Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


TISKOVÁ ZPRÁVA

ze dne 19. 6. 2002

"PROHLÁŠENÍ K REKONSTRUKCI MĚSTSKÉHO PARKU NA SADECH" S dlážděním parkových cest zámkovou dlažbou nesouhlasíme, ale neodvoláme se!
Podivnou hru rozehrála českobudějovická radnice při rekonstrukci městského parku Na Sadech. Původní nekonfliktní rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, zahrnující mimo jiné i zadláždění parkových cest žulovou dlažbou, bylo v těchto dnech změněno ve prospěch betonové zámkové dlažby! Jestliže se před rokem shodli památkáři, ochránci životního prostředí i občanská sdružení na tom, že do městské památkové rezervace, jejíž součástí je park Na Sadech, je žulová dlažba nejpřijatelnějším i logickým řešením, po objevení "nových skutečností" změnili odborníci i úředníci svůj názor. Otázkou je, zda se jedná opravdu o objektivní skutečnosti, které nebyly známé od počátku, nebo zda se jedná o přání a úsporné opatření radnice. "Sdružení CALLA je účastníkem řízení s právem odvolání se proti rozhodnutí magistrátu k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu České Budějovice. Této možnosti však nevyužijeme, neboť jsme přesvědčeni, že výsledkem bylo nebylo zohlednění historicko přírodovědného významu parku , ale neúměrné prodlužování prací na rekonstrukci parku, což by se projevilo na nespokojenosti veřejnosti a jejímu postoji vůči ekologickým organizacím", uvedl Vladimír Molek ze Sdružení CALLA.

Městský park "Na sadech" je součástí památkové rezervace a registrovaným významným krajinným prvkem
Výnosem Ministerstva kultury ČSR bylo v roce 1980 prohlášeno historické jádro města Českých Budějovic za památkovou rezervaci s cílem "zabezpečit tomuto celku zvýšenou ochranu". Předmětem ochrany je kromě nemovitých kulturních památek i veřejná zeleň, která je navíc chráněna zákonem o ochraně přírody a krajiny, s jehož využitím byl městský park Na Sadech prohlášen tehdejším Úřadem města České Budějovice v roce 1999 významným krajinným prvkem. " Vzrostlý cenný parkový porost s velkým počtem jedinců značných dimenzí, včetně některých zřídka pěstovaných exotických druhů, plnící komplexní funkci krajinně ekologickou a stabilizační, estetickou, zdravotní a rekreační".Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívat je lze pouze tak, aby nebyl narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce", uvádí se ve zřizovacím výnosu. A právě část tohoto porostu může být nevhodnou úpravou cest poškozen.

Proč zámková dlažba a ne žula?
Podkladem pro nové rozhodnutí magistrátu se stalo rozhodnutí Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu České Budějovice. Ten zase vycházel z odborného stanoviska Památkového ústavu, které formuloval přímo jeho ředitel ing. Aleš Krejčů. Přesto, že pracovníci odboru ochrany životního prostředí magistrátu připouštějí, že betonová zámková dlažba neumožňuje dostatečné pronikání vláhy ke kořenům stromů, uspokojují se ujištěním výrobce zámkové dlažby a projektanta, že přísun dostatečného množství vláhy ke kořenům zajistí drenážní vrstva podél chodníku. Památkáři navrhovali ještě další řešení, obvyklá a důstojná obdobným historickým centrům. Nad štěrkopískovým povrchem, dlažbou ze zlomkové žuly, která se např. využila v poslední době na zámku v Bechyni a diskutovanou žulovou dlažbou, která by byla logickým pokračováním zahájených úprav na Senovážném náměstí, zvítězila zámková dlažba. Pro její lepší údržbu, možnost zásahu do inženýrských sítí a dodatečného vyčlenění části nových komunikací pro cyklistickou stezku! "Zvažoval okresní úřad, jehož stanovisko bylo pro magistrát rozhodující, vhodnost betonové dlažby ve vztahu k historickému a estetickému významu území? Jsou dodatečná opatření směřující k zajištění dostatku vláhy dřevinám ověřená a funkční? Byla brána v úvahu netrvanlivost a mezní odolnost a změna vzhledu betonové zámkové dlažby, viz. autobusové nádraží v Českých Budějovicích, kde se tato dlažba již drolí. Jakou váhu má stanovisko orgánu státní památkové péče, tj. Okresního úřadu, vyjadřující se k povrchu chodníků v městských sadech jako k území nacházejícím se v ochranném pásmu městské památkové rezervace, když se jedná přímo o městskou památkovou rezervaci?

Užitečné kontakty:
Okresní úřad České Budějovice, Mgr. Topka, tel. 7724408
Magistrát města České Budějovice, odbor ŽP, ing. Mikšátko, tel.- 6801107


nahoru
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz