Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva ze dne 6. srpna 2014

Úsilí o ochranu údolí Rudolfovského potoka nekončí

Již tři roky probíhá spor o další zástavbu přírodně cenného údolí Rudolfovského potoka. Místní obyvatelé, široká veřejnost i neziskové organizace Náš domov, Calla a Jihočeské matky chtějí zachovat údolí v současném stavu, zatímco obec Jivno v tomto malebném údolí stále prosazuje další výstavbu.

Českobudějovický magistrát registroval vloni  významný krajinný prvek Rudolfovský lom (VKP) o rozloze okolo 5 ha, kde se nachází krajinná zeleň. Zbylou část údolí tvoří les a údolní niva Rudolfovského potoka, které jsou významnými krajinnými prvky automaticky ze zákona. Pro zásahy do VKP si musí každý majitel pozemku zajistit souhlasné stanovisko orgánů ochrany přírody. Obec Jivno zde ovšem od počátku trvá na výstavbě pro dva majitele pozemků - Danu Chytilovou a bývalého starostu  Lumíra Dvořáka (firma LUMOS). Jak se dalo očekávat,  tito  vlastníci pozemků i obec se proti registraci VKP odvolali ke krajskému úřadu. Protože kraj rozhodnutí magistrátu potvrdil, podali proti němu žalobu k soudu. Krajský soud na konci května žalobě vyhověl a celou kausu tak vrátil zpět na Krajský úřad.

„Mohlo by se zdát, že příroda v údolí Rudolfovského potoka prohrála. Podle našeho názoru to však není pravda, protože soud zrušil rozhodnutí krajského úřadu z formálních důvodů. Naše sdružení proto pokračuje v úsilí o potvrzení významného krajinného prvku Rudolfovský lom v dalších řízeních,“ říká Jaroslav Valevský mladší z rudolfovského sdružení Náš domov.

"Soud posuzoval pouze formální chyby, nikoliv věcné. Pevně věřím, že po odstranění chyb bude VKP definitivně vyhlášený. Údolí Rudolfovského potoka je objektivně krásný kus přírody. Nemůžeme ho nenávratně zničit kvůli špatnému územnímu plánu, který preferuje dva nebo tři majitele pozemků,“ dodává Eliška Štěpánová z Našeho domova.

„Podle zápisů v pozemkové knize se značná část VKP nachází na pozemcích, které od Hlubockého panství koupil v roce 1928 Okrašlovací spolek v Rudolfově, což svědčí o tom, že naši předkové si tohoto prostoru hleděli. Po devadesáti letech je naší povinností uchovat toto přírodně a esteticky hodnotné údolí pro další generace,“ připojuje se Zdeňka Sobíšková z Našeho domova.

Krajský úřad oznámil v červnu letošního roku pokračování správního řízení o registraci VKP Rudolfovský lom. Proto bylo 16. července svoláno ústní jednání na místě. Majitelé pozemků Dana Chytilová a Lumír Dvořák potvrdili, že trvají na stavbách prosazených do územního plánu, který schválila obec Jivno letos na jaře. VKP je v něm sice zakreslen, ale přímo na jeho území zůstaly i nadále stavby rekreačních objektů. V nivě Rudolfovského potoka, která má také status VKP, pak i přes upozornění odpůrců zůstala naplánovaná zbytečná vodní nádrž, která by toto území jedině poškodila. Jiné plochy ke stavebnímu využití byly schváleny i v prostoru ochranného pásma lesa. Obec kvůli tomu žádala o výjimku ze zákona, která přesto nebyla dodržena, takže stavební úřad by zde neměl povolit žádnou stavbu. Proti územnímu plánu Jivna už jeho odpůrci podali tři podněty k přezkumnému řízení, o nichž bude rozhodovat krajský úřad.

„Obec Jivno se rozhodla prosadit další výstavbu v údolí silou, bez jakékoli snahy o dohodu. Ačkoli je územní plán plný slov o ochraně přírody, ve skutečnosti prosazuje pouze sobecké zájmy jednotlivců ,“ vysvětluje postoj občanských sdružení Jaroslav Valevský ml.

“Je to jeden z posledních ostrůvků zeleně na Českobudějovicku, který by měl zůstat v současném stavu,“ doplňuje Jaroslava Brožová z Jihočeských matek.

Územní plán Jivna bohužel nerespektuje ustanovení o ochraně nezastavěné krajiny, která obsahuje stavební zákon. Některé parcely, kde se má stavět, leží i kilometry od obce. A nové objekty znamenají zvýšení tlaku na další zástavbu v příštích letech.

„Stavební ruch v okolí Českých Budějovic neustává a zasahuje mnohdy i přírodovědně hodnotná území. Územní plánování má sloužit veřejnému zájmu na ochraně přírody a zachování zelených enkláv pro rekreaci všech občanů. Jivenské obecní zastupitelstvo toto základní pravidlo bohužel nepochopilo. Nebo ho nechtělo pochopit,“ uzavírá Jiří Řehounek z Cally.

Odpůrci další výstavby v údolí proto budou ve svém úsilí nadále pokračovat a hájit cennou přírodu i rekreační zázemí pro obyvatele Rudolfova i celé českobudějovické aglomerace.

 

Kontakty:

MUDr. Jaroslav Valevský ml. (OS Náš domov) – 606 287 428, Jardavalda(zavinac)seznam.cz
Ing. Eliška Štěpánová (Náš domov) - 603 719 527, stepanovaeliska(zavinac)gmail.com
Ing. Zdeňka Sobíšková (Náš Domov) – 606 257 142, sobiskova.z(zavinac)seznam.cz
RNDr. Jiří Řehounek (Calla) – 605 066 898, RehounekJ(zavinac)seznam.cz
Bc. Jaroslava Brožová (Jihočeské matky) – 603 516 634, jihoceske.matky(zavinac)ecn.cz

 

Další informace k tématu:

Tisková zpráva ze dne 31. 3. 2014 „Jivenské zastupitelstvo schválilo kontroverzní územní plán“ (http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140331b.php)
Tisková zpráva ze dne 14. 1. 2014 “Jivno bude znovu projednávat územní plán“ (http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140114.php) © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz