Sdružení Calla
  Dnes je 1. prosince 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 16. dubna 2014

SÚJB: Správa úložišť ohrožuje hledání úložiště

ČESKÉ BUDÉJOVICE – Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) ve své výroční zprávě za rok 2013, kterou dnes schválila vláda, opět varoval, že činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) z hlediska prokázání dlouhodobé bezpečnosti hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva je problematická. SÚJB by tak nemusel vydat povolení k umístění úložiště. Calla požaduje, aby SÚRAO stáhlo žádosti o povolení průzkumných území v sedmi českých a moravských lokalitách. Nejprve je třeba nastavit jasná pravidla – posílit roli dotčených obcí, ale také stanovit kritéria, podle kterých by měly být již v roce 2018 vybrány dvě finální lokality.

     SÚJB v dokumentu [1] píše doslova: „Vzhledem k tomu, že v roce 2013 nenastal ve vztahu úřadu a SÚRAO žádný posun, nemůže se SÚJB kvalifikovaně vyjadřovat k procesu lokalizace budoucího hlubinného úložiště. Nadále hrozí, že pokud bude program veden dosavadním způsobem, SÚJB nebude mít v roce 2025 možnost vydat povolení k lokalizaci hlubinného úložiště. Tím se ukončí nebo minimálně přeruší vývoj hlubinného úložiště na delší dobu.“

   Pokračuje tak neblahý stav opomíjení bezpečnostních otázek, který SÚJB popsalo vloni [2]:„Stávající stav vývoje hlubinného úložiště nepovažuje SÚJB za uspokojivý. Přestože SÚRAO veřejně deklaruje bezpečnost hlubinného úložiště jako svojí prioritu, průběh programu vyhledání lokality pro hlubinné úložiště tomu neodpovídá.“

    Starostové 131 měst a obcí a dále zástupci 29 neziskových organizací zejména z vybraných lokalit již v březnu 2013 odeslali ministrům a dalším politikům výzvu „K hlubinnému úložišti férově“ [3] v níž žádají o zajištění vysokých bezpečnostních kritérií výběru lokality hlubinného úložiště: „Hlubinné úložiště je považováno za dosud nejlepší známý způsob naložení s dědictvím jaderné energetiky. Musí garantovat izolaci nebezpečného odpadu od všeho živého po statisíce let. Nedokážeme posoudit, zda je to dosažitelné. Jakékoliv kompromisy při hledání stabilní horniny či vývoji izolačních bariér by ale byly ohrožením nás i mnoha budoucích generací.“  Dodnes tato výzva není respektována.

   V první řadě ale podepsaní chtějí nastavit jasná a v zákonech zakotvená pravidla, která budou garantovat ochranu jejich práv. Starostové a obyvatelé postižených regionů požadují obnovu demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů, který byl zcela zásadně narušen ministerstvem průmyslu a obchodu pod vedením Martina Kuby.

   Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Je nejvyšší čas přerušit vyhledávání úložiště a nastavit jasná pravidla garantující ochranu zájmů nejen dnešních obyvatel postižených měst a obcí, ale i stovek a tisíců generací našich potomků. Riziko jaderného odpadu s námi zůstane po statisíce let. Jakékoliv dnešní podcenění se může krutě vymstít.“

 

Další informace může poskytnout:

Edvard Sequens, Calla – tel: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 

Poznámky:

[1] Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2013
[2] Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2012, http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/zpravy/vyrocni_zpravy/ceske/VZ_SUJB_2012_cast_I.pdf
[3] Výzva výzvu „K hlubinnému úložišti férově“, http://www.temelin.cz/images/PDF/vyzva_uloziste_ferove.pdf © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz