Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 26. dubna 2015

Calla startuje projekty na podporu přírodě blízké obnovy po těžbě

I v letošním roce se Calla zaměří na přírodě blízkou obnovu těžebních prostorů, ochranu přírodovědně cenných pískoven či kamenolomů a také ohrožených druhů vázaných na taková místa. Pomohou jí v tom zejména dva nové projekty, s nimiž uspěla v grantových soutěžích.

„Lomy, výsypky či odkaliště lidé stále vnímají jako zničená místa, která by se měla rekultivovat. Rekultivace v současném pojetí však často znamenají spíše likvidaci stanovišť pro ohrožené druhy než kýžený návrat do přírodního stavu,“ vysvětluje Jiří Řehounek z Cally a dodává: „Přírodě blízká obnova představuje vyzkoušenou, k přírodě šetrnou a levnější alternativu obvyklých rekultivací na zemědělskou půdu nebo hospodářský les. Je načase udělat z ní také alternativu rovnocennou, k čemuž směřují i naše nové projekty.“

První projekt s názvem „Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody“ byl podpořen v grantovém řízení Fondu pro NNO*. Cílem projektu je prosazovat vyšší zastoupení přírodě blízké obnovy. Přírodě blízkou obnovu bude Calla sama provádět na vybraných místech jižních Čech, projekt má však také výraznou informační, vzdělávací a ekoporadenskou část, kterou mohou využít zájemci z celé ČR.

Druhý projekt se jmenuje „Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách“. Uspěl v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí ČR a týká se zejména ochrany a výzkumu opuštěných těžebních prostorů, které slouží jako útočiště ohrožených druhů.

„Připravujeme také aktivity zaměřené na veřejnost. Mimo jiné bychom chtěli více pracovat na využití turistiky a rekreace v ochraně přírody. Chystáme se pozvat zájemce na zajímavá místa, kde jejich pohyb a sešlap vegetace nejenže neškodí, ale naopak prospívá ohroženým rostlinám a živočichům. Právě druhy vázané na plochy bez vegetace, písčité stěny, rozvolněné trávníky nebo tůňky potřebují neustálé drobné narušování svých stanovišť,“ uzavírá Jiří Řehounek.

 

Další informace: www.calla.cz/piskovny - specializovaný web Jihočeské pískovny bude přinášet novinky z obou projektů; www.calla.cz/poradna - ekoporadenská stránka Cally z kontakty na poradnu a poradce

 

* Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšeni příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody" byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz