Sdružení Calla
  Dnes je 17. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva organizací Calla a Bezjaderná vysočina ze dne 6. října 2014

Budoucí starostové na Vysočině si přejí rozhodovat o úložišti

Většina lídrů kandidátek do nadcházejících komunálních voleb v obcích ve třech lokalitách vytipovaných pro konečné hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v Kraji Vysočina si myslí, že o takto zásadních stavbách by měli spolurozhodovat především obyvatelé těchto obcí. A převážná část těch, kteří zareagovali na dotazníkový průzkum, bude ochotna aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, jež dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout.

Kompletní získané odpovědi jsou přílohou.

Průzkum názorů uskutečnily v uplynulých týdnech nevládní organizace Calla a Bezjaderná vysočina [1]. Oslovily lídry kandidátních listin a nezávislé samostatné kandidáty v Cejli, Dolní Cerekvi, Hojkově, Milíčově, Novém Rychnově a Rohozné v lokalitě Hrádek, dále v Budišově, Hodově, Rudíkově a Náramči v lokalitě Horka a v Bukově, Milasíně, Moraveckých Pavlovicích, Olší a Rožné v lokalitě Kraví hora. Nejde o všechny obce v daných lokalitách – některé leží v jiném kraji anebo v nich kandiduje mnoho samostatných kandidátů, na něž bylo obtížné získat kontakt. Mimo to byli osloveni vedoucí kandidátních listin v Jihlavě a Bystřici nad Pernštejnem z důvodu úzkých vazeb těchto měst na některou z vybraných lokalit.  Ze 62 oslovených lídrů kandidátek jsme získali odpovědi od 36 z nich.

Možnosti starostů a veřejnosti hájit své zájmy jsou v současné době velmi omezené a neodpovídají požadavkům na účinnou účast, jak ji chápou moderní evropské přístupy. Dlouhodobě proto usilují o změnu. Situace vyvrcholila v březnu 2013 odesláním výzvy K hlubinnému úložišti férověurčené ministrům a dalším politikům, kterou podepsalo 131 měst a obcí a zástupci 29 neziskových organizací zejména z vybraných lokalit z celé ČR. Průzkum názorů proběhl v rámci projektu „Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště“, jehož cílem je podpořit roli obyvatel obcí v procesu výběru úložiště.

Edvard Sequens z Cally řekl: „Předpokládáme, že se po volbách obrátíme na budoucí starosty, kteří se v průzkumu přihlásili k aktivnímu prosazování změn legislativy, abychom společnými silami pracovali na zlepšení dnešního stavu.“

Jana Vitnerová za Bezjadernou vysočinu řekla: „Někteří respondenti byli překvapeni, proč se na ně s anketními otázkami obracejí představitelé občanských iniciativ. Výjimku tvořili respondenti z lokality Hrádek. Bezjaderná vysočina zde pracuje již přes dvacet let a místní politici vědí, že nevládní organizace jim může být partnerem.“

 

Další informace Vám může doplnit:

Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel.: 602 282 399
Jana Vitnerová, Bezjaderná vysočina, tel.: 775 315 818, vitnerova(zavinac)seznam.cz

 

V příloze:

Odpovědi lídrů kandidátek z lokality Hrádek (průzkum proběhl v Cejli, Dolní Cerekvi, Hojkově, Milíčově, Novém Rychnově a Rohozné)
Odpovědi lídrů kandidátek z Jihlavy
Odpovědi lídrů kandidátek z lokality Horka (průzkum proběhl v Budišově, Hodově, Rudíkově a Náramči)
Odpovědi lídrů kandidátek z lokality Kraví hora (průzkum proběhl v Bukově, Milasíně, Moraveckých Pavlovicích, Olší a Rožné)
Odpovědi lídrů kandidátek z Bystřice nad Pernštejnem

 

Poznámky:

[1] Položené otázky v dotazníkovém průzkumu zněly:

  1. Jaký je Váš názor na možnost vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a dalších vysoceaktivních odpadů v katastru obce/městyse/města?
  2. Souhlasíte s průzkumnými pracemi k úložišti na katastru obce/městyse/města?  Proč ano či ne?
  3. Souhlasíte s tezí, že o zásadních stavbách měnících na řadu generací život obcí by měli mít právo spolurozhodovat především jejich občané?
  4. Budete v případné roli starosty či zastupitele aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, které dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout?  

Lídři mohli odpovídat e-mailem, dopisem anebo vyplněním on-line dotazníku. V něm jsme po spuštění dotazníku dodatečně přidali možnost odpovědět i „nevím“, ale nikdo z již odpovídajících svoji odpověď takto upravit nechtěl.


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz         www.eeagrants.cz

Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz