Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Společná tisková zpráva Růžov, a.s. a Sdružení Calla ze dne 29. 7. 2005

Skládka Růžov se rozšíří

 

Sdružení Calla a akciová společnost Růžov, kterou za účelem provozování skládky odpadů založila firma Marius Pedersen, město Borovany a obec Ledenice, uzavřely smlouvu o prevenci a sledování některých vlivů na životní prostředí u záměru rozšíření skládky Růžov a vybudování kompostovací plochy. Calla stáhla své odvolání vůči územnímu rozhodnutí o rozšíření skládky1), neboť splnění některých svých požadavků dosáhne smluvně.

Investor se ve smlouvě mimo jiné zavázal zajistit nezávislé autorizované měření hluku u dopravou odpadů nejvíce dotčené obytné zástavby, měření prašnosti a plynných exhalací na hranici skládky ve směru na obytnou zástavbu a s výsledky Callu seznamovat. Občanům osady Růžov pak společnost nabídne periodické provádění rozboru vody ve studních, protože skládka se přiblíží k jejich domům. Růžov a.s. se rovněž zavázala požádat o změnu územního rozhodnutí tak, aby mohly být naplněny podmínky nyní končícího procesu hodnocení vlivů záměru na životní prostředí2).

Dnešní skládka odpadů Růžov u Borovan o kapacitě 213 tis m3 je již téměř zaplněna. Nyní se jedná o rozšíření skládky na celkovou kapacitu 1.193 tis. m3, která by teoreticky měla zajistit více než 30-letý provoz a vybudování kompostovací plochy na 10 tis. tun přijímaného rozložitelného odpadu ročně. Další připravovaný záměr výstavby dekontaminační plochy na biodegradaci (biologické odbourávání znečištění) zemin a sutí znečištěných ropnými látkami je ve finálním stadiu doplnění dokumentace o vyhodnocení vlivu sekundární prašnosti.

Edvard Sequens ze Sdružení Calla sdělil: "Naplněním smlouvy dosáhneme splnění těch podmínek, o které bychom usilovali při odvolacím řízení k vydanému územnímu povolení. Naším cílem není zablokovat rozšíření skládky v bývalé těžební jámě, ale udržet je v rozumných mezích včetně souvisejících dopadů na životní prostředí."

 

Kontakty:
Jiří Pražák, Růžov a.s.
email: jiri.prazak@mariuspedersen.cz
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens@ecn.cz

Příloha:

Text smlouvy o prevenci a sledování některých vlivů na životní prostředí u záměru rozšíření skládky Růžov a vybudování kompostovací plochy - ke stažení (doc, 31 kB)

Poznámky:

  1. Územní rozhodnutí vydal Stavební úřad v Ledenicích 2. června 2005
  2. Stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb. v nejbližších dnech vydá Ministerstvo životního prostředí
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz