Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Společná tisková zpráva Cally, Hnutí DUHA,  Centrum pro dopravu a energetiku ze dne 13. října 2009

Představí ministerstvo moderní energetickou koncepci či cestu o století zpět?

Návrh nové energetické koncepce státu dnes představí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hnutí DUHA, Centrum pro dopravu a energetiku i sdružení Calla očekávají, že hlavním motivem koncepce bude snižování emisí a vyšší energetická efektivita. Ne přežité vize plánovačů z minulého století.

Moderní energetika by měla splňovat několik základních předpokladů: nízké emise škodlivin, nezávislost na dovozu energetických surovin, možnost konkurenceschopné výroby podniků a nízké účty za energie pro rodiny.

Nová koncepce proto musí už pro nejbližší období počítat s razantním omezením emisí. Podle vědeckých doporučení musejí velcí znečišťovatelé jako Česká republika omezit emise minimálně o 80 % do roku 2050. [1]

Možností, ze kterých může ministerstvo i vláda vybírat, je mnoho. Patří mezi ně i tyto:

  • Se současnými technologiemi, hlavně zateplováním budov, lze snížit energetickou náročnost českých domů – a tedy exhalace oxidu uhličitého i účty za vytápění – asi o 60 %. Hovoříme o bezmála šestinásobku energie, kterou by dodávalo rozšíření kontroverzních uhelných dolů na Mostecku.

  • Zelené zdroje energie pro výrobu tepla jako jsou solární kolektory, kotle na biomasu nebo účinná tepelná čerpadla mohou každoročně zajistit přibližně 170 miliónů gigajoulů.

  • Pokud sečteme možnosti snižování energetické náročnosti v domech (oněch 60 %, tedy 175 milionů gigajoulů) a zelených, obnovitelných zdrojů tepla (asi 171 milionů gigajoulů), lze kompletně nahradit současnou spotřebu tepla. Pokud využijeme příležitosti, které máme, k vytápění nepotřebujeme vůbec žádný dovážený plyn ani špinavé uhlí.

  • Už současné efektivní technologie mohou snížit energetickou náročnost českého průmyslu o 23 %. Číslo odpovídá dvěma atomovým elektrárnám v Dukovanech.

  • Česká republika může z obnovitelných zdrojů energie získávat cca 50 TWh elektřiny v roce 2050. [2]

Ekologické organizace žádají, aby:

  • byla nová energetická koncepce ve shodě s Politikou ochrany klimatu, strategickým materiálem, který na jaře představilo Ministerstvo životního prostředí.

  • koncepce řešila především klíčový problém jaderného odvětví – likvidaci radioaktivního odpadu. Stavět nové nukleární zdroje bez znalosti konkrétního postupu nakládání s vyhořelým palivem považují všechny tři organizace za krajně nezodpovědné.

  • Česko bylo energeticky bezpečné. Klíčovou otázkou je proto hrozba rostoucí závislosti na Rusku. Jde zejména o dovoz zemního plynu pro teplárenství, v oblasti elektroenergetiky pak dodávky jaderného paliva či dokonce celých technologií pro nové atomové elektrárny.

Návrh energetické koncepce projde v příštích měsících veřejným posouzením dopadů na životní prostředí. Ekologické organizace jsou připraveny materiál podrobně komentovat a navrhovat jeho úpravy.

Martin Sedlák z Hnutí DUHA řekl:

Česká republika potřebuje energetickou koncepci pro jednadvacáté století. Leitmotivem nové koncepce by měla být vyšší energetická efektivita, úspory a rozvoj čistých lokálních zdrojů energie. Zabijeme tím několik much jednou ranou: na rozdíl od jaderných či uhelných mastodontů vylepšíme konkurenceschopnost domácího průmyslu, přineseme desetitisíce nových pracovních míst, snížíme účty rodinám, omezíme závislost na ruském plynu a ropě a srazíme český příspěvek ke globálnímu oteplování.“

Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku řekl:

Dokument musí zohledňovat krátkodobé i dlouhodobé cíle a závazky, které máme v oblasti ochrany klimatu v rámci EU. V opačném případě by měla kalkulovat i s postihy, které nám za jejich neplnění hrozí.“

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl:

Naše energetika potřebuje hlubokou transformaci, aby byla moderní, čistá a bezpečná. Obávám se však, že plánovači ministerstva průmyslu ve vleku ČEZu nás budou chtít poslat zpátky do století minulého – k uhelným velkolomům, dýmajícím komínům, chemické těžbě uranu a dalším reaktorům rozesetých po zemi české.“

Kontakty:

Martin Sedlák, Hnutí DUHA, telefon 737 128 471, e-mail: martin.sedlak(zavinac)hnutiduha.cz

Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku, telefon 775 692 169, e-mail jiri.jerabek(zavinac)ecn.cz

Edvard Sequens, sdružení Calla, telefon 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Poznámky:

[1] Vychází ze závěrů Rady ministrů životního prostředí ze dne 3. 3. 2009, odst. 9., ke stažení na http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/09/st07/st07128.cs09.pdf

[2] Zpráva tzv. Pačesovy komise

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz