Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 31. října 2021

Květnaté pásy a extenzivně sečené trávníky v Českých Budějovicích pomáhají motýlům

 

Už pátým rokem oživují českobudějovický park Stromovka a vědecký kampus květnaté pásy. A líbí se nejen lidem, ale i motýlům. Dokazuje to biologický průzkum, na němž spolupracují biologové z Biologického centra AV ČR, Přírodovědecké fakulty JU a Cally.

„Jako květnaté pásy označujeme plochy oseté semínky původních dvouděložných bylin. Při jejich zakládání bereme ohled nejen na estetické hledisko, ale také na podporu motýlů, včel a dalších živočichů. Proto při volbě vysévaných druhů zohledňujeme i nároky hmyzu na živné a nektaronosné rostliny“ vysvětluje Klára Řehounková z pracovní skupiny Ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU, která stála u zrodu květnatých pásů.

Jednou z hmyzích skupin, kterou od počátku projektu entomologové sledují, se stali také denní motýli. Od vysetí jich během prlzkumu objevili už 28 druhů. Ke každému květnatému pásu vybrali autoři monitoringu dvě kontrolní plochy. Jednu sečenou extenzivně, tedy méně často, aby trávník stačil vykvést. A druhou sečenou intenzivně, tedy několikrát ročně nakrátko, jak je to dosud ve městech obvyklé.

„Jednou z příčin ubývání motýlů jsou i nízko střižené trávníky, na kterých chybí nektaronosné rostliny pro dospělé motýly i rostliny, které slouží housenkám jako potrava. Náš výzkum ukazuje, že pomoc motýlům ve městech může být překvapivě jednoduchá. Květnaté pásy a extenzivně sečené trávníky hostí více druhů a významně více jedinců denních motýlů v porovnání s intenzivně sečenými plochami,“ komentuje dosavadní výsledky průzkumu Jana Lipárová z Entomologického ústavu AV ČR, která na květnatých pásech sleduje denní motýly.

„Motýli a další skupiny hmyzu nám v posledních desetiletích z krajiny mizí doslova před očima. Drobné změny v péči o městskou zeleň nebo i soukromé zahrady jim přitom mohou významně pomoci,“ říká koordinátor průzkumu Jiří Řehounek z Cally a dodává: „I mnoha lidem se více líbí trávníky, které kvetou a voní, bzučí na nich včely a poletují pestrobarevní motýli. Ve většině měst obvykle není problém najít pro ně vhodné místo.“

 

Další informace:

Publikace „Ochrana motýlů v zahradě, ve městě a v krajině“: (http://www.calla.cz/data/hl_stranka/ostatni/brozura_motyli_web.pdf)

Publikace Květnaté pásy ve městech: (http://calla.ecn.cz/data/hl_stranka/ostatni/skladacka_Kvetnate_pasy.pdf)

Web „Příroda ve městě“ (http://calla.cz/prirodavemeste/): Jak využít potenciál městské zeleně pro ochranu přírody? Přírodě blízká péče o městskou zeleň a ochrana biodiverzity ve mětech.

 

Kontakt:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla) - RehounekJ@seznam.cz, 605 066 898

 

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz