Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Společná tisková zpráva Sdružení CALLA, Jihočeských matek, Rosy a Hnutí DUHA

z 31. ledna 2002

ZAOSTŘENO NA HYPERMARKETY

    V České republice došlo v posledních letech k obrovskému nárůstu výstavby sítě velkoobchodních řetězců. Tato nekontrolovaná expanze různých super, hyper a megamarketů s sebou přináší řadu nepříznivých vlivů pro udržitelnost společnosti. Hypermarkety mají zejména na svědomí zábory půdy, často zemědělské, nárůst dopravy, negativní ovlivnění krajinného rázu a urbanistického uspořádání měst, likvidaci městské a volně rostoucí zeleně. Činnost hypermarketů přináší i problémy sociální při růstu nezaměstnanosti v souvislosti s krachem maloprodejů v okolí hypermarketů. Řada ekologických organizací řeší konkrétní kauzy výstavby hypermarketů, chybí však vzájemná koordinovanost a informovanost veřejnosti o skutečných vlivech hypermarketů. Právě proto Nezávislé sociálně ekologické hnutí -NESEHNUTÍ realizuje kampaň "Zaostřeno na hypermarkety", která se snaží tento nedostatek odstranit . "S těmito problémy se setkáváme i v Českých Budějovicích, a proto nám není cíl kampaně cizí", uvádí Vladimír Molek ze Sdružení CALLA.

V kraji i v Českých Budějovicích chybí koncepce optimalizace obchodní sítě
"Absence této koncepce podporuje příliv zahraničních investorů a územní plány neřeší dostatečně operativně tento stav", dodává Jaroslava Brožová z Jihočeských matek. Občanská sdružení budou proto podporovat všechny aktivity směřující k přijetí takovéto koncepce, neboť současný stav je zejména v Českých Budějovicích již neúnosný." Nedůslednost a benevolence úřadů při posuzování výstavby Střediska obchodu a služeb v Boršově nad Vltavou , navrhovaná stavba u Litvínovicích, uvažovaná likvidace dvora Světlík a záměr s využitím části výstaviště ve prospěch dalšího marketu nás nutí, abychom oslovili zastupitele kraje i města Českých Budějovic a požadovali urychlené řešení. Učiníme tak v rámci výstavy Zaostřeno na hypermarkety,", doplňuje Vladimír Molek.

Pozvání na výstavu
Motto kampaně "Zaostřeno na hypermarkety" je použito i pro název výstavy, kterou uspořádají českobudějovické nevládní ekologické organizace v prostorách Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě. Výstava bude zahájena v pondělí 4. února v 15.30 hodin přednáškou členů brněnského NESEHNUTÍ. Pro veřejnost je otevřena. do 22. února. Kromě barevných fotografií s texty o negativním vlivu hypermarketů jsou součástí dokumenty o problematice Českých Budějovic.

Jaký názor na supermarkety má veřejnost?
To se snažili zjistit členové Hnutí Duha v anketě, jejíž první výsledky budou prezentovány na výstavě a svůj názor může tímto způsobem sdělit každý její návštěvník. "Skutečnost, že na otázku, zda vadí českobudějovickým občanům úbytek malých obchodů odpovědělo kladně 72% dotazovaných svědčí o tom, že ne všichni jsou příznivci tohoto způsobu nákupu", uvedl Jakub Hulec, jeden z iniciátorů ankety.

ROSA bude na výstavě promítat Ekofilmy

"Chceme využít této příležitosti a návštěvníkům výstavy promítnout nejúspěšnější filmy z loňské přehlídky Ekofilmů", sdělila nám dr. Zuzana Guthová z českobudějovické ROSY. Dopolední promítání jsme nabídli ve středu 6. února a ve čtvrtek 21. února školám a odpolední promítání je v tyto dny určeno veřejnosti."Dle zájmu jsme připraveni promítat ekofilmy i o jarních prázdninách ve čtvrtek 14. února" dodává dr. Guthová.

Za Sdružení CALLA: Vladimír Molek, tel. 7311381
Za Jihočeské matky: Jaroslava Brožová, tel. 7427091
Za společnost ROSA: dr. Zuzana Guthová, tel. 7432030
Za Hnutí Duha: Růžena Šandová, tel. 6713328
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz