Sdružení Calla
  Dnes je 24. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Hnutí DUHA a Calla - Sdružení pro záchranu prostředí ze dne 3. března 2021

Britský expert dnes potvrdil nereálnost vládních ekonomických očekávání od nového reaktoru v Dukovanech

Sněmovna o Lex Dukovany zatím nerozhodla

Poslanecká sněmovna ani dnes nerozhodla v závěrečném třetím čtení o návrhu zákona o podpoře nových jaderných reaktorů [1]. Kontroverzní zákon staví jaderné bloky mimo konkurenci a přenáší podnikatelské riziko na spotřebitele elektřiny a státní rozpočet. Hlavními problematickými body vládního návrhu zákona jsou 1) výhodné státní půjčky na až stoprocentní investice a 2) garantovaná výkupní cena elektřiny z nových reaktorů, bez horního limitu (zastropování ceny), kterou by v účtech platili spotřebitelé elektřiny po dobu nejméně třicet, pravděpodobně však i šedesát let.  Schválením zákona by Parlament ztratil poslední možnost jak ovlivnit, v jaké výši a komu by měla směřovat tak štědrá veřejná podpora.

Zátěž budoucích spotřebitelů elektřiny by byla daleko vyšší, než dnes tvůrci vládního zákona tvrdí, pokud by ovšem celý projekt nového reaktoru kompletně neztroskotal na nereálných vládních očekáváních o ceně ve výši pouhých 160 mld. korun. Potvrzuje to i dnešní prezentace odborníka na ekonomiku energetiky profesora Stephena Thomase z University of Greenwich na webináři “Kritický pohled na ekonomická tvrzení o dopadech projektu nového reaktoru v Dukovanech”. Ten uspořádala Calla a Hnutí DUHA ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung.

Vedle podrobného zhodnocení variant jaderného bloku, které nabízejí jednotliví dodavatelé, komentoval profesor Thomas také předpoklady, s nimiž pracuje česká vláda. Odhad nákladů na výstavbu (bez finančních nákladů) na úrovni 4500 - 5000 €/kW označil za nereálný, patrně postavený na starých údajích nebo datech ze zemí, kde částky neĺze spolehlivě ověřit. Průměrná hodnota z relevantních projektů vychází na 7200 €/kW.

Prezentace profesora Stephena Thomase je v příloze a ke stažení zde:
https://temelin.cz/images/PDF/thomas_webinar030321.pdf

Nahrávka webináře je ke zhlédnutí zde: https://youtu.be/GNc4XoY0x4M

Prof. Stephen Thomas, odborník na ekonomiku energetiky z University of Greenwich, řekl: “Navzdory řadě nabízených dotačních mechanismů, která v praxi nemá obdoby, plán výstavby nového bloku v Dukovanech nejspíš zkrachuje. Kalkulace garantované výkupní ceny elektřiny totiž vychází na nízkou hodnotu 50 až 60 €/MWh nejen díky masivní dotační podpoře, ale také v důsledku velmi nízkého odhadu nákladů na výstavbu. Za cenu, která je odhadována ve vládních dokumentech, nebyl v Evropě ani Severní Americe postaven žádný reaktor moderního typu včetně těch, které jsou před dokončením. Pět reaktorových typů, které jsou v nabídce, buď nebylo dosud vyzkoušeno, nebo nemají dobré reference z pohledu dodržování harmonogramu a rozpočtu. V některých případech by dokonce šlo o první projekt svého druhu se zvýšeným rizikem eskalace nákladů. Česká vláda by si měla uvědomit pošetilost svého záměru, co nejdříve od něj upustit a soustředit se na nákladově efektivnější možnosti.”

 

Kontakty:

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz
Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, 775 778 202, karel.polanecky@hnutiduha.cz
Prof. Stephen Thomas, odborník na ekonomiku energetiky z University of Greenwich, Stephen.Thomas@greenwich.ac.uk
Jan Piňos, zmocněnec Zeleného kruhu pro otázky jaderné energie, 720 552 888, jan.pinos@zelenykruh.cz

 

 

Poznámky:

[1] Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=966&CT1=0

 

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz