Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Otevřený dopis ministrovi průmyslu Milanu Urbanovi

ze dne 5. června 2003

Ing. Milan Urban
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

České Budějovice, 5. 6. 2003

Vážený pane ministře,

   na setkání, které Vaše ministerstvo zorganizovalo tento týden v pondělí, byli zástupci nevládních organizací seznámeni s šesti variantami energetické politiky, které připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Všichni níže podepsaní zástupci nevládních organizací oceňují snahu zahájit dialog k energetické politice. Bohužel však musíme konstatovat, že dialog byl zahájen pozdě a pokud má být konstruktivní, je třeba zásadně změnit přístup Vašeho ministerstva k přípravě energetické politiky.

   Váš úřad postupoval při vypracování scénářů energetické politiky bez ohledu na účel a průběh tzv. SEA (zákon č. 244/92 Sb. a směrnice EU č. 2001/42/EC). Součástí procesu strategického posuzování koncepcí (SEA) je totiž vytváření vizí, formulování cílů a porovnání technických, ekonomických a ekologických parametrů jednotlivých variant.

   Výsledkem tohoto procesu, jehož se účastní dotčené orgány státní správy a veřejnost, je určení optimální varianty (variant), která (které) musí být poté komplexně vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí, projednány s veřejností, a teprve po vydání stanoviska MŽP je možné považovat tento proces za ukončený.

   Až v tomto okamžiku by se takto seriózně vypracovanými variantami měla zabývat vláda a měly by být diskutovány v tisku.

   Realita je ovšem zcela jiná. O šesti dnes zveřejněných variantách vůbec nelze diskutovat, protože nesplnily ani základní požadavky kladené na přípravu koncepcí v tzv. procesu SEA. Zcela chybná je např. představa, že Vaše ministerstvo vypracuje scénáře energetické politiky a poté formálně dojde k jejich vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.

   V médiích hovoříte Vy osobně o těchto šesti variantách jako o oficiálních variantách pro vládu. Časový horizont pro diskusi o těchto variantách je velmi krátký. Dále nás překvapila informace z médií, že jste s panem předsedou vlády již vybrali jednu variantu jako variantu nejvhodnější.

   Vážený pane ministře, žádáme Vás naléhavě, abyste změnil přístup k vypracování cílů a variant energetické politiky. Je třeba zahájit skutečný proces SEA, ve spolupráci s dotčenými orgány státní správy a za účasti veřejnosti - odborné i laické - vypracovat a vyhodnotit seriózní varianty energetické politiky. Věříme, že výsledkem takto správně vedeného procesu SEA by byly i varianty mnohem příznivější životnímu prostředí než varianty, které dnes zveřejnilo Vaše ministerstvo.

S pozdravem

Dana Kuchtová, Sdružení Jihočeské matky
Edvard Sequens, CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí
Jan Haverkamp, Greenpeace
Petr Holub, Hnutí Duha
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz