Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Našeho domova, Cally a Jihočeských matek ze dne 19. října 2015

Přírodovědný průzkum potvrzuje význam údolí Rudolfovského potoka pro ochranu přírody

V údolí Rudolfovského potoka proběhl v letošním roce biologický průzkum, do něhož se vedle odborníků zapojila také laická veřejnost. I díky fotografiím nadšených amatérů se podařilo získat mnoho nových poznatků o přírodě v údolí.

Průzkum v údolí probíhal v několika rovinách. Pro rudolfovský spolek Náš domov ho na profesionální úrovni prováděl zkušený biolog Alois Pavlíčko, autor loňského orientačního průzkumu. Další část ležela na bedrech členů a příznivců Našeho domova, kteří měli na starosti zemní pasti pro odchyt bezobratlých. Na žádost ochránců přírody poskytlo své nálezy z posledních let také několik profesionálních biologů. Do poslední části se mohl zapojit každý, kdo zašel do údolí z fotoaparátem či mobilem a poslal ochráncům údolí fotografii rostliny nebo živočicha.

„Je opravdu pěkné vidět, jak místním lidem na údolí záleží. Věnovali biologickému průzkumu mnoho času. Věřím, že jejich snaha o ochranu Rudolfovské lomu a jeho okolí bude korunována úspěchem,“ říká Jiří Řehounek z Cally, který s průzkumem dobrovolníkům radí a má na starosti třídění a určování hmyzu z pastí.

Výsledky průzkumu se zatím stále zpracovávají. Již nyní je však jasné, že naše znalosti o přírodě v údolí se rozšířily. Na fotografiích se podařilo zachytit řadu chráněných a ohrožených druhů, přičemž o výskytu mnoha z nich se dosud nevědělo. Jako příklady můžeme uvést brouka majku obecnou, motýla bělopáska tavolníkového nebo užovku hladkou. Velká část nálezů přitom spadá do významného krajinného prvku Rudolfovský lom, o jehož registraci se již několik let vede právní spor. Někteří vlastníci pozemků napadli registraci u soudu, protože chtějí na pozemcích v údolí stavět.

„Advokát žalujících se dlouhodobě snaží přesvědčit soud, že Rudolfovský lom je z hlediska ochrany přírody bezvýznamné území. Letošní průzkum opět potvrzuje, že prostě nemá pravdu,“ říká Jaroslav Valevský ml. z Našeho domova a dodává: „Podle stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny eviduje nyní její databáze v údolí 28 chráněných druhů a dalších 8 zařazených do červeného seznamu ohrožených druhů.“

V ochraně údolí Rudolfovského potoka se dlouhodobě angažují nevládní organizace Náš domov, Calla a Jihočeské matky, které podporuje řada místních obyvatel z Rudolfova i dalších měst a obcí. Letos se k nim svými stanovisky přidala i většina obcí, které s údolím sousedí (město Rudolfov, obce Hůry, Libníč, Adamov a Dubičné). Ochranu údolí podpořili také jihočeský hejtman Jiří Zimola, Klub českých turistů, jihočeská krajská organizace Strany zelených a další organizace i jednotlivci.

 

Kontakty:

MUDr. Jaroslav Valevský (Náš domov) 606 287 428
Ing. Eliška Štěpánová (Náš domov) 603 719 527
Ing. Zdeňka Sobíšková (Náš domov) 606 257 142
Jaroslav Valevský (Náš domov) 602 846 414
Ing. Milan Dušejovský (Náš domov) 723 576 643
Bc. Jaroslava Brožová (Jihočeské matky) 603 516 634
RNDr. Jiří Řehounek (Calla) 734 238 963

Aktivity na záchranu údolí Rudolfovského potoka podpořila Nadace VIA.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz