Sdružení Calla
  Dnes je 17. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 23. listopadu 2021

V Pískovně Ledenice jsou nové tůně a informační tabule

 

S pomocí těžké techniky vznikly v Pískovně Ledenice dvě nové tůně. Ochránci přírody u ní také instalovali informační tabuli o přírodních hodnotách této lokality.

Zásahy s pomocí těžké techniky proběhly v pískovně už v letech 2018 a 2019 a jsou čas od času doplňovány např. ručním vyřezáváním náletových dřevin, které by jinak zarůstaly vzácné písčiny a mokřady. Právě obnova těchto stanovišť je hlavním motivem zásahů v ledenické pískovně, které provádí ochránci přírody z Cally ve spolupráci s městysem Ledenice a Pedagogickou fakultou JU. Probíhající biologický průzkum pak pomáhá při plánování další péče o zdejší faunu a flóru.

„Malé vodní tůňky bez rybí obsádky z naší krajiny víceméně vymizely, podobně jako malé písčiny, které se objevovaly poblíž přirozeně tekoucích řek. Mnoho živočichů i rostlin, vázaných na tato stanoviště, tak přišla o životní prostor. Uměle vzniklá stanoviště v pískovnách je ale mohou nahradit,“ uvedl Tomáš Ditrich, entomolog z Pedagogické fakulty JU a také autor biologických průzkumů v pískovně.

Biologický průzkum pískovny odhalil výskyt mnoha chráněných a ohrožených druhů. Mimo jiné zde žijí i všechny tři jihočeské druhy čolků, tedy čolek velký, obecný a horský, kuňky a další obojživelníci. Z plazů se vyskytuje ještěrka obecná, ještěrka živorodá, užovka obojková a zmije obecná. Z mnoha hmyzích skupin jmenujme především svižníky, majky, samotářské včely, vážky, vodní brouky a ploštice aj. I mezi nimi najdeme řadu ohrožených druhů.

„Mnohé druhy organismů z krajiny velice rychle mizí. Těžební prostory, např. pískovny nebo kamenolomy, mohou některým ohroženým rostlinám, živočichům i houbám poskytnout útočiště. Podmínkou ovšem je, že jejich obnova proběhne přírodě blízkým způsobem. V ideálním případě ponecháváme těžebnu samovolnému vývoji, který drobně korigujeme zásahy ve prospěch vybraných druhů,“ říká entomolog Jiří Řehounek, který se přírodě blízké obnově a ochraně pískoven věnuje ve spolku Calla.

Další informace a tipy na výlety nejen do Pískovny Ledenice, ale i do jiných zajímavých jihočeských pískoven najdou zájemci o turistiku, cykloturistiku, geocaching, geologii, fotografování nebo pozorování přírody na webu „Objevte svou pískovnu“ (http://www.calla.cz/objevtesvoupiskovnu/). Mimo jiné se zde dozvědí, že Pískovna Ledenice je také zajímavou geologickou lokalitou.

 

Kontakt:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla) - RehounekJ@seznam.cz, 605 066 898

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz