Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla a Dubičák ze dne 13. 1. 2004

"Občanská sdružení se obávají o Dlouhý vrch"

 

Je územní plánování opravdu plánováním?

V průběhu dvou měsíců přichází obec Dubičné s dvěma návrhy změny územního plánu řešící několik lokalit ve prospěch nových stavebních parcel, z nichž největší představuje výměru okolo 9 hektarů! Proti těmto změnám se staví občanská sdružení CALLA, místní sdružení Dubičák a Plachtařský klub historických kluzáků. Není tedy pravdivé tvrzení starosty obce uveřejněné v Jihočeských listech dne 9.1.2004, že nikdo nevyužil možnosti nový územní plán připomínkovat. "Matoucí a nepravdivé jsou rovněž informace o možnosti připomínkování těchto změn, neboť celý schvalovací proces je teprve na začátku. Změna územního plánu obce je chaotická a účelová a popírá smysl územního plánování" uvádí Vladimír Molek ze Sdružení CALLA. ("Územní plán vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek", uvádí stavební zákon) Navrhované změny se totiž dotýkají rovněž Dlouhého vrchu, známého spíše jako "Dubičák" a jeho bezprostředního okolí. Platný územní plán z roku 1998 vymezuje Dlouhý vrch pro území sportu a rekreace, což je i v souladu s požadavky Pozemkového fondu při převodu některých pozemků na obec. Dlouhý vrch je totiž využíván nejen pro zimní sporty, ale představuje i sedmdesátiletou tradici v činnosti Plachtařského klubu historických kluzáků.

Dlouhý vrch si zasluhuje ochranu.

"Dlouhý vrch představuje z hlediska ochrany přírody zajímavou část území v těsné blízkosti města České Budějovice a jako součást Lišovského prahu je svými 551 m nad mořem pohledovou dominantou českobudějovické pánve" uvádí posudek Agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích, která potvrdila návrh občanských sdružení na ochranu Dubičáku jako významného krajinného prvku. Toto vyhlášení provedl Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice na konci loňského roku. Mozaika extenzivních luk, lesních remízků a pohledově exponovaný západní svah s druhově pestrou skladbou vegetace představují příklad území jehož sportovně rekreační využívání je v souladu s ochranou přírody a krajiny, ale odporuje návrhu na zastavění. "I když se v této změně neuvažuje o zastavění celého vrchu, může se stát projednávaný návrh příkladem pro další vlastníky pozemků a výstavba rodinných domků na úpatí svahu pod dlouhým vrchem by poškodil nejen krajinný ráz, ale znemožnil by sportovně rekreační využívání Dubičáku", uvádí ing. Vladimír Hronek ze stejnojmenného občanského sdružení Dubičák.

Občanská sdružení nebrání svým stanoviskem rozvoji obce, ale doporučují orientovat novou bytovou výstavbu do oblasti navazující na stávající zástavbu severně od Dubičného. "Jsme zásadně proti takovému rozsahu výstavby, který je možno spatřit na Srubci, Pohůrce nebo Kodetce u Rudolfova", potvrzují zástupci občanských sdružení.

 

Za Sdružení CALLA: Vladimír Molek, tel. 387 311 381
Za občanské sdružení Dubičák: ing. Vladimír Hronek, tel. 387 314 181
Další kontakty:
Agentura ochrany přírody a krajiny, RNDr. Matoušková, tel. 387 312 811
Odbor ochrany životního prostředí magistrátu města České Budějovice, ing. Mikšátko, tel. 386 801 107
Plachtařský klub historických kluzáků, Josef Pavlíček, tel. 387 411 010

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz