Sdružení Calla
  Dnes je 29. února 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Cally ze dne 7. dubna 2015

Žádost Australanům o průzkumy uranu byla v rozporu se státní surovinovou politikou. A Brzkov?

Ministr životního prostředí Richard Brabec definitivně zamítl odvolání (rozklad) firmy Urania Mining s.r.o., která chtěla zkoumat zásoby uranu v oblasti Osečná - Kotel na Liberecku [1] a potvrdil tak předchozí rozhodnutí svého úřadu, který žádost o průzkumné území zamítl.   Jedním z hlavních důvodů zamítnutí byl rozpor se státní surovinovou politikou České republiky. Paradoxně však vláda v prosinci 2014 rozhodla o přípravě nového uranového dolu u obce Brzkov na Vysočině [2].

Platná státní surovinová politiky požaduje ukončit těžbu uranu v České republice a zabezpečit sanace dlouhodobých následků po této těžbě.  Rozhodnutí vlády “zahájit prostřednictvím podniku DIAMO, státní podnik schvalovací proces umožňující přístup státu k exploataci ložiska uranu ložiska Brzkov - Horní Věžnice” je tak v příkrém rozporu s touto vládní koncepcí.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Pochopitelně zamítnutí plánů na průzkumy a budoucí těžbu uranu na ložisku Osečná-Kotel vítáme. Považujeme však za velmi zvláštní, když jsou na jedné straně zamítány průzkumy pro uran s odkazem na státní surovinovou politiku a vedle toho bez ohledu na koncepci je vládou odsouhlasen plán začít připravovat novou těžbu uranu na Vysočině.“

„Za odstraňování následků škod po těžbě a zpracování uranu zaplatíme ještě desítky miliard korun. Neměli bychom se vedle toho chystat poškodit životní prostředí obyvatelům Brzkova, Věžnice a dalším, kteří o to v žádném případě nestojí.“

 

Další informace může poskytnout:

Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel.: 602 282 399

 

Podrobnosti:
[1] Rozhodnutí Ministra životního prostředí z 19. března 2015 můžete stáhnout zde:  http://www.stoptezbe.cz/wp-content/uploads/2015/04/Rozhodnutí-Urania.pdf

[2] Usnesení  Vlády České republiky ze dne 22. prosince 2014 č. 1086 k dalšímu postupu těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka a k předpokladům další možné těžby uranu v České republice, https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9SJADZ6T


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz