Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva spolků ze dne 28. dubna 2023

Rekreační satelit v Mokré má další problém: Krajský úřad zrušil regulační plán

Rekreační satelit u osady Mokrá, která spadá pod Černou v Pošumaví, má další problém. Poté, co krajský úřad v únoru poslal tento developerský projekt do celého procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), rozhodl nyní tentýž úřad o zrušení regulačního plánu Mokré.

Investor, který chce rekreační areál v Mokré postavit, přitom využívá jakékoli příležitosti, aby se vyhnul konfrontaci s veřejností. Do zjišťovacího řízení v této souvislosti předložil záměr „ZTV Mokrá“ Chtěl tedy, aby státní orgány posoudily „základní technickou vybavenost“ tedy obslužné komunikace a sítě, nikoli výstavbu jedenasedmdesáti nových domů na okraji Mokré.

„Investor tvrdí, že v Mokré postaví areál pro rodinné bydlení, ačkoli každému musí být jasné, že jde o rekreační satelit, který by měl mít více obyvatel než stávající osada. I proto jsme podali na krajský úřad podnět k zahájení přezkumného řízení regulačního plánu Mokré,“ vysvětluje Evženie Nacházelová ze spolku Příroda pro Mokrou a dodává: „Krajský úřad během řízení zjistil, že regulační plán byl vydán v rozporu s územním plánem Černé v Pošumaví a jeho příprava byla zatížena procesními chybami. Musel ho proto pro nezákonnost a nepřezkoumatelnost zrušit.“

„Podle investora údajně dojde výstavbou rekreačního satelitu ke zlepšení podmínek obyvatel. Těchse však zapomněl zeptat. Záměr tak od počátku provází nejen nesouhlas občanů Mokré, ale i bagatelizace vlivu nové zástavby na migrující živočichy, krajinný ráz, kvalitu vody v Lipně, těsně sousedící CHKO Šumava i chráněné druhy,“ vypočítává Jiří Řehounek ze spolku Calla, který poslal připomínky do zjišťovacího řízení EIA a ochranou krajiny na Lipensku se dlouhodobě zabývá.

„Domníváme se, že rekreační satelit v Mokré je podobně jako další developerské projekty v rozporu s nově přijatou Územní studií krajiny Jihočeského kraje. Ve studii vypracované na objednávku Jihočeského kraje se výslovně uvádí, že na Lipensku by se nadále neměly nové stavby umísťovat do volné krajiny a měli bychom klást důraz nepobytové rekreační aktivity bez areálových zařízení a staveb s negativními vlivy na přírodu a krajinu,“ říká Pavla Setničková Nováková ze spolku Lipensko pro život.

Spolek Lipensko pro život vystupuje proti nadměrné zástavbě v oblasti Lipenska.  Vytvořil proto petici Za záchranu „jihočeského moře“ a okolní krajiny, kterou celkem podpořilo více než 4000  občanů. Petice požaduje hlavně přehodnocení plánů na další betonování lipenské krajiny. Velká část podpisů pochází také z polipenských obcí a jižních Čech. Některé obce v okolí Lipna však stále sázejí na podporu tvrdého turismu, který ničí krajinu a v důsledku poškozuje i její potenciál pro udržitelnou turistiku.

Nové rekreační satelity v přírodně cenných oblastech přitom čelí v poslední době stále větší kritice spolků i místních občanů a potýkají se s problémy při schvalování. Areál Karlovy Dvory u Horní Plané zastavil krajský úřad negativním stanoviskem EIA, záměr v Kovářově vrátil kraj investorovi k přepracování. Apartmánový komplex v Černém Údolí v Novohradských horách pak po protestech veřejnosti stáhl z procesu EIA samotný investor.

 

Kontakty:

Evženie Nacházelová (Příroda pro Mokrou) – tel.602 226 405 , e-mail enach@prirodapromokrou.cz
Ing. Pavla Setničková (Lipensko pro život) – tel. 731 647 496 e-mail info@lipenskoprozivot.cz
RNDr. Jiří Řehounek (Calla) – tel. 605 066 898, e-mail RehounekJ@seznam.cz © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz