Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 18. 5. 2004

"Dálnice D3/R3 - naše spása?"

 

Sdružení Calla vydalo za podpory Nadace Partnerství informační skládačku týkající se problematiky výstavby dálnice D3, respektive rychlostní komunikace R3 v úseku České Budějovice - státní hranice s Rakouskem. Účelem tohoto informačního materiálu je zlepšit povědomí široké veřejnosti o všech aspektech této dopravní stavby. Informační skládačku případně další informace týkající se problematiky dálnice D3/R3 je možné získat v kanceláři Sdružení Calla (Fráni Šrámka 35, České Budějovice) případně na internetu: http://calla.ecn.cz.
Informační skládačka si také klade za cíl vyvrátit některá nepravdivá populistická tvrzení, která se v současné době o dálnici D3/R3 šíří. Jedním z nich je i spojování výstavby dálnice s rozvojem regionu. To v praxi nebylo nikdy potvrzeno, naopak odborné studie to vyvracejí.

"Všem zájemcům o tuto problematiku bych doporučovala si přečíst studii "Jak dálnice (ne)prospívají regionálnímu rozvoji", kterou vydal Český a slovenský dopravní klub. V ní je uvedeno, že rozvoj regionu není podmíněn vybudováním nové silniční infrastruktury, ale splněním jiných klíčových faktorů (např. pracovní síla, veřejná infrastruktura atd.). Oblasti s horší přístupností prosperují často lépe než oblasti vysoce přístupné. Pro příklady z praxe nemusíme chodit daleko, stačí navštívit např. Pelhřimov", říká Markéta Šišková ze Sdružení Calla

Dalším mýtem, kterým zastánci dálnic ospravedlňují jejich výstavbu, je fráze, že dálnice řeší dopravní problémy přetížených komunikací.Toto tvrzení vyvrací odborný komentář ing. Tomáše Otepky k Dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí rychlostní komunikace R3 v úseku hranice okresu Český Krumlov - Dolní Dvořiště (tzv. EIA), v němž jednoznačně potvrzuje, že po vybudování dálnice D3 respektive rychlostní komunikace R3 dojde k většímu nárůstu dopravy než při nulové variantě. Jedná se o tzv. dopravní indukci. Tento jev lze zjednodušeně vyjádřit jako přímou úměru mezi množstvím dopravní infrastruktury a objemem dopravy.

Další informace:
Markéta Šišková, Sdružení Calla, tel. 387 310 16
6Ing. Tomáš Otepka, tel. 606 792 679

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz