Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 15. července 2022

Dvacet tůní pro biologickou rozmanitost v jihočeských pískovnách

Během posledních dvanácti let Calla vytvořila či obnovila už dvacet tůní v různých jihočeských pískovnách. Tyto drobné vodní nádrže hostí řadu ohrožených druhů živočichů, kteří v naší krajině často nenacházejí vhodné podmínky pro život.

Calla se dlouhodobě věnuje ochraně přírodovědně cenných pískoven v jižních Čechách, mimo jiné i vytváření či obnově tůní. Výhodou tůní v pískovnách je nižší obsah živin ve vodě, což vyhovuje celé řadě ohrožených druhů, zejména vodnímu hmyzu a obojživelníkům. Úbytek těchto živočichů v naší krajině je způsoben např. zánikem mnoha drobných vodních ploch, intenzifikací chovu ryb v rybnících, regulacemi vodních toků nebo šířením nepůvodních druhů.

„Bereme naše projekty v pískovnách jako příležitost k ochraně ohrožených druhů naší fauny. Tůně však nestačí pouze vytvořit, ale je třeba je dále sledovat a dlouhodobě se o ně starat. Pokud je totiž ponecháme pouze přírodním procesům, dostává se do nich listí a další materiál, který je postupně zaplní. Z takové tůně postupně mizí většina ohrožených druhů. Proto je důležité čas od času tůně obnovit nebo vedle vytvořit nové, případně v jejich okolí vyřezávat náletové dřeviny,“ vysvětluje Jiří Řehounek, který se v Calle věnuje ochraně přírody a obnově těžebních prostorů.

Předloni pro Callu vypracoval entomolog Vojtěch Kolář (Biologické centrum AV ČR & Přírodovědecká fakulta JU) studii o oživení tůní v jihočeských pískovnách. Mimo jiné byla zaměřená i na lokality, o něž se stará Calla. Vyplynulo z nich, že tůně opravdu hostí velké množství druhů, včetně těch ohrožených a vzácných. V některých pískovnách třeba společně žijí všechny tři druhy jihočeských čolků, tedy čolek velký, obecný i horský. Účelem studie bylo také naplánovat další péči o tůně v pískovnách.

„Od doby vypracování studie nám v pískovnách přibyly tři tůně - jedna v Pískovně Třebeč nedaleko Borovan a naposledy dvě tůně v Pískovně Ledenice na konci loňského roku. Letos je postupně objíždíme a sledujeme, jaké druhy se do nich zatím stihly nastěhovat. Mám radost, že nové tůně mají letos dostatek vody a mohou proto vodním živočichům nabídnout nový domov“ říká Jiří Řehounek.

Vytváření a obnova tůní probíhají jednak díky různým grantovým programům, jednak i díky příspěvkům řady drobných dárců, kteří Calle na ochranu přírodovědně cenných pískoven přispívají.

 

Kontakt:

Jiří Řehounek (Calla) - 605 066 898, RehounekJ@seznam.cz © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz