prostřednictvím zachování mozaiky různorodých stanovišť v krajině. Brožura je určena především široké veřejnosti a jejím cílem je mimo jiné i bourání některých zažitých mýtů v ochraně přírody.

Publikaci si můžete stáhnout zde, tištěná verze je již rozebrána.

 


Břehule říční v jižních Čechách - rozšíření, ohrožení a ochrana

Autoři: Petr Heneberg, Olga Dvořáková, Jiří Řehounek
Vydala Calla, České Budějovice, listopad 2009.

Barevná skládačka formátu A4 složeného na A5 informuje o jihočeské populaci břehule říční. Obsahuje mimo jiné základní údaje z analýzy populace břehulí v Jihočeském kraji z roku 2009.
Publikaci si můžete stáhnout, nebo ji dostanete zdarma v naší kanceláři.

 


České Budějovice - moje město - moje příroda

brožura České Budějovice - moje město - moje příroda

Autorka textu i ilustrací: Pavla Matějková
Vydala Calla, srpen 2008.

Zábavně-naučná brožura s environmentální tématikou pro děti 1. - 3. ročníků základních škol v Českých Budějovicích má za cíl přiblížit jim přírodu Českých Budějovic a okolí, vzbudit v nich zájem o ochranu životního prostředí a podpořit jejich pocit sounáležitosti s místem, kde žijí. Publikace informuje školáčky o zajímavých místech v Českých Budějovicích jako jsou například Vrbenské rybníky nebo Stromovka, seznamuje je s typickým ptačími obyvateli města, vysvětluje význam stromů a formou doplňovaček například učí děti správnému třídění odpadů.

Publikace byla podpořena městem České Budějovice.

Publikaci si můžete stáhnout zde, tištěná verze je již rozebrána.


Břehule říční - praktické a právní aspekty ochrany v ČR

brožura o Břehuli říční v ČR

Autor: Petr Heneberg a Michal Bernard
Vydala Calla, 2. doplněné vydání, říjen 2008.

Ojedinělou brožuru formátu A5 s barevnými fotografiemi sestavil dlouholetý spolupracovník sdružení Calla Petr Heneberg na základě svých bohatých zkušeností s ochranou břehule říční. Právní kapitolu připojil Michal Bernard.
Brožura se zabývá nejen právními aspekty ochrany tohoto druhu, který dosud nenalezl místo na seznamu "ptáka roku" České společnosti ornitologické, ale popisuje rovněž management dobývacích prostorů představující nejvhodnější biotopy pro tento druh.

Publikace je zde ke stažení (PDF 990 kB), tištěná verze je již zcela rozebrána.
První vydání publikace z května 2007 je pak ke stažení zde (PDF 461 kB)


Stromy v krajině a ve městě

brožura Stromy v krajině a městě

Autoři textu: Martin Hyťha, Pavel Koubek, Petr Kunce, Tomáš Mařík, Vladimír Molek, Jiří Řehounek, Vojtěch Storm
Vydala Calla, květen 2007.

Ojedinělá brožura formátu A5 s barevnými fotografiemi tištěná na recyklovaném papíře přináší nejen metodický návod pro ochranu stromů rostoucích mimo les, ale zabývá se ochranou bezobratlých i obratlovců ve vazbě na biotopy dřevin. Na příkladu Českých Budějovic dokumentuje význam alejí v městské zeleni a v krajině. Brožuru vydalo společně sdružení Calla a Děti Země a obsahuje pro občanská sdružení řadu vzorů podání.

Tištěná brožura je rozebrána, pouze zde ke stažení (PDF 2,23 MB).

.

Pískovny v krajině

Autoři: Klára Řehounková, Jiří Řehounek, Petr Heneberg a Michal Bernard
Formát: barevná skládačka, formát A3 složený na A5
Vydala Calla, 2. vydání, prosinec 2008.

Celobarevný materiál s mnoha fotografiemi představuje pískovny jako náhradní stanoviště mnoha rostlin a živočichů, především druhů žijících v mokřadech a písčinách. Hlavní část skládačky se slovem i obrazem věnuje vývoji vegetace v opuštěných pískovnách, kterým vede k lesům, suchým trávníkům, nebo mokřadům. Pro názornost je připojen také text o technických rekultivacích, které zatím v ČR převažují, ale rozhodně nejsou nejlepším řešením. Na závěr je připojen stručný výčet právních náležitostí, které musejí těžaři získat pro zahájení i ukončení těžby.

Vnější část skládačky stahujte zde (PDF 549 kB) a Vnitřní část zde (PDF 697 kB)
Nebo je zdarma k dispozici v naší kanceláři.


Plakát "Poznej a chraň Novohradské hory"

Vydala Calla, České Budějovice, listopad 2006.

Přetrvávající zájem a úsilí o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Novohradské hory potvrzuje Calla vydáním barevného plakátu formátu A2 "Poznej a chraň Novohradské hory".

Plakát je k dispozici zdarma v kanceláři sdružení nebo ke stažení zde (PDF 366 kB).


Boletice

Špičák

skládačka Špičák

Autor textu: doc.RNDr. Vít Grulich,CSc
Vydala Calla, květen 2009.

Barevná skládačka přibližuje přírodní cennosti, historii i nezastupitelný význam masivu Špičák, zejména v souvislosti s orkánem Kyrill, který znamenal zkázu lesních porostů na sousedním Knížecím stolci.

Skládačka je ke stažení zde (PDF 4,9 MB) nebo zdarma k dispozici v kanceláři sdružení Calla.


Mokřady Boletic

mokřady boletic

Autor textu: doc.RNDr. Vít Grulich,CSc
Vydala Calla, listopad 2007.

V barevném letáku jsou v textu docenta Víta Grulicha popsány reprezentativní mokřadní biotopy doplněné řadou barevných fotografií. Stejně jako bezlesí a lesy Boletic, jsou mokřady ohroženy plánovaným projektem střediska zimních sportů. Leták je zdarma k dispozici v kanceláři sdružení Calla.

Skládačka je zde ke stažení (PDF 1,45 MB) nebo zdarma k dispozici v naší kanceláři.


Bezlesí Boletic

bezlesí boletic

Vydala Calla a Česká společnost ornitologická, dotisk říjen 2007.

Kromě zajímavých informací a řady fotografií obsahuje tato skládačka orientační mapku turistických a cyklistických tras ve vojenském újezdu Boletice, které budou přístupné veřejnosti ve zvláštním režimu od letošního července. Více informací o Boleticích zde.

Tištěná forma brožury je rozebrána, pouze zde ke stažení (PDF 3,6 MB).


Lesy Boletic

skládačka Lesy Boletic

Autoři textů: Klára Řehounková, Jiří Řehounek, Vít Grulich, Alena Vydrová
Vydala Calla, únor 2007.

Druhá z řady tématických skládaček přibližující typy lesů VÚ Boletice
(ty další tématicky příbuzné publikace najdete zde níže na stránce).
Kromě řady fotografii obsahuje mapku jádrových zón v lesních porostech reprezentujících z hlediska ochrany přírody nejcennější lesní lokality.

Skládačka je zde ke stažení (PDF 602 kB) nebo zdarma k dispozici v naší kanceláři.


Příroda Boletic

Příroda Boletic obálka

Vydala Calla a Česká společnost ornitologická, leden 2006.

Boletice, významné ptačí území roku 2006 a Ptačí oblast soustavy Natura 2000. Tato brožura seznámí čtenáře na 20 stranách s přírodními poměry, historií, biotopy, způsobem ochrany a výzkumu v Boleticích. Dozvíte se ale také o konkrétních druzích boletické chráněné fauny a flóry. Nechybí také konkrétní fotky. Více informací o Boleticích zde.

Tištěná brožura je rozebrána, pouze zde ke stažení (PDF 3 MB).


Další publikace

A po nás planina

A po nás planina obálka

Autor: Antonín Pelíšek
Vydalo nakladatelství PENI, 2006; na vydání se podílely Jihočeské matky, V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín a Nadace Partnerství Brno.

Kniha je napsaná podle vyprávění kronikáře Františka Vrzáka, který pochází z dnes již neexistující osady Podhájí. Mapuje jeho život a zároveň  osudy vesnic, které musely ustoupit výstavbě jaderné elektrárny Temelín. Čtenáři se dozvědí, jak v dnes již zapomenutých obcích probíhala pozemková reforma, okupace, zřizování jednotných zemědělských družstev, normalizace a vystěhování lidí i likvidace vesnic v osmdesátých a devadesátých letech 20. století.

Cena 150,- Kč při koupi v kanceláři Cally, poštou přičteme poštovné a balné ve výši 20 Kč.


Atomový stát

Atomový stát obálka

Autor: Robert Jungk
Vydaly Děti Země v r. 1994, 202 stran.

"V okamžiku, kdy technický pokrok umožnil využívat jaderné štěpení, byl učiněn skok do zcela nových rozměrů násilí...", tak začíná kniha, kterou rakouský autor napsal ve strachu z hrozící ztráty svobody a lidskosti. Hlavním tématem je deformace člověka omezováním jeho osobní svobody represemi a strachem, které jsou vyvolané jak "mírovým", tak i vojenským atomovým průmyslem.

Publikace je zdarma, ale při zaslání poštou Vám přičteme poštovné a balné ve výši 30 Kč.


Žádná jaderná elektrárna v Zwentendorfu!

Žádná jaderná elektrárna v Zwentendorfu! obálka

Překlad z německého originálu Kein Kernkraftwerk in Zwentendorf vydal spolek Sonne und Freiheit, www.slunceasvoboda.eu.

Kdo by chtěl v České republice pochopit, proč je v Rakousku atomová energie stále jednoznačně odmítána, má jen málo možností, jak přijít této záhadě na kloub. Kniha umožňuje zájemcům seznámit se s debatou vedenou po tzv. zwentendorfském referendu konaném 5. listopadu 1978. Nabízí české veřejnosti hluboký pohled do rakouské duše a umožňuje ji rozumět alespoň těm, kteří to chtějí. Nejde ani tak o jaderné elektrárny, jako spíše o demokracii a otázku, zda má veřejnost vůbec právo do toho mluvit. Kniha vyšla v omezeném číslovaném nákladu jako pracovní verze. Je možno si ji opatřit nebo dlouhodobě zapůjčit na vyžádání u Edvarda Sequense (edvard.sequens@calla.cz) nebo Bernharda Riepla (b.riepl@eduhi.at).

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz