Sdružení Calla
  Dnes je 13. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdružení CALLA a Ekologického právního servisu

ze 17. února 2003

Veřejný ochránce práv vydal závěrečné stanovisko ke golfovému hřišti u Hluboké nad Vltavou
 

Ombudsman ukončil své šetření okolností výstavby golfového hřiště v Hluboké nad Vltavou. Ve svém stanovisku konstatuje, že se příslušné orgány, zejména stavební úřad v Hluboké nad Vltavou,bývalý Okresní úřad v Českých Budějovicích a Krajský úřad Jihočeského kraje dopustili hrubého porušení zákona.

V těchto dnech obdržel Ekologický právní servis závěrečnou zprávu ochránce veřejných práv, shrnující výsledky šetření ke stížnosti občanských sdružení na postup při projednávání záměru na zřízení golfového hřiště na Podskalské a Poříčské louce u Hluboké nad Vltavou. Po téměř čtyřech letech snah společnosti Hluboká Invest a.s. získat všechny potřebné souhlasy je zřejmé, že došlo k porušení zákonů a jejich účelovému obcházení:

  • devítijamkové hřiště bylo po celou dobu provozováno bez potřebných výjimek Ministerstva životního prostředí a souhlasu k zásahu do krajinného rázu. Investor hřiště účelově obešel, za nečinného přihlížení státních orgánů, zákon, když budování hřiště kamufloval za zemědělské úpravy.

  • osmnáctijamkové hřiště, bylo postaveno, aniž by k tomu bylo vydáno povolení. Stejně jako v případě devítijamkového hřiště došlo k obcházení zákonů.

  • nejméně v jednom případě se prokázal nezákonný zásah do ochranného pásma památné stromu, který může ohrozit jeho existenci; Okresní úřad tento fakt přitom neustále popíral a nevyvodil z porušení zákona důsledky.

Stanovisko ombudsmana tak potvrdilo takřka všechny výtky, které občanská sdružení uplatňovala vůči záměru výstavby golfového hřiště!

Hlavním viníkem neustálého odkládání konečného rozhodnutí ve věci je podle veřejného ochránce práv Referát životního prostředí Okresního úřadu České Budějovice. který nebyl po tři roky schopen ukončit řízení o souhlasu se zásahem do krajinného rázu. V této souvislosti je příznačné, že těsně před ukončením své činnosti vydal 30.12.2002 referát životního prostředí Okresního úřadu České Budějovice v pořadí již čtvrté rozhodnutí - souhlas, s umístěním 18-ti jamkového golfového hřiště, aniž by vyčkal závěrečného stanoviska ochránce veřejných práv a výsledků jednání rozkladové komise ministra životního prostředí!

Stavební úřad v Hluboké nad Vltavou soustavně podle ombudsmana porušuje zákon, když utajil správní řízení vedoucí k povolení hřiště, neumožnil ekologickým organizacím účastnit se těchto řízení a v této nezákonné praxi pokračuje. Krajský úřad pak podle veřejného ochránce práv zcela selhal ve své roli nadřízeného orgánu dohlížejícího na činnost OkÚ a MěÚ Hluboká, když se odmítl zabývat stížnostmi ekologických organizací na jejich činnost.

Ochránce veřejných práv požaduje nápravu

Ombudsman uložil hlubockému úřadu, krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí opatření k nápravě, které mají provést do 30 dnů. Hlavního viníka, bývalý Okresní úřad v Českých Budějovicích, to již ale nepostihne, neboť reformou veřejné správy došlo k 1.1.2003 k ukončení jeho činnosti.

Ze stanoviska ombudsmana jednoznačně vyplývá, že státní správa je dlouhodobě neschopná v dané kauze jednat v souladu se zákonem. Ekologické organizace spatřují příčinu tohoto selhání zejména v úzkých vazbách investora hřiště na regionální politické struktury, které ovlivňují nepřijatelným způsobem výkon státní správy. Za tohoto stavu je nepřípustné umístnit hřiště v této citlivé lokalitě, neboť neexistují záruky, že státní orgány budou schopné efektivně kontrolovat dodržování právních předpisů při případném provozu hřiště.

Další informace:

Ekologický právní servis: Mgr. Pavel Doucha - tel. 381254866
Sdružení CALLA: Vladimír Molek - tel. 387311381

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz