Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Společná tisková zpráva Sdružení Calla a Jihočeské Matky ze dne 16. 5. 2003

"O golfovém hřišti u Hluboké nad Vltavou bude rozhodovat Magistrát města České Budějovice"

 

Ministerstvo životního prostředí zrušilo počtvrté souhlas Okresního úřadu České Budějovice

Odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí v Plzni opět zrušil rozhodnutí bývalého Okresního úřadu České Budějovice, který 30.12.2002, tedy poslední den své existence, vydal společnosti Hluboká Invest souhlas k výstavbě 18 ti jamkového golfového hřiště na Podskalské a Poříčské louce. Jednalo se již o čtvrté odvolání občanských sdružení Calla a Jihočeské matky v téže věci, které odvolací orgán potvrdil. Vzhledem k tomu, že investor zpochybnil nestrannost českobudějovického pracoviště ministerstva, rozhodovali o posledních dvou odvoláních o výstavbě a provozování golfového hřiště úředníci v Plzni. I tentokrát napadené rozhodnutí bylo zrušeno a vráceno k novému projednání. Po zrušení okresních úřadů je vydání souhlasu či nesouhlasu v rukou Magistrátu města České Budějovice.

Okresní úřad neakceptoval připomínky účastníků řízení ani nerespektoval podmínky ministerstva

Občanská sdružení opakovaně poukazují na neúplnost a nejasnost projektu zejména ve vztahu k nebezpečí dodatečné výstavby nezbytného zázemí pro provoz hřiště. Jelikož se jedná o území vysoké estetické a kulturní hodnoty, byla by taková výstavba citelným zásahem do krajinného rázu zdejší krajiny. S nejasností kolem investičního záměru společnosti Hluboká Invest souvisí i otázka potřeby velkoplošného odvodnění hřiště. Odvodnění by zásadně změnilo celkové přírodní podmínky lokality a mohlo by vážně ohrozit rozptýlené památné duby, které jsou dominantou této krajiny a určujícím prvkem jejího rázu. "V posledním rozhodnutí o odvolání formulovalo ministerstvo životního prostředí dvě zásadní podmínky, které však okresní úřad nenápadně pozměnil a tím celé rozhodnutí odvolacího orgánu učinil formálním a neúčinným, čímž opět evidentně porušil zákon", uvádí Vladimír Molek ze Sdružení CALLA a cituje tyto podmínky.

  1. V souvislosti s provozem golfového hřiště jsou na pozemcích mimo současně zastavěná území vyloučeny nové stavby, které by ovlivnily krajinný ráz a jejichž užívání by zvýšilo zátěž prostředí, a to včetně staveb, pro něž se nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
  2. Nebude prováděno plošné odvodnění pozemků golfového hřiště s výjimkou jamkovišť a odpališť.
Za Sdružení CALLA: Vladimír Molek, tel. 387 311 381
Za Sdružení Jihočeské matky: Jaroslava Brožová, tel. 387 427 091
Na požádání zašleme faxem plné znění rozhodnutí MŽP 
   
 

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz