Sdružení Calla
  Dnes je 25. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva Našeho domova a Cally ze dne 21. srpna 2014

V Rudolfovském lomu byl nalezen celoevropsky chráněný motýl

Biologický průzkum odhalil na území významného krajinného prvku Rudolfovský lom výskyt řady chráněných a ohrožených druhů. Vyniká mezi nimi celoevropsky chráněný přástevník kostivalový.

Ve sporu o další zástavbu v údolí Rudolfovského potoka získali ochránci přírody nový argument. Biologický průzkum zpracovaný entomologem Aloisem Pavlíčkem odhalil nebo potvrdil na jeho území výskyt několika chráněných a ohrožených druhů. Opravdovým překvapením se stal objev přástevníka kostivalového, krásného motýla, který patří na seznam druhů chráněných v celé Evropské unii soustavou Natura 2000.

„Věděli jsme, že údolí Rudolfovského potoka je z pohledu ochrany přírody cenné území, které slouží ohroženým i běžným druhům jako důležité útočiště v okolní krajině. Nález přástevníka kostivalového to jen potvrzuje,“ komentuje výsledky průzkumu Jiří Řehounek z Cally.

Podle průzkumu žijí v lomu i další chráněné druhy, konkrétně motýli batolec duhový a batolec červený, ropucha obecná, skokan zelený, slepýš křehký, ještěrka obecná, užovka obojková a zmije obecná. Z dalších vzácných druhů byl zaznamenán např. okáč kluběnkový, motýl světlých listnatých lesů.

„Vzhledem k pokročilé vegetační sezóně a krátkému času od zadání průzkumu jsem prováděl pouze orientační biologický průzkum. Důkladný průzkum lokality během celé vegetační sezóny by jistě odhalil i další vzácné a chráněné druhy, které se v Rudolfovském lomu vyskytují,“ říká autor průzkumu Alois Pavlíčko a dodává: „Zásahy spojené s plošnou změnou vegetace jsou nežádoucí a vedly by k destrukci stávajících stanovišť.“

Rudolfovské sdružení Náš domov doručilo biologický průzkum na odbor životního prostředí krajského úřadu. Právě zde se totiž nyní rozhoduje o vyhlášení významného krajinného prvku Rudolfovský lom. Případ se na krajský úřad vrátil poté, co soud vyhověl žalobě obce Jivno a některých vlastníků pozemků, kteří v údolí prosazují další zástavbu.

„Věříme, že objev celoevropsky chráněného motýla a dalších druhů je dostatečným důvodem pro registraci významného krajinného prvku. Rudolfovský lom si ochranu rozhodně zaslouží, a to nejen kvůli chráněným druhům, ale především jako klidné místo k odpočinku a rekreaci obyvatel, které dosud není postiženo divokou výstavbou. Taková místa bychom měli chránit a ne je ničit další zástavbou,“ uzavírá Jaroslav Valevský ml. ze sdružení Náš domov.

 

Kontakty:

MUDr. Jaroslav Valevský ml. (OS Náš domov) – 606 287 428, Jardavalda(zavinac)seznam.cz
RNDr. Jiří Řehounek (Calla) – 605 066 898, RehounekJ(zavinac)seznam.cz

 

Další informace o vývoji registrace VKP Rudolfovský lom:

http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140806.php (společná tisková zpráva Našeho domova, Cally a Jihočeských matek) © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz