Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva ze dne 30. října 2009

Calla pokračuje v kampani za záchranu Boletic

Díky grantu Nadace rozvoje občanské společnosti Calla pokračuje v kampani pro záchranu Boletic, které se dlouhodobě věnuje. V rámci projektu bude zpracována Sociologická studie Boletic a okolí, která by měla přinést objektivní analýzu sociálních dat této oblasti. Ta doposud mezi podklady pro rozhodování o budoucnosti Boletic chyběla.

Calla se v předchozích letech intenzivně věnovala kampani za zachování mimořádně cenného území vojenského výcvikového prostoru Boletice, jíž hrozilo již několik investičních záměrů, které by znamenaly pro tamní přírodu zcela nevratný zásah. Byl jím nejprve projekt na rozsáhlé lyžařské centrum Chlum, kterému se podařilo zabránit a následně obdoba záměru na Špičáku, který v současné době rovněž není aktuální, ovšem jednoznačně od něj Jihočeským krajem odstoupeno nebylo. Nadále také trvá zájem o vynětí části území pod civilní správu, nově přibyly spekulace o možném úložišti radioaktivního odpadu.

Ve věci budoucnosti Boletic proto bude Calla nadále jednat s představiteli Jihočeského kraje a hledat řešení problematických otázek využití této unikátní oblasti. Prozatím proběhla schůzka s jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou, který přislíbil možnost diskuze.

Calla usiluje především o to, aby jedinečná příroda Boletic zůstala zachována bez zásahů jako je urbanizace a ukončení vojenské činnosti, neboť paradoxně právě aktivní vojenský výcvik je pro toto chráněné území zároveň nenahraditelnou formou managementu ochrany. Například charakteristické oblasti tzv. bezlesí by bez vojenské těžké techniky postupně ztratily svůj charakter, čímž by se zničilo mnoho biotopů cenných organismů na tyto plochy vázané. Suplování vojenské činnosti jinými formami managementu by znamenalo vysokou finanční zátěž, navíc s nejednoznačným efektem.

Prozatím byly zpracovány dvě studie využití VVP Boletice, ovšem hlubší rozbor souvislostí ve vztahu k dotčeným obcím nikoliv. Proto se Calla rozhodla zadat zpracování sociálních otázek dopadu změn ve využití území na samotné obyvatele okolních sídel. Sociologická studie by měla být dokončena v květnu příštího roku, kdy bude představena veřejnosti a předána Jihočeskému kraji.


Další informace mohou poskytnout:

Mgr. Pavla Matějková, tel.: 387 311 381 telefon: 737 128 471, email: pavla.matejkova(zavinac)calla.czPodpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
eea norway grant pros

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz