Sdružení Calla
  Dnes je 17. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 1. listopadu 2013

Seminář poradí, jak chránit přírodu v pískovnách

     V úterý 5. 11. pořádá Calla v Českých Budějovicích odborný seminář, na němž se bude diskutovat o ochraně živočichů vázaných na vodní plochy a mokřady v pískovnách. Jde o druhý díl volného cyklu seminářů o pískovnách (první se věnoval suchozemským živočichům). Jako lektoři se ho zúčastní přední odborníci v oboru. Na seminář odpoledne naváže odborná přednáška „Cep II – pískovna pro biodiverzitu“, kterou pořádá Daphne ČR.
     Pískovny a jiné těžební prostory se staly důležitými náhradními stanovišti celé řady ohrožených druhů. Jejich původní prostředí už často v naší krajině neexistuje nebo je velmi vzácné. Za hlavní výhodu těžebních prostorů můžeme označit malé množství živin ve vodě i v půdě, které mnoha ohroženým druhům vyhovuje.
     Odborníci budou na semináři přednášet a diskutovat o živočiších vázaných na vodní plochy a mokřady. Tato stanoviště vznikají právě v pískovnách velmi často. Ne každá vodní plocha je ovšem pro ochranu přírody vhodná. Důležitým tématem semináře proto budou praktické rady, jak vytvářet během rekultivací přírodovědně cenná stanoviště a dále o ně pečovat. Mezi hlavní skupiny živočichů, o nichž se bude diskutovat, patří vodní měkkýši, vodní hmyz, obojživelníci nebo vodní ptáci.
     „Těší nás velký zájem, který odborná veřejnost o seminář projevila. Snad i díky akcím tohoto typu se v České republice pozvolna mění pohled na rekultivace. Ekologická obnova pískoven využívající přírodní procesy je navíc nejen šetrná k přírodě, ale oproti klasickým rekultivacím také šetří finanční prostředky,“ říká organizátor semináře Jiří Řehounek z Cally.
     Ochrana přírodovědně cenných pískoven patří v činnosti sdružení Calla dlouhodobě k prioritám. V posledních letech realizujeme na více lokalitách v Jihočeském kraji zásahy na podporu ohrožených druhů živočichů, především břehulí, obojživelníků nebo blanokřídlého hmyzu. K této problematice vydala Calla také řadu informačních a osvětových materiálů. Na ekoporadnu, kterou provozujeme, se obracejí zájemci o ochranu a obnovu opuštěných těžebních prostorů z celé republiky.
     Další informace k tématu: web Jihočeské pískovny (www.calla.cz/piskovny), publikace „Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi (http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_nabidka.php#ekologicka_obnova), publikace „Bezobratlí postindustriálních stanovišť – význam, ochrana a management“ (http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_nabidka.php#bezobratli).

 

Kontakt:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla) - 605 066 898, RehounekJ(zavinac)seznam.cz

 

Akce se koná za podpory Jihočeského kraje a sítě Krasec.
Seminář je pořádán v rámci programu Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity" podpořeného Lesy České republiky, s. p. a Ministerstvem životního prostředí.


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz