Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva Našeho domova, Cally a Jihočeských matek ze dne 10. listopadu 2014

Územní plán Jivna se ještě může změnit

V dubnu letošního roku nabyl účinnosti kontroverzní územní plán obce Jivno, který umožňuje zástavbu v přírodně cenném údolí Rudolfovského potoka. Zda však bude platit v nezměněné podobě, ještě není jisté.

„Po celé tři roky schvalování územního plánu jsme usilovali o to, aby tato lokalita zůstala zachována v současném stavu jako jedna z posledních oáz klidu poblíž krajského města. Aby současná lesní cesta vedoucí údolím dál sloužila pouze pro pěší a cyklisty. Vede tu naučná stezka i značená cyklotrasa. To se však kvůli přístupu obecního úřadu a dvou majitelů pozemků nestalo,“ říká Eliška Štěpánová ze sdružení Náš domov.

Namísto toho zůstala v územním plánu zakreslená zástavba uvnitř významného krajinného prvku (VKP) Rudolfovský lom a ochranném pásmu lesa, veřejná komunikace vedoucí přes nadregionální biokoridor nebo nová a naprosto zbytečná vodní nádrž na Rudolfovském potoce.

„Ačkoli se situace po schválení územního plánu zdála bezvýchodná, veřejně jsme slíbili, že naši snahu o ochranu údolí nevzdáme. Jako účastníci řízení aktivně připomínkujeme proces registrace VKP Rudolfovský lom, zadali jsme zpracování biologického průzkumu a v brzké době podáme další podněty na přezkumné řízení územního plánu,“ vypočítává Jaroslav Valevský ml. z Našeho domova, občanského sdružení, které kvůli záchraně údolí založili místní občané z Rudolfova.

O registraci významného krajinného prvku stále ještě rozhoduje odbor životního prostředí Krajského úřadu poté, co obec Jivno a dva vlastníci pozemků napadli rozhodnutí úřadů u soudu. Návrhy na přezkumné řízení, které podali někteří vlastníci pozemků na katastru Jivna, Calla a Jihočeské matky byly prozatím úspěšné. Odbor regionálního rozvoje krajského úřad se rozhodl přezkumné řízení zahájit, aby prověřil, zda schvalování územního plánu proběhlo v souladu se zákonem.

Veřejnou vyhlášku o zahájení přezkumného řízení obec Jivno ovšem neumístila na elektronické úřední desce a na úřední desce před obecním úřadem byla vyvěšena pouze její první strana a bez vyznačeného data vyvěšení. Sejmutou vyhlášku s potvrzenou dobou vyvěšení celých patnáct dní tak lze dodatečně antidatovat a navíc nejsou jivenští občané řádně informováni. Tímto postupem obecní úřad porušuje správní řád a zákon, proto sdružení Náš domov podalo stížnost ke Krajskému úřadu.

 „Jsme rádi, že přezkumné řízení proběhne. Podle našeho názoru nebylo při schvalování územního plánu vše v pořádku. Teď je na Krajském úřadu, aby schvalování prověřil,“ říká Zdeňka Sobíšková z Našeho domova
„Územní plán Jivna stejně jako plány okolních obcí napojených na rudolfovský kanalizační sběrač navíc nerespektují jeho kapacitu, přestože na to byly kompetentní orgány upozorněny,“ dodává Jaroslav Valevský st. z Našeho domova.

Během všech soudních a správních řízení je obec Jivno zastupována pražskou advokátní kanceláří Čermák a spol., a to údajně zcela zdarma. Právní bitvu proti údolí tak zřejmě platí soukromí majitelé pozemků, kteří chtějí stavět ve VKP Rudolfovský lom.

Z kupních smluv mezi obcí Jivno a největším vlastníkem několikahektarových pozemků ve VKP Rudolfovský lom, bývalým starostou Jivna panem Dvořákem vyplývá, že tyto obecní pozemky nabyl za cenu 20 Kč/m2 v návaznosti na změnu územního plánu. Stejným způsobem nabyli stavební  pozemky určené k rodinné rekreaci poblíž  rybníku Mrhal i někteří zastupitelé Jivna, jejich rodinní příslušníci a blízké osoby včetně vedoucího příslušného stavebního úřadu za cenu 100 Kč/m2. Pozemky následně územním plánem zhodnotili na bydlení individuální. „Podobné zasíťované pozemky v okolí prodává realitní kancelář RE/MAX až za čtrnáctinásobek,“ dodává Jaroslav Valevský ml.

„Je smutné, že obecní úřad Jivno dosud hájil zájmy soukromých stavebníků, kterým levně prodával pozemky. Při schvalování územních plánů by měly úřady myslet spíše na ochranu nezastavěné krajiny, které stále ubývá. To jim ostatně ukládá i zákon,“ domnívá se Jaroslava Brožová z Jihočeských matek.

 

Kontakty:

MUDr. Jaroslav Valevský (Náš domov) 606 287 428
Ing. Eliška Štěpánová (Náš domov) 603 719 527
Ing. Zdeňka Sobíšková (Náš domov) 606 257 142
Jaroslav Valevský (Náš domov) 602 846 414
Bc. Jaroslava Brožová (Jihočeské matky) 603 516 634
RNDr. Jiří Řehounek (Calla) 734 238 963 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz