Sdružení Calla
  Dnes je 17. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 24. května 2023

Calla a ZŠ Ledenice zahajují projekt na ochranu přírody v ledenické pískovně

Calla zahájila nový projekt spojený s přírodovědně zajímavou pískovnou u Ledenic. Bude na něm spolupracovat s ledenickou základní školou.

Ochranou ohrožených druhů a vzácných společenstev v ledenické pískovně se Calla zabývá dlouhodobě. Biologický průzkum pískovny odhalil v minulých letech výskyt mnoha chráněných a ohrožených druhů. Mimo jiné zde žijí i všechny tři jihočeské druhy čolků, tedy čolek velký, obecný a horský, kuňky a další obojživelníci. Z plazů se vyskytuje ještěrka obecná, ještěrka živorodá, užovka obojková a zmije obecná. Z mnoha hmyzích skupin jmenujme především svižníky, majky, samotářské včely a vosy, vážky, vodní brouky a ploštice aj. I mezi nimi najdeme řadu ohrožených druhů.

„Mezi lety 2018 a 2021 jsme v pískovně vytvořili s pomocí těžké techniky několik nových tůní. Čas od času je třeba v pískovně také vyřezat náletové dřeviny, které by jinak zarůstaly místní písčiny a mokřady. Právě ochrana a obnova těchto stanovišť je v ledenické pískovně naším hlavním cílem. Pískovnu ale využíváme také v ekologické výchově a instalovali jsme v ní informační tabuli,“ shrnuje dosavadní aktivity Jiří Řehounek, který má v Calle na starosti projekty na ochranu pískoven.

Součástí zahájeného projektu nebude jen pokračování biologického průzkumu, ale i projektový den pro ZŠ Ledenice, při němž se žáci zapojí přímo do ochrany lokality, nebo přírodovědná exkurze pro veřejnost.

„Důležitou součástí výuky na naší škole je prožitková terénní výuka a poznávání přírody v okolí školy. Snažíme se žáky aktivně zapojit do ochrany cenných biotopů a poznávat v terénu rostliny a živočichy. V pískovně třeba lovíme a určujeme vodní bezobratlé živočichy. Nevadí, že se žáci trochu umažou od bláta a zapotí. O to víc si budou do budoucna pamatovat,“ uvádí učitelka přírodopisu na Základní škole Ledenice Mgr. Helena Jaloševská.

Projekty ochrany přírody v Pískovně Ledenice realizuje Calla dlouhodobě ve spolupráci s Městysem Ledenice a Pedagogickou fakultou JU.

Další informace a tipy na výlety nejen do zajímavých jihočeských pískoven najdou zájemci o turistiku, cykloturistiku, geocaching, geologii, fotografování či pozorování přírody na webu „Objevte svou pískovnu“ (http://www.calla.cz/objevtesvoupiskovnu/). Mimo jiné se zde dozvědí, že Pískovna Ledenice je také zajímavou geologickou lokalitou.

 

Kontakty:

Jiří Řehounek (Calla) - RehounekJ@seznam.cz, 605 066 898


Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

  © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz