Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva Našeho domova, Cally a Jihočeských matek ze dne 18. listopadu 2014

Registrace VKP Rudolfovský lom byla potvrzena

Krajský úřad Jihočeského kraje potvrdil registraci významného krajinného prvku Rudolfovský lom. Ochránci údolí Rudolfovského potoka rozhodnutí vítají, neočekávají však, že by znamenalo ukončení snah o další zástavbu na území VKP.

Krajský úřad rozhodoval o lomu již potřetí, protože celá causa se táhne již třetím rokem. Nakonec opět potvrdil původní rozhodnutí českobudějovického magistrátu, který VKP registroval. Kolotoč správních řízení, odvolání a také jednoho soudního rozsudku se tedy zatím vychýlil ve prospěch přírody a stovek lidí, kteří si přejí údolí bez další zástavby. Ani rozhodnutí krajského úřadu však nemusí být konečné.

„Po zkušenostech s některými vlastníky pozemků předpokládáme, že se opět obrátí na soud,“ komentuje rozhodnutí Jiří Řehounek z Cally a dodává: „Z dosavadního průběhu řízení je však zřejmé, že ani zaplacení známé advokátní kanceláře z Prahy nemusí automaticky znamenat, že prosadí svou.“

Obec Jivno je totiž ve všech řízeních týkajících se údolí Rudolfovského potoka zastupována advokátní kanceláří Čermák a spol., která podává vyjádření jménem obce a dvou dalších vlastníků pozemků, kteří chtějí stavět na území VKP Rudolfovský lom. Podle našich informací byla obec zastupována ve správních řízeních i u soudu zdarma, z čehož vyplývá, že právní služby platí vlastníci pozemků. Několikahektarové pozemky včetně veřejné komunikace zde vlastní bývalý starosta Jivna Lumír Dvořák (firma LUMOS). Podle kupních smluv je nabyl od obce Jivno za 20 Kč/m2 v průběhu tvorby nového  územního plánu a v návaznosti na jeho zadání.

Krajský úřad také před nedávnem zahájil přezkumné řízení týkající se nového územního plánu obce Jivno. Bude v něm z podnětu Cally, Jihočeských matek a také některých vlastníků pozemků rozhodovat, zda došlo v průběhu schvalování územního plánu k nezákonnostem. Obec Jivno o tom neinformovala občany prostřednictvím elektronické úřední desky, jak jí ukládá zákon.

„Otázkou zůstává postoj nového jivenského starosty a zastupitelů. Chceme je vyzvat, aby se konečně přiklonili na stranu ochrany přírody, ponechali údolí v současném stavu a v tomto duchu také změnili územní plán,“ říká  Jaroslav Valevský ml. z Našeho domova.

Bývalý starosta Josef Makovec často občany strašil tím, že registrace VKP obec Jivno administrativně a finančně zatíží, což zjevně není pravda. Registraci provádí českobudějovický magistrát a nikdo nemůže vlastníka pozemků nutit, aby utrácel peníze za péči o VKP. O peníze na tuto péči však lze žádat v různých grantových programech.

„Jediná administrativní a finanční zátěž pro obec Jivno tak v tomto případě vzniká kvůli tvrdošíjnému lpění na nové výstavbě v údolí. Obecní úřad musel z vlastní vůle komunikovat s jinými úřady, advokátní kanceláří a soudem, když se rozhodl bojovat proti VKP. Když se těchto aktivit vzdá, bude po problému,“ uzavírá Jaroslava Brožová z Jihočeských matek.

 

Kontakty:

MUDr. Jaroslav Valevský (Náš domov) 606 287 428
Ing. Eliška Štěpánová (Náš domov) 603 719 527
Ing. Zdeňka Sobíšková (Náš domov) 606 257 142
Jaroslav Valevský (Náš domov) 602 846 414
Ing. Milan Dušejovský (Náš domov) 723 576 643
Bc. Jaroslava Brožová (Jihočeské matky) 603 516 634
RNDr. Jiří Řehounek (Calla) 734 238 963


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz