Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 17. 3. 2004

Podpoří senátoři občany nebo jaderný průmysl?

 

Ve čtvrtek 18. března budou senátorky a senátoři rozhodovat o novele atomového zákona1), kterou předložili jejich kolegové pod vedením senátorky Jitky Seitlové. Novela má odstranit zvýhodnění pro jaderný průmysl zakotvené v nyní platném zákoně. Sdružení Calla podporuje předložený senátní návrh.

Novela atomového zákona umožní obcím, na jejichž území hrozí stavba jaderných elektráren a úložišť radioaktivních odpadů, zúčastnit se povolování těchto staveb podle atomového zákona. Nyní je jediným účastníkem žadatel. Novela zároveň zamezí průzkumům pro hlubinné úložiště bez souhlasu dotčených obcí. Návrh také přinese dotčeným obcím a městům zákonné peněžní kompenzace za negativní dopady průzkumů a sousedství s jaderným provozem.

Novela ruší omezenou odpovědnost provozovatele jaderného zařízení za případnou škodu při jaderné havárii. Ta je nyní stanovena na 6 miliard Kč, což neodpovídá realitě a konečně ani mezinárodním úmluvám2). Senátní návrh prodlužuje i nynější omezenou lhůtu deseti let na náhradu škod na zdraví.

Edvard Sequens ze Sdružení CALLA sdělil: "Projednávání zákona bude dramatické, protože jde o střet mezi jaderným průmyslem, který chce zachovat řadu nespravedlivých výhod, a zájmem obyvatel této země. Stav, kdy obyčejní lidé musí snášet negativní důsledky činností a provozů, o nichž nesměli rozhodnout, je již nutné změnit."

Více informací k problematice může poskytnout:
Edvard Sequens, tel.: 387 310 166, 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@ecn.cz

Poznámky:
1) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
2) Protokol o doplnění Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody z roku 1997 a revize Pařížské úmluvy z roku 2004.

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz