Sdružení Calla
  Dnes je 20. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 29. 9. 2005

Sdružení Calla zve na výstavu fotografií Příroda Boletic

 

V pondělí 3. října bude ve 14. 30 hodin v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích otevřena výstava fotografií "Příroda Boletic". Připravilo ji českobudějovické sdružení Calla a uvede ji Zdeňka Křenová ze Správy CHKO a Národního parku Šumava. Na souboru velkoformátových fotografií se nabízí návštěvníkům pohled na unikátní přírodu vojenského prostoru Boletice.

"Režim vojenského prostoru paradoxně přispěl k uchování mimořádných přírodních hodnot. Území má mezinárodní význam, a proto bylo po právu zařazeno a následně vládou schváleno do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 i jako ptačí oblast dle evropské směrnice o ptácích. Snažíme se proto take prostřednictvím této výstavy "otevřít oči " všem, kteří rozhodují nebo chtějí rozhodovat o osudu Boletic", uvedl Vladimír Molek ze sdružení Calla.

"Naši předkové již před mnoha lety objevili, že v podhůří Šumavy je kraj úrodný a přívětivý. První doklad o jejich přítomnosti je starší než náš letopočet. Od středověku zde vzniklo na 50 obcí a osad, kde kypěl život až do poloviny 20. století. Pak se karta obrátila - místní obyvatelé byli vysídleni a území zabrala armada. Paradoxem je, že zkáza vesnic šla současně s návratem k přírodě. Některá místa byla sice vojenskými aktivitami převrácena vzhůru nohama, ale na druhé straně specifický režim vojenského újezdu nedovolil, aby zdejší krajinu dobyla zemědělská velkovýroba s odvodněnými mokřady a přehnojenými mokřady. V zázemí cvičišť se zachovaly nesmírně cenné lesy a rašeliniště, ale vznikly i plochy, které se vracejí od zemědělského využití zpět k přírodě. Množství vzácných citlivých druhů flory a fauny je dobrým důkazem, že příroda v Boleticích nezemřela", cituje v úvodu k výstavě Vít Grulich z Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně.

Výstava se koná v době, kdy v Českých Budějovicích probíhá mezinárodní festival filmů o životním prostředí Ekofilm. A právě film o ohrožení Boletic z cyklu Nedej se byl vybrán odbornou porotou v loňském roce mezi vítěznými snímky.

"Snahy o "revitalizaci" území vojenského prostoru, jeho převedení pod civilní správu mohou představovat vážné nebezpečí pro citlivá přírodní stanoviště I jednotlivé druhy flory a fauny. Zásadním ohrožením Boletic je záměr výstavby střediska zimních sportů Chlum." dodal Vladimír Molek.

 

Kontakty:
Vladimír Molek, Calla - Sdružení pro záchranu přírody, F. Šrámka 35, 370 04 České Budějovice
telefon: 387 311 381, email: calla@ecn.cz

Výstava je podpořena Nadací Partnerství, Velvyslanectvím Nizozemského království z programu MATRA a evropského sociálního fondu v ČR

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz