Sdružení Calla
  Dnes je 17. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Centra pro dopravu a energetiku, Greenpeace ČR, Hnutí DUHA, Calla, Zeleného kruhu a Klimatické koalice ze dne 23. května 2023

Veřejná konzultace nové klimatické a energetické strategie Česka vázne, Greenpeace ČR nabízí nástroj pro připomínkování veřejnosti

Česko připravuje zásadní strategické dokumenty, které mají popsat cíle a postup v oblasti ochrany klimatu a transformace energetiky. Veřejná konzultace přípravy prvního z nich, nového Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (NECP) [1] ale vázne. Ministerstvo průmyslu a obchodu ji spustilo teprve minulý týden. [2] Připravený návrh strategie má přitom Česká republika odeslat Evropské komisi do konce letošního června. Nevládní organizace sdružené v Klimatické koalici zpracovaly na základě formuláře veřejné konzultace shrnutí svých priorit k připravované strategii. Veřejnost ho najde na webové stránce Klimatické koalice. [3]

Kromě veřejné konzultace může nyní veřejnost upozornit také na nedostatky celého procesu. Webový nástroj, který k tomu může využít, připravila organizace Greenpeace ČR. [4]

Veřejná konzultace je povinnou součásti přípravy strategického dokumentu, musí proto splňovat určitá právní kritéria definovaná Evropskou komisí. Ministerstvo průmyslu a obchodu k veřejné konzultaci zatím s tříměsíčním zpožděním oproti původním plánům pouze vydalo tiskovu zprávu a vyvěsilo formulář pro připomínky na webové stránky. Veřejnost o celém procesu přípravy dokumentu ministerstvo dosud vůbec neinformovalo a potřebné informace nebyly zveřejněny ani společně s formulářem. Otázky přitom předpokládají znalost již stávajících, rozsáhlých strategických dokumentů.

Právě spuštěná konzultace obsahující šest otevřených otázek všeobecného charakteru by měla být teprve první fázi veřejného připomínkování. Druhou fázi by mělo být komentování připraveného textu dokumentu. O jeho spuštění a průběhu ale dosud také nejsou k dispozici žádné informace.

Veřejnost má nyní prostřednictvím webového nástroje Greenpeace ČR možnost napsat přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu a dát jim vědět, že má zájem se do aktualizace zásadního strategického dokumentu aktivně zapojit a podat vlastní připomínky.

Příprava nového NECP úzce souvisí také se souběžnou tvorbou nové Politiky ochrany klimatu v ČR (POK) a nové Státní energetické koncepce ČR (SEK). Ty přislíbila vláda aktualizovat do konce roku 2023, jak uvádí ve svém programovém prohlášení.

Petra Kolínská, pověřena vedením asociace Zelený kruh: “Apelujeme na Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby při projednávání těch nejdůležitějších dokumentů postupovalo v souladu s Metodikou participace NNO v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy. Konkrétně jde o to, aby veřejná konzultace byla oznámena s dostatečným časovým předstihem, s dostatečnou publicitou a vysvětlením širších souvislostí, včetně harmonogramu přípravy a schvalování strategie.

Štěpán Vizi, expert na klimatickou politiku Centra pro dopravu a energetiku, říká: “Klimatické strategie by měly směřovat ke splnění klimatických cílů, měly by ale také zohledňovat potřeby obyvatel a sociální dopady opatření. Bez skutečného zapojení veřejnosti do jejich tvorby hrozí, že strategie zůstanou pouze na papíře a nepřispějí dostatečně k řešení energetické chudoby a závislosti na fosilních palivech.

Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR, říká: “Je nepřijatelné, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nemá adekvátní komunikační strategii pro efektivní zapojení veřejnosti do přípravy tak zásadního dokumentu, který určí podobu energetické transformace a ochrany klimatu v ČR. Ten bude mít navíc přímé dopady na životy lidí, proto je nevyhnutné, aby o jeho přípravě věděli a měli k dispozici všechny potřebné informace. Proto jsme připravili nástroj, kterým lidi můžu dát najevo svůj zájem se procesu aktualizace dokumentu zúčastnit a přímo podat své připomínky.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: “Průzkumy veřejného mínění opakovaně a potvrzují, že lidé jasně preferují rozvoj obnovitelných zdrojů a úspory energie, jako priority energetické koncepce státu. Naopak prodlužování provozu uhelných dolů a elektráren či obnovení dodávek plynu z Ruska si přeje jen málokdo. Ministerstvo by se tedy ve veřejné konzultaci mělo zaměřit hlavně na to, co lidé potřebují od státu, aby mohli využívat čistou energii a srazit svoji spotřebu.”

 

Kontakty:

Jitka Martínková, Klimatická koalice, jitka.martinkova@klimatickakoalice.cz, 728 399 452
Petra Kolínská, Zelený kruh, petra.kolinska@zelenykruh.cz, 776 552 022
Štěpán Vizi, expert na klimatickou politiku Centra pro dopravu a energetiku, stepan.vizi@cde-org.cz, 770 164 203
Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR, miriam.macurova@greenpeace.org, 771 154 362


Poznámky pro editorky a editory:

[1] Z anglického National energy and climate plan

[2] https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-vyhlasilo-verejnou-konzultaci-k-aktualizaci-vnitrostatniho-planu-cr-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--274140/

[3] https://klimatickakoalice.cz/pro-media/aktuality/vlada-spustila-verejnou-konzultaci-k-vnitrostatnimu-planu-v-oblasti-energetiky-a-klimatu-jak-by-odpovidaly-nase-organizace

[4] https://www.spoluproklima.cz/necp/

  © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz