Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 13. 11. 2003

"Bohemia Deposit a.s. Besednice usiluje o rozšíření těžby vltavínů v chráněném území"

 

Přes odpor ekologických nevládních organizací, odborných institucí i veřejnosti se podařilo v roce 2002 získat společnosti Bohemia Deposit a.s. Besednice oprávnění k těžbě vltavínů v přírodní památce Besednické vltavíny vyhlášené tehdejším Okresním úřadem v Českém Krumlově v roce 1995. O dva roky později udělil v tomto území jiný orgán ochrany životního prostředí, Územní odbor ministerstva životního prostředí v Českých Budějovicích předchozí souhlas ke stanovení dobývacího prostoru, na jehož základě stanovil Obvodní báňský úřad v Plzni dobývací prostor. Tím byl zahájen spor o chráněné území, jehož posláním je cit. "ochrana ložiska vltavínonosných štěrkopísků se zbytky vltavínů".

Těžaři mají další požadavky, ale chybí jim souhlas ochrany přírody

Po otevření těžby v dobývacím prostoru jih přišli letos těžaři s požadavkem těžit vltavíny i dobývacím prostoru sever. I v tomto případě však musí předložit báňskému úřadu souhlas orgánu ochrany přírody. Tento souhlas vydal odbor životního prostředí městského úřadu v Kaplici přesto, že byl nevládními organizacemi upozorněn na skutečnost, že rozhodovat o osudu chráněného území mu nepřísluší. Zcela pochopitelně Krajský úřad Jihočeského kraje toto rozhodnutí v říjnu letošního roku, na základě odvolání Sdružení CALLA, Jihočeské matky, Hnutí Duha, Památkářské obce Českokrumlovska a ČSOP Šípek zrušil s tím, že příslušným úřadem vydat tento souhlas je právě Krajský úřad.

Nevládní organizace nesouhlasí s další těžbou a požadují odpis zásob výhradního ložiska vltavínů

"Nesouhlas s další těžbou v chráněném území opíráme o stanoviska odborných organizací, včetně Agentury ochrany přírody a krajiny, které se dosud nevyjádřily k dalšímu požadavku na těžbu a vyjádřily již dříve svůj odpor proti takovéto ochraně", uvádí Jaroslava Brožová ze Sdružení Jihočeské matky. "Na příkladu probíhající těžby lze názorně ukázat, že nejde pouze o devastující činnost v chráněném území, ale i o evidentní narušení krajinného rázu", dodává Brožová. "Občanská sdružení nejsou schopna zamezit činnosti "divokých kopáčů v kraji". Právě proto nechceme, aby jediné chráněné území vltavínů bylo vytěženo," poznamenává Růžena Šandová z Hnutí Duha.
Sdružení CALLA podalo proto podnět bývalému Okresnímu úřadu v Českém Krumlově na podání návrhu na dopis zásob výhradního ložiska vltavínů s cílem zachovat zbývající část území pro vědecké účely. Jak uvádí Vladimír Molek z tohoto sdružení, "okresní úřad a následně ani krajský úřad se k tomuto podnětu nevyjádřil. Naopak ze strany obce Besednice se stále setkáváme s výroky, že přírodní památku jsme vyhlásili proto, abychom ji mohli vytěžit". Tímto odpisem zásob výhradních ložisek se rozumí jejich vynětí z evidence zásob a jedním z možných důvodů je případ, kdy cit. "jde o zásoby, jejichž dobývání by ohrozilo zákonem chráněné obecné zájmy, zejména ochranu životního prostředí a význam ochrany přírody převyšuje zájem na vydobytí těchto zásob.!"

 

Za Sdružení CALLA: Vladimír Molek, tel. 387 311 381
Za Sdružení Jihočeské matky: Jaroslava Brožová, tel. 387 427 091
Za Hnutí Duha České Budějovice: Růžena Šandová, tel. 386 713 328

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz