Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 1. 10. 2004

"Lidé přírodě, příroda lidem"

 

Pod tímto mottem připravilo českobudějovické Sdružení pro záchranu prostředí CALLA několik výchovně vzdělávacích a kulturních akcí, jejichž hlavním smyslem je seznámení veřejnosti s navrhovanými lokalitami pro soustavu NATURA 2000. Sladění národní ochrany přírody s právními předpisy Evropské unie předpokládá vytvoření soustavy chráněných území nazvanou NATURA 2000. Po bouřlivém připomínkování návrhů tzv. ptačích oblastí, které v současné době projednává vláda, je zpracován tzv. Národní seznam obsahující seznam evropsky významných území pro ochranu nejvíce ohrožených druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť. " Prostřednictvím výstav, přednášek, přírodovědných vycházek a propagačních tiskovin bychom rádi seznámili veřejnost s některými návrhy pro soustavu NATURA 2000 na Novohradsku a Borovansku", uvedl Vladimír Molek ze Sdružení CALLA. Akce jsou součástí projektu podpořeného Správou Chráněné krajinné oblasti Blanský les a podílí se na nich Český nadační fond pro vydru v Třeboni, Český svaz ochránců přírody v Nových Hradech, pracovníci Správy CHKO Blanský les a informační a kulturní centra města Borovany a Nové Hrady.

Kampaň zahajuje výstava o chráněném území Brouskův mlýn.

První akce zahajuje již toto pondělí 4.října v 16 hodin v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích . Výstava fotografii z národní přírodní rezervace Brouskův mlýn autorů Jana Ševčíka a Jana Nového je doplněna expozicí přibližující "naturové" území Stropnice. Lokalita navržena do národního seznamu se nachází v oblasti meandrujícího toku Stropnice a zahrnuje širokou nivu od Borovan po Byńov, včetně rybniční soustavy u Olešnice. Důvodem ochrany je výskyt evropsky významné a ohrožené vydry říční.

Proto bude součástí zahájení výstavy přednáška ředitelky Českého nadačního fondu pro vydru ing. Marcely Roche "Ochrana vydry říční v soustavě NATURA 2000".

Výstava potrvá do 29.října a je přístupna v době otevírací doby knihovny. Český nadační fond, který se podílí i na dalších akcích v Nových Hradech a Borovanech, nabízí v rámci výstavy bezplatné výukové programy pro českobudějovické školy.

 

Kontakty:
Vladimír Molek: tel. 387 311 381, 732 606 899
Správa CHKO Blanský les: tel. 380 716 618
Český nadační fond pro vydru: ing. Marcela Roche, tel. 384 722 088, 775 161 018

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz