Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva ze dne 21. října 2009

Výstavba U Špačků - občanská sdružení oslovila zastupitele

Minulý týden byla vydána změna územního plánu ve využití území v lokalitě U Špačků na jižním okraji Budějovic, a to z území nezastavitelného na zastavitelnou plochu převážně rodinného bydlení. Zcela je přitom opomíjena skutečnost, že území se nachází v záplavové zóně. Českobudějovická občanská sdružení proto zastupitele města upozornila na některé skutečnosti otevřeným dopisem.

Předmětná lokalita U Špačků byla donedávna ornou půdou. Pole bylo sice v nedávné době zčásti zastavěno rodinnými domy, ovšem pouze do úrovně, která nezasahovala směrem k nivě Malše. Nyní zastupitelstvo prosazuje zastavět pole celé. Ovšem to by znamenalo riziko zhoršení průběhu případné povodně, jelikož území je zahrnuto do zóny pro pasivní rozliv povodně. Zatímco nyní by se potenciální povodeň rozlila bez dalších negativních dopadů na pole, pokud by zde byla zástavba a s ní i nutná protipovodňová hráz, znamenalo by to jednoznančně zhoršení průběhu povodně směrem k centru města.

Navíc město získalo v roce 2002 státní dotaci z Programu podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi, díky níž byla přijata obecně závazná vyhláška města č. 13/2005, kterou se do územního plánu včlenily úpravy vodohospodářských poměrů s přihlédnutím k důsledkům povodní ze srpna 2002. Tato vyhláška kromě dalšího stanoví, že v území pasívního rozlivu Q100 je zakázáno realizovat terénní úpravy, které mohou způsobit vzdutí vybřežené vody při povodni. Už z tohoto důvodu je změna územního plánu očividně kontraproduktivní.

Proto českobudějovická sdružení Calla, Malše, Jihočeské matky a Hnutí Duha oslovily tento týden zastupitele města otevřeným dopisem, ve kterém upozornily na rozpory předmětného návrhu z veřejným zájmem i právními předpisy.

Další informace mohou poskytnout:

Mgr. Pavla Matějková, tel.: 387 311 381, e-mail pavla.matejkova(zavinac)calla.cz

Přílohy:
Otevřený dopis zastupitelům (doc)
Foto

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadací VIA.

eea norway grant pros via
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz