Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 29. 5. 2004

Větrná energetika a životní prostředí - opravdu rozpor?

 

Sdružení Calla včera prvním diskusním kulatým stolem se zainteresovanými odborníky zahájilo realizaci projektu "Větrná energetika versus životní prostředí - fakta a mýty". Cílem tohoto projektu, který podpořilo Ministerstvo životního prostředí a Nadace Partnerství, je otevřít diskusi o problematice střetů větrných elektráren s jednotlivými aspekty ochrany přírody a krajiny. Větrná energetika se v České republice teprve začíná rozvíjet a již naráží na problémy v oblasti ochrany životního prostředí. Jsou ji vytýkány devastující vlivy na ptactvo, zohyzdění krajiny, hlučnost, infrazvuky působící na živé organismy v dalekém okolí apod. Často jsou tyto výhrady vedeny z neznalosti, mnohokráte jde o neodůvodněné předsudky. Bohužel zkušenosti chybí i pracovníkům státní správy, kteří rozhodují o povolování větrných turbín. Nelze se tomu divit, u nás jsou dosud v provozu větrné elektrárny o výkonu pouze cca 10 MW.

Využití dostupného větrného potenciálu, který v naší zemi máme (vyrábět z větru lze cca 3 - 4 TWh elektřiny ročně) je naprosto nezbytné. Česká republika je na špičce evropských zemí v produkci emisí skleníkových plynů na obyvatele. K dosažení stejně nízké úrovně, jako je průměr EU, je nutno uskutečnit razantní změny zejména v energetice. Mimo snížení spotřeby půjde právě o nahrazení fosilní energetiky zdroji neprodukujícími oxid uhličitý a to jsou i větrné elektrárny. Zároveň však chápeme, že pro stavbu větrných elektráren je potřeba najít vhodné limity. Nyní jsme naši diskusi zaměřili na krajinný ráz, příště se chceme věnovat problematice ptáků a závěrem se zaměříme na zbývající potenciální problémy, zejména hluk. Posléze ve formě publikace rozebereme jednotlivé mýty, které větrnou energetiku provází a pokusíme se nabídnout vysvětlení na základě faktů ze zemí, které mají mnohem větší zkušenosti s realitou větrných turbin.

"Na jedné straně u nás větrné elektrárny jako viditelný symbol moderní čisté energetiky naráží na odpor zastánců centrální energetiky uhelně - jaderné, na druhé pak na strach z neznámého. Chceme pomoci, aby se zde větrné elektrárny již brzy otáčeli stejně, jako v sousedním Německu a Rakousku.", řekl k projektu Edvard Sequens ze Sdružení Calla.

 

Více informací poskytne:
Edvard Sequens, Sdružení CALLA, tel.: 387 310 166, 602 282 399, edvard.sequens@ecn.cz


nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz